kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl
Jesteś tutaj:

BEZPIECZEŃSTWO

W związku z koniecznością usystematyzowania informacji zamieszczanych na stronie internetowej urzędu dzielnicy, dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa w dzielnicy i m.st. Warszawa wprowadzamy zakładkę na stronie dzielnicy o nazwie „Bezpieczeństwo”. Zakładka ta składa się z trzech podzakładek dotyczących następujących tematów:

- bezpieczeństwa publicznego,

- spraw obronnych i kwalifikacji wojskowej,

- zarządzania kryzysowego.

Udostępniane mieszkańcom informacje, będą informowały o zagrożeniach, sytuacjach kryzysowych i wszelkich innych sprawach związanych z ich bezpieczeństwem.
 

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Podskarbińska 6 (II piętro, pok. 201 i 202)
03-833 Warszawa
Tel. 22 443 54 93, 22 443 54 92, 22 443 55 18, 22 443 55 20,
e-mail: irajski@um.warszawa.pl

1. Bezpieczeństwo publiczne

2. Sprawy obronne i kwalifikacja wojskowa

3. Zarządzanie kryzysowe

 

Od maja ulice stolicy znów będą patrolować policjanci podczas służb ponadnormatywnych finansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

Stołeczny ratusz przeznaczy w tym roku na opłacenie dodatkowych patroli 5 mln zł.  Porozumienie podpisane z Komendantem Stołecznym Policji pozwala na wystawienie 25 tysięcy takich służb. Warszawa od lat uwzględnia ten wydatek w ogólnej sumie przekazywanej co roku na konto KSP.

Działania m.st. Warszawy i KSP na rzecz poprawy bezpieczeństwa od lat konsekwentnie realizowane, oceniane są przez mieszkańców bardzo wysoko, co wyrażane jest badaniach opinii oraz w statystykach policyjnych, pokazujących Warszawę jako jedno z najbezpieczniejszych miast w Polsce.

Służby ponadnormatywne pełnione są w niebezpiecznych miejscach Warszawy, wskazanych przez mieszkańców podczas zebrań grup osiedlowych w ramach programu „Bezpieczne osiedle”. Wspólnie z policjantami, strażnikami miejskimi oraz przedstawicielami ratusza typowane są miejsca, gdzie patrole Policji są niezbędne, w których warszawiacy nie czują się bezpiecznie lub zauważają częste naruszenie przepisów i porządku. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 100 takich miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem.  

Celowość ponoszenia wydatków na służby ponadnormatywne pokazuje statystyka. W ubiegłym roku w czasie ich pełnienia zatrzymano 220 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano ponad 65 tys. osób, pouczono prawie 25 tys. osób, ukarano mandatami karnymi 21 tysięcy. W miejscach najbardziej zagrożonych niebagatelną rolę pełni także sama obecność policjantów w mundurach.

Planowane wydatki na Policję w 2017 r.:
W 2017 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji Warszawa planuje przeznaczyć 7 648 400 zł:
W tym na:
1)  koszty adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej w OPP – 900 000 zł,
2)  25 000 służb ponadnormatywnych Policji – 5 000 000 zł,
3)  nagrody dla policjantów za szczególne osiągnięcia w służbie – 800 000 zł,
4)  utrzymanie 20 koni służbowych – 500 000 zł,
5)  zakup sprzętu specjalistycznego (w tym do obsługi koni służbowych) – 323 000 zł.
6)  zakup urządzeń specjalistycznych do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – 125 000 zł.