kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl
aktualności

Jak zmieni się statut Dzielnicy Praga-Południe? - konsultacje społeczne

Opublikowano:2019-02-13 15:00:00

Zmiany statutów dzielnic wynikają ze zmian ustawowych. W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych zmieniająca m.in. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie zaistniała konieczność wprowadzenia zmian dostosowujących w Statutach Dzielnic.

czytaj więcej...

Protest w sprawie obwodnicy śródmiejskiej

Opublikowano:2019-02-13 13:32:43

III sesja Rady Dzielnicy, która miała miejsce 12 lutego 2019 r., przebiegła nad wyraz sprawnie i w dawno nie widzianej zgodnej atmosferze. Po wprowadzeniu drobnych zmian do porządku obrad radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych (nie sklepach).

czytaj więcej...

Sporo nowości w VI edycji budżetu partycypacyjnego

Opublikowano:2019-02-12 15:52:56

Aż 77 mln zł będzie do wydania w najbliższej edycji budżetu obywatelskiego, w skali Warszawy. To o 12 mln więcej niż w rok temu. W tegorocznej edycji będzie też sporo nowości. Przede wszystkim zmienią się zasady głosowania. Każdy mieszkaniec będzie mógł głosować na 15 projektów w dzielnicy i na 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Zmieni się też wymagana liczba podpisów popierających projekt.

czytaj więcej...

Urodziła się 100 lat temu

Opublikowano:2019-02-12 15:49:00

Pani Krystyna Chrostowska urodziła się 10 lutego 1919 roku. Od 1945 roku mieszka na Saskiej Kępie . Kontynuując tradycje zawodowe po swoim tacie, aż do emerytury prowadziła aptekę. I pewnie dlatego do dzisiaj posługuje się telefonem komórkowym i komputerem, który umożliwia jej komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi przy pomocy e-maili czy skypa.

czytaj więcej...

Podaruj 1% Organizacjom Pozarządowym

Opublikowano:2019-02-12 10:39:00

Na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy aktywnie funkcjonuje blisko 70 fundacji, stowarzyszeń, klubów, które codziennie niosą pomoc, wsparcie, działania opiekuńczo-wychowawcze oraz poradnictwo specjalistyczne mieszkańcom naszej Dzielnicy podaruj 1% Organizacjom Pozarządowym

czytaj więcej...

IX edycja konkursu - S3KTOR 2018

Opublikowano:2019-02-11 14:28:38

Rozpoczął się nabór do IX edycji konkursu S3KTOR 2018, którego celem jest promocja warszawskich organizacji pozarządowych. Do dnia 18 lutego 2019 r. trwa zgłaszanie inicjatyw i organizacji pozarządowych w konkursie S3KTOR 2018

czytaj więcej...

E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

Opublikowano:2019-02-11 14:00:00

Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

czytaj więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST WARSZAWY

Opublikowano:2019-02-11 11:39:00

W dniu 29 stycznia 2019 roku dokonano zliczenia głosów z kart wyborczych oddanych na poszczególnych kandydatów na członków Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Łącznie wpłynęło 1256 szt. kart wyborczych, z czego z urny wyjęto 1240 szt. kart wyborczych, 2 karty wyborcze wpłynęły pocztą, 5 kart wpłynęło po terminie. Karty wyborcze w ilości 1251 szt. (z pominięciem tych, które wpłynęły po terminie) zostały sprawdzone pod względem formalnym, z czego 1235 szt. kart wyborczych jest poprawnych formalnie, 16 szt. kart wyborczych jest niepoprawnych formalnie. W wyniku głosowania oddano 1157 głosów ważnych i 78 głosów nieważnych.

czytaj więcej...

XXVI edycja Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”

Opublikowano:2019-02-11 08:26:00

Jak co roku ogłoszony został konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, promujący młodzież szkolną, wrażliwą społecznie.

czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Opublikowano:2019-02-07 00:15:00

Wojewody Mazowieckiego

czytaj więcej...

X Dzielnicowy Konkurs Piosenki „My się zimy nie boimy”

Opublikowano:2019-02-06 15:58:46

W dniu 6 lutego 2019 r. w Centrum Promocji Kultury Praga-Południe przy ulicy Podskarbińskiej 2 odbył się X Dzielnicowy Konkurs Piosenki „My się zimy nie boimy” zorganizowany w ramach programu „Zima w mieście 2019”.

czytaj więcej...

Niezwykły jubileusz Pana Jana Adameczka

Opublikowano:2019-02-06 13:06:43

Pan Jan Adameczek urodził się równo 100 lat temu w lubelskim, niedaleko Kocka. Do Warszawy przywędrował w czasie okupacji i tu już pozostał. Zawsze był związany z Pragą-Południe. Od 1960 roku mieszka na Osiedlu Młodych. W Zakładach Przemysłu Odzieżowego „CORA” przepracował jako krojczy ponad 30 lat. Jak sam mówi, te 100 lat przeminęło bardzo szybko.

czytaj więcej...

Statystycznie o Warszawie

Opublikowano:2019-02-06 12:56:48

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w raporcie pt. „Zmiany demograficzne w Warszawie 2007 – 2017”, liczba mieszkańców Warszawy systematycznie rośnie w tempie około 0,5% rocznie. Na koniec 2017 r. ludność faktycznie zamieszkała wyniosła ponad 1,76 mln, w tym 954 tys. kobiet (54%) i 811 tys. mężczyzn (46%)

czytaj więcej...

III Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy

Opublikowano:2019-02-05 16:37:25

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. 2018 poz. 1817) odbędzie się III Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 12 lutego 2019 roku o godz. 16:30 w sali konferencyjnej (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

czytaj więcej...

Co dalej z Agnieszką Osiecką?

Opublikowano:2019-02-05 14:34:00

Na portalach społecznościowych, głównie na Facebooku, trwa ożywiona dyskusja na temat otoczenia rzeźby ulicznej przedstawiającej Agnieszkę Osiecką, siedzącą przy kawiarnianym stoliku przy skrzyżowaniu ulic Francuskiej i Obrońców. Któż z mieszkańców naszej dzielnicy nie zna tego niemal kultowego już miejsca?

czytaj więcej...

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych

Opublikowano:2019-02-05 09:57:17

zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), możliwe jest przyjęcie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na wniosek rodziców: • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę III szkoły podstawowej, do klasy IV (w latach 2017/2018–2021/2022), • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, do klasy VII (w latach 2017/2018–2021/2022).

czytaj więcej...
Zobacz archiwum