kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

 

Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Przewodnicząca - Ewelina Bartosik

Członek Prezydium - Krystyna Mamak

Członek Prezydium - Krystyna Radkowska

Członek Prezydium - Sylwester Nowak

Członek Prezydium - Paweł Jarosz


Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Piotr Żbikowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,
tel. (22)  44 35 105,  
faks (22) 44 35 579
pzbikowski@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Zuzanna Grabusińska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01
sekretariat@ops-pragapoludnie.pl,
www.ops-pragapoludnie.pl
 

 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 20.03.2018 roku.


Proponowana agenda posiedzenia DKDS Praga-Południe, 24 kwietnia 2018 r.:

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Sprawy różne oraz przedstawienie się zgromadzonych organizacji (pierwsze ok. 30 minut spotkania).

3.     Dyskusja nad planami powołania Funduszu Lokalnego dla Pragi-Południe przy współpracy lokalnych przedsiębiorców.

4.   Dyskusja na temat doświadczeń lokalnych organizacji pozarządowych współpracy z sektorem biznesowym – różne modele.

5.   Prezentacja wyników weryfikacji członków DKDS Praga-Południe i dyskusja.

5.   Wolne wnioski.

6.   Zakończenie obrad.


Informacjia o posiedzeniu DKDS w dniu 20 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Fundacji ARKA,

przy ul. Stanisławowskiej  14

W załączeniu agenda


W dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy przy ulicy Podskarbińskiej 6 II piętro odbędzie się spotkanie Zespołu ds. oceny wdrożenia i realizacji Strategii Współpracy Dzielnicy Praga-Południe z Organizacjami Pozarządowymi.

Spotkanie poprowadzi Pan Sylwester Nowak.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.


Posiedzenie DKDS w dniu 13.02.2018 r.  o godzinie 17.00 w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów przy ul. Grochowskiej 262.

 W załączeniu agenda 


Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Dzielnicy Praga-Południe
Monika Czaplarska
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
tel. (22) 443 55 29,
Mczaplarska@um.warszawa.pl
Zadania dzielnicowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 


 Protokoły ze spotkań DKDS:


 

Na stronie internetowej Urzędu poniżej zamieszczamy zweryfikowaną w trakcie pracy nad przewodnikiem bazę organizacji działających na Pradze Południe. Organizacje, które chcą wprowadzić zmiany bądź są zainteresowane dodaniem danych swojej organizacji do w/w bazy proszone są o kontakt mailowy z Panią Moniką Czaplarską, mail: Mczaplarska@um.warszawa.pl.

 

 

Roczne sprawozdania z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 Protokoły ze spotkań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe w kadencjach 2009-2014
 

 

 

Protokół z posiedzeniaDzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

z dnia 22 listopada 2017 roku