kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego


Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Przewodnicząca - Ewelina Bartosik 
Członek Prezydium - Krystyna Radkowska
Członek Prezydium - Sylwester Nowak
Członek Prezydium - Elżbieta Zając
Członek Prezydium - Barbara Walecka


Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Piotr Żbikowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,
tel. (22)  44 35 105,  
faks (22) 44 35 579
pzbikowski@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Zuzanna Grabusińska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01
sekretariat@ops-pragapoludnie.pl,
www.ops-pragapoludnie.pl
 

 
 
 
 

Propozycja agendy posiedzenia DKDS Praga-Południe
dn. 11 grudnia 2017 r. godz. 16.30  ul. Podskarbińska 6, II p.
1.      Przyjęcie porządku obrad.
2.      Sprawy różne oraz przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji  (pierwsze ok. 15-20 minut spotkania).
3.      Dyskusja nad listem intencyjnym Fundacji Habitat for Humanity dot. stworzenia partnerstwa organizacji pozarządowych wokół Centrum ReStore
przy ul. Berka Joselewicza 3/9.
4.      Głosowanie nad przyjęciem rekomendacji dla komisji konkursowej dot. priorytetowych działań organizacji pozarządowych w Dzielnicy Praga-Południe w zakresie kultury.
5.      Sprawy różne i wolne wnioski.
6.      Zakończenie posiedzenia.


Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 22 listopada 2017 roku 


Propozycja agendy posiedzenia DKDS Praga-Południe dn. 22 listopada 2017 r.:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Sprawy różne oraz przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji

(pierwsze ok. 15-20 minut spotkania).

3.      Zaprezentowanie zmian w Programie Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r.
Treść programu: http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/aktualnosci/uchwala_w_sprawie_przyjecia_programu_wspolpracy_w_2018.pdf

4.      Dyskusja nad ogłoszeniami przyszłorocznych otwartych konkursów ofert na działania organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki (tzw. „korkowe”) i pomocy społecznej.

5.      Sprawy różne i wolne wnioski.

6.      Zakończenie posiedzenia.

Po zakończeniu posiedzenia Komisji zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące współpracy III sektora z biznesem. Zaczynamy o 16.00 w tym samym miejscu.


x
 

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Dzielnicy Praga-Południe
Monika Czaplarska
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
tel. (22) 443 55 29,
Mczaplarska@um.warszawa.pl
Zadania dzielnicowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 


Przewodnicząca DKDS serdecznie zaprasza na powakacyjne spotkanie Komisji Dialogu w dniu 25 pażdziernika 2017 r. (środa)
o godz. 16.30 w siedzibie Fw siedzibie Fundacji Hippoland ul. Kickiego 2 lok. 2
Agenda w załączeniu.

Protokoły ze spotkań DKDS:


 

Na stronie internetowej Urzędu poniżej zamieszczamy zweryfikowaną w trakcie pracy nad przewodnikiem bazę organizacji działających na Pradze Południe. Organizacje, które chcą wprowadzić zmiany bądź są zainteresowane dodaniem danych swojej organizacji do w/w bazy proszone są o kontakt mailowy z Panią Moniką Czaplarską, mail: Mczaplarska@um.warszawa.pl.

 


Roczne sprawozdania z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Protokoły ze spotkań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe w kadencjach 2009-2014
 

 

 

Protokół z posiedzeniaDzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

z dnia 22 listopada 2017 roku