kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

„Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca”

Opublikowany: 2017-12-08 15:19:37

Mieszkańców Pragi-Południe i wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konkursie „Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca”, który realizowany jest w związku z prowadzonymi konsultacjami dotyczącymi utworzenia Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka”.

Zapraszamy do twórczego włączenia się w dyskusję na temat przyszłości centrum lokalnego osiedla Kamionek - wykonanie pracy: plastycznej w dowolnej technice, fotograficznej, poetyckiej lub krótkiej formy pisemnej (do 10 zdań). Praca ma przedstawiać wizję centrum lokalnego na terenie dawnego bazarku Rogatka: Jak powinien zmienić się ten teren? Jakie funkcje mógłby pełnić? Co można by robić w zmodernizowanej przestrzeni dawnego bazarku? Co zrobić, aby przestrzeń tętniła życiem i stanowiła ważne miejsce na mapie osiedla? Na trzy najlepsze prace czekają nagrody!

Prace można złożyć na trzy sposoby:

  1. dostarczyć osobiście w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS PLASTYCZNY – Bazarek Rogatka – reaktywacja: okiem mieszkańca” do Wydziału Organizacyjnego (pokój nr 3) Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274, a także do terenowych punktów konsultacyjnych (funkcjonujących w dniach 6, 10 i 11 grudnia 2017 r.)
  2. w wersji elektronicznej przekazać e-mailowo na adres: konkursbazarekrogatka@gmail.com
  3. przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Wydział Organizacyjny ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Na prace czekamy do 18 grudnia 2017 r.

Poniżej zamieszczamy Regulamin konkursu oraz Karty zgłoszenia do konkursu.

Konsultacje społeczne dotyczące Centrum Lokalnego „Bazarek Rogatka” prowadzone przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch są organizowane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe w ramach projektu Miasta
st. Warszawy pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

fdddd

14792

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum