kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego


Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Przewodnicząca - Ewelina Bartosik 
Członek Prezydium - Krystyna Radkowska
Członek Prezydium - Sylwester Nowak
Członek Prezydium - Elżbieta Zając
Członek Prezydium - Barbara Walecka


Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Piotr Żbikowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,
tel. (22)  44 35 105,  
faks (22) 44 35 579
pzbikowski@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Zuzanna Grabusińska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01
sekretariat@ops-pragapoludnie.pl,
www.ops-pragapoludnie.pl
 


Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Dzielnicy Praga-Południe
Monika Czaplarska
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
tel. (22) 443 55 29,
Mczaplarska@um.warszawa.pl


Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 29 czerwca 2017 roku 


Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 22 maja 2017 roku 


 

Propozycja agendy posiedzenia DKDS Praga-Południe dn. 29 czerwca 2017 r.:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Sprawy różne oraz przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji

(pierwsze ok. 15-20 minut spotkania).

3.      Dyskusja na temat promocji rzemiosła w Dzielnicy Praga-Południe oraz możliwości profilowania konkursów dotacyjnych dla organizacji pozarządowych w zakresie dotyczącym rozwoju rzemiosła.

4.      Podsumowanie  Prasko-południowych Prezentacji 2017.

5.      Sprawy różne i wolne wnioski.

6.      Zakończenie posiedzenia.W dniu 27 czerwca 2017 r. (wtorek)  godz. 11.00-13.00 przy ul. Podskarbińskiej 6  (sala 203 - konferencyjna)  odbędzie się II  posiedzenie Zespołu ds. oceny wdrożenia i realizacji Strategii Współpracy Dzielnicy Praga -Południe z Organizacjami Pozarządowymi.


 

Propozycja agendy posiedzenia DKDS Praga-Południe dn. 22 maja 2017 r.:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Sprawy różne oraz przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji

(pierwsze ok. 15-30 minut spotkania).

3.      Dyskusja nad ustaleniem priorytetowych działań realizowanych przez organizacje pozarządowe w Dzielnicy i finansowanych ze środków w ramach otwartych konkursach ofert – obszar tematyczny: rewitalizacja i kultura.

4.      Podsumowanie przygotowań do Prasko-południowych Prezentacji 2017.

5.      Sprawy różne i wolne wnioski.

6.      Zakończenie posiedzenia.


W dniu 22 maja 2017 r. o godzinie 16.30 w Ewangelicznej Fundacji Przyjaciół Rodziny Arka ul. Stanisławowska 14 odbędzie się spotkanie DKDS.

 


W dniu 8 maja o godz. 16.30 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Grochowska 259a odbędzie się spotkanie DKDS

Proponowana agenda posiedzenia DKDS Praga-Południe, 8 maja 2017 r.:
1.      Przyjęcie porządku obrad.
2.      Sprawy różne (w tym współpraca z SCWO) przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji (pierwsze ok. 15-30 minut spotkania).
3.     Centrum Berka Joselewicza – informacja o koncepcji miejsca i przedstawienie kolejnych kroków  związanych z jego powołaniem.
4.      Dyskusja nad przygotowaniem publikacji promującej działalność organizacji pozarządowych działających na terenie Pragi-Południe – podjęcie decyzji co do kosztów i harmonogramu prac.
5.      Podsumowanie dotychczasowych rozmów dotyczących utworzenia Lokalnego Systemu Wsparcia finansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
6.      Sprawy różne i wolne wnioski.
7.      Zakończenie posiedzenia.

 

Propozycja agendy posiedzenia DKDS Praga-Południe w dniu 6 marca 2017 r., godzina 16.30,  DBFO ul. Grochowska 262  wejście brama od ul. Podskarbińskiej:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne oraz przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji (pierwsze ok. 15-30 minut spotkania).
3. Dyskusja nad utworzeniem Lokalnego Systemu Wsparcia finansowanego ze środków Urzędu Dzielnicy Praga-Południe.
4. Prasko-południowe prezentacje 2017 – założenia organizacyjne i dyskusja na temat formuły wydarzenia.
5. Dyskusja nad przygotowaniem katalogu/publikacji promującej działalność organizacji pozarządowych działających na terenie Pragi-Południe.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

 


Proponowana agenda posiedzenia DKDS Praga-Południe, 12 stycznia 2016 r.:

1.      Przyjęcie porządku obrad.
2.      Sprawy różne oraz przedstawienie się zgromadzonych organizacji (pierwsze ok. 15 minut spotkania).
3.      Podsumowanie dotychczasowej działalności DKDS Praga-Południe w roku 2016 r. (ok. 60 minut).
4.      Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej i Prezydium DKDS na 2017 r.
5.      Wystąpienie nowego Przewodniczącego/Przewodniczącej DKDS.
6.      Sprawy różne i wolne wnioski.
7.      Zakończenie posiedzenia.


Proponowana agenda posiedzenia DKDS Praga-Południe, 19 grudnia 2016 roku, godz. 17:15, ul. Kickiego 1:
1.      Przyjęcie porządku obrad.
2.      Sprawy różne oraz przedstawienie się zgromadzonych organizacji (pierwsze ok. 15 minut spotkania).
3.      Podsumowanie dotychczasowej działalności DKDS Praga-Południe w roku 2016 r. (ok. 60 minut)
4. Omówienie i dyskusja nad zadaniami nowo powołanego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (p. Monika Czaplarska) – 30 minut.
5. Prasko-południowe Prezentacje 2017 – wyłonienie organizacji przygotowującej wniosek o dofinansowanie wydarzenia, omówienie kluczowych elementów imprezy i podział zadań. (45 minut)
6.  Dyskusja nad zwiększeniem środków na działania edukacyjne realizowane przez NGO w Dzielnicy Praga-Południe i głosowanie nad uchwałą. (20 minut)
7.      Zakończenie obrad.

 
 

Posiedzenie DKDS Praga-Południe dnia 24 listopada 2016 r.

Propozycja agendy:
1.  Przedstawienie się organizacji biorących udział w posiedzeniu Komisji (pierwsze ok. 15 minut spotkania).
2.Ewaluacja działań na rzecz mieszkańców Pragi-Południe realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe.

W czasie dyskusji postawimy sobie na następujące pytania/kwestie:
Skąd wiemy, że nasze projekty są skuteczne? Jakie sposoby/metody ewaluacji stosujemy w naszych organizacjach? W jakich typach działań ewaluacja powinna być obligatoryjna, a w jakich nie? Czy możemy mówić o potrzebie ewaluacji działań kulturalnych? Jeśli tak, jak ją przeprowadzić?
Ta część spotkania ma na celu zebranie doświadczeń organizacji w różnych obszarach działania, a także opracowanie pewnego standardu dla instytucji pozarządowych, które zaczynają działać na terenie Pragi-Południe.

3.Promocja działań organizacji wśród lokalnych mieszkańców
Czy rola organizacji pozarządowych jest czytelna dla mieszkańców Pragi-Południe? Czy nasze działania są rozpoznawalne? Jak możemy lepiej zorganizować promocję naszych działań na poziomie osiedli i dzielnicy? Jakie mamy rekomendacje dla władz dzielnicy w tym obszarze?

Ta część spotkania będzie kontynuacją wybranych wątków poruszonych na posiedzeniu 18 października.  Efektem dyskusji będzie wstępne opracowanie sposobów wzajemnego (pomiędzy organizacjami) wspierania promocji działań sektora, zebranie rekomendacji dla Urzędu Dzielnicy, a także bieżące skoordynowanie wydarzeń świątecznych realizowanych przez organizacje w dzielnicy.

4.      Sprawy różne i wolne wnioski.
5.      Zakończenie posiedzenia.Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kwietniowe posiedzenie DKDS Praga-Południe, które odbędzie się 5 kwietnia (wtorek) w siedzibie DBFO Praga-Południe (ul. Grochowska 262),  w sali konferencyjnej.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

  1. Warsztat promocyjny: "Prasko-południowe prezentacje", w godz. 16.00-18.00
  2. Właściwe posiedzenie DKDS Praga-Południe. Tematem będzie rozwój działań międzypokoleniowych w naszej dzielnicy. - 18.15-19.30 (szczegóły poniżej)

1. Warsztat promocyjny poświęcony organizacji tegorocznych "Prasko-południowych Prezentacji" - lokalnego pikniku i targów organizacji pozarządowych działająch w naszej dzielnicy.

Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia i fundacje realizujące działania na rzecz/z mieszkańcami Pragi-Południe, które chcą wziąć udział w "Prasko-południowych prezentacjach", zarówno w charakterze wystawców, jak i partnerów wspierających wydarzenie organizacyjnie. "Prezentacje" planujemy na 10 września.

Wsparcie techniczne imprezy zadeklarowało Centrum Promocji Kultury, wsparcie finansowe i organizacyjne Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Na spotkaniu omówimy skrótowo szczegóły dotyczące lokalizacji i wstępnych propozycji programu imprezy. Szczegóły warsztatu w załączeniu.
Warsztat poprowadzą Katarzyna Leśko-Loda i Agata Sawka – trenerki z Federacji MAZOWIA.

2. Rozwój działań międzypokoleniowych w dzielnicy - ze względów czasowych nie zrealizowaliśmy tego punktu dyskusji na ostatnim spotkaniu, dlatego chcemy do niego wrócić. Temat oferty działań międzypokoleniowych jest tym bardziej istotny w kontekście międzysektorowego konkursu m.st. Warszawy na działania związane z rewitalizacją, i uznania w nim osób 60+ za jedną z najważszniejych odbiorców przygotowanych przez organizacje ofert. Przypominam, że termin składania wniosków mija już w piątek, 1 kwietnia o 16.00. Na spotkaniu spóbujemy odpowiedzieć sobie na pytania:

- Jak łączyć seniorów i dzieci/młodzież?

- Gdzie w naszej dzielnicy brakuje oferty międzypokoleniowej?

- Czy taka oferta istnieje, jak możemy ją uzupełnić?

- Jak połączyć nasze działania międzypokoleniowe, by lepiej trafiały do odbiorców?


Z wyrazami szacunku, 

Ewelina Bartosik

Przewodnicząca DKDS Praga-Południe

 


Protokoły z spotkań DKDS:


 

Na stronie internetowej Urzędu poniżej zamieszczamy zweryfikowaną w trakcie pracy nad przewodnikiem bazę organizacji działających na Pradze Południe. Organizacje, które chcą wprowadzić zmiany bądź są zainteresowane dodaniem danych swojej organizacji do w/w bazy proszone są o kontakt mailowy z Panią Moniką Czaplarską, mail: mczaplarska@um.warszawa.pl.

 


Roczne sprawozdania z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 
Protokoły ze spotkań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe w kadencjach 2009-2014

Protokół z posiedzeniaDzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

z dnia 22 maja 2017 roku