kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Istotne zmiany dla przedsiębiorców w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej od 1 stycznia 2017.

Opublikowany: 2017-01-11 15:07:00

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa wersja formularza o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 – wersja 1.8.2.

Formularze dostępne są na stronie www.ceidg.gov.pl w zakładce - Formularze i Instrukcje, a także w Informacji Urzędu i przy stanowiskach obsługi interesantów Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń – nr 2 i 3 (parter).

W nowej wersji formularza przedsiębiorca składa dodatkowo oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Istotna zmiana dotyczy również okresu zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może od 1 stycznia 2017 r. zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Do tej pory było to możliwe do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Bez zmian pozostaje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników, prowadzącego działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (z orzeczeniem o niepełnosprawności) na okres 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Powyższe zmiany wynikają z ustawy o z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255).

14247

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum