kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Piotr Żbikowski

Opublikowany:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - Piotr Żbikowski


Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach 8.00 - 16.00 w pokoju 105 po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Burmistrza bądź telefonicznie nr tel. 22 44 35 105. 
 
email: pzbikowski@um.warszawa.pl

Sprawuje nadzór nad: 
• Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy
• Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Współpracuje z:
• Delegaturą Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Praga-Południe 


Nadzoruje pracę:

• Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe 
• Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami

 Od urodzenia (1967) Warszawiak,  Absolwent Liceum im. Hugona Kołłątaja. Należał do słynnej 16 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był dziennikarzem politycznym, gospodarczym, reportażystą i publicystą „Gazety Wyborczej” (1991-1992). Za czasów rządu Hanny Suchockiej pracował w Biurze Prasowym Rządu, gdzie m.in., odpowiadał za obsługę medialną Pani Premier i koordynował pracę komórek prasowych MSW, UOP, MON i MS (1992-1993). W latach 1993-2003 w Polskiej Agencji Informacyjnej SA pełnił funkcję m.in., Dyrektora- Redaktora Naczelnego PAI- Press i Dyrektora Działu Marketingu. Współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Był szefem programu i pilotażu obsługi medialnej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1997 roku. Od 2003 do 2008 roku w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. Wykonywał obowiązki m.in., Dyrektora Departamentu Informacji.

Wybrany do Rady dzielnicy Ochota w latach 2000,2002,2006,2010 i 2014. Był Przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Po wyborach w 2006 roku wybrany na funkcję Przewodniczącego rady Dzielnicy Ochota. Od 16 czerwca 2008 do 11 grudnia 2014 roku Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota.

Pomysłodawca i organizator szerokiej formuły konsultacji społecznych wokół miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji modernizacji parków. Inicjator iluminowania najstarszych kościołów na Ochocie. Pomysłodawca programu „Senior 90+” adresowanego do najstarszych Warszawiaków.

Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Św. Anny przy ul. Barskiej w Warszawie.

Od lat zaangażowany w upamiętnianie historii Warszawy. Inicjator i realizator ośmiu edycji „Konferencji Organizacji Kombatanckich.

Odznaczony Medalem „Pro Memoria”.

Pomysłodawca upamiętnień dotyczących istotnych wydarzeń i postaci czasów wojen i czasów pokoju: „Skwer Reduta Kaliska”, tablice dedykowane: Irenie Sendlerowej, Władysławowi Szpilmanowi, Zygmuntowi Puławskiemu.

Żonaty, ma dwóch synów.

12696

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Piotr Żbikowski