kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl
Jesteś tutaj:

O G Ł O S Z E N I E w sprawie NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2016-2019

Opublikowano:2017-10-02 10:04:14

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062, z późn. zm., dalej jako: „ustawa”) Ogłaszam nabór UZUPEŁNIAJĄCY kandydatów na ławników w kadencji 2016 - 2019 do następujących sądów: 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie – 74 ławników, 2. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 7 ławników, 3. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 8 ławników, 4. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 21 ławników, 5. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 30 ławników, 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 15 ławników, 7. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 30 ławników.

czytaj więcej...

II Samorz?dowy Rajd Rowerowy

Opublikowano:2004-06-07 00:00:00

15 maja odbył się II Samorz?dowy Rajd Rowerowy organizowany przez Zarz?d Dzielnicy Praga Południe. W?ród uczestników rajdu byli m.in.. Burmistrz Tomasz Koziński oraz Zastępca Burmistrza Sławomir Potapowicz. Radnych reprezentował przewodnicz?cy Rady Dzielnicy Adam Grzegrzółka.

czytaj więcej...

Konkurs na Najlepsz? Wspólnotę Mieszkaniow? 2003 roku

Opublikowano:2004-06-07 00:00:00

Biuro Promocji Miasta ogłasza otwarty konkurs na "Najlepsz? Wspólnotę Mieszkaniow? 2003 roku" w Warszawie. Rozstrzygnięcie pierwszego, dzielnicowego etapu konkursu przewidziano w połowie marca br., drugiego, ogólnowarszawskiego - pod koniec maja tego roku.

czytaj więcej...

"Dzieci Ziemi" na Gocławiu

Opublikowano:2004-06-07 00:00:00

W sobotę, 15 maja nad gocławskim jeziorkiem "Balaton", odbyła się już po raz czwarty impreza plenerowa "Dzieci Ziemi". Mimo deszczowej pogody licznie stawili sie zwolennicy zabawy na ?wieżym powietrzu. Uroczystego otwarcia imprezy w słonecznej atmosferze dokonali Pan Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Koziński i Sławomir Potapowicz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.

czytaj więcej...

Nowe centrum kultury

Opublikowano:2004-06-07 00:00:00

Architekt Krzysztof Popiński z Autorskiej Pracowni Architektury CAD otrzymał I nagrodę w konkursie na koncepcję architektoniczn? siedziby Dzielnicowego Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe, zorganizowanym przez Zarz?d Oddziału Warszawskiego SARP. Wyniki konkursu ogłoszono 15 grudnia br. na konferencji prasowej, w której uczestniczyli m.in. burmistrz dzielnicy Tomasz Koziński, zastępcy burmistrza Maciej Czajkowski i Sławomir Potapowicz oraz przedstawiciele DCPK i SARP.

czytaj więcej...

O?rodek Pomocy Społecznej

Opublikowano:2004-06-07 00:00:00

Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy informuje, że termin składania wniosków o wdrażanie programu profilaktycznego w placówce o?wiatowej, realizowanego w I semestrze roku szkolnego 2004/2005 upływa 30 czerwca 2004 roku.

czytaj więcej...

Uwaga Azbest!!!

Opublikowano:2004-06-07 00:00:00

Wydział Ochrony ?rodowiska dla Dzielnicy Praga Południe informuje, że do 30 maja 2004 roku każdy wła?ciciel, zarz?dca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest musi dokonać inwentaryzacji tych miejsc. Informacje o wyrobach zawieraj?cych azbest i miejscu ich występowania należy złożyć w Urzędzie Dzielnicy.

czytaj więcej...