kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

DOKARMIANIE KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Opublikowany: 2017-05-15 15:13:00

dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących bytujących na terenie Dzielnicy Praga-Południe dotycząca zakupu i dystrybucji karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania
I N F O R M A C J E

dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących z terenu Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi bytującymi na terenie Dzielnicy Praga- Południe, w celu uzyskania pomocy dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej i ich dokarmiania winny obligatoryjnie zarejestrować się w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe jako społeczni opiekunowie (wolontariusze) kotów, składając do końca lutego 2018 r. stosowny WNIOSEK.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Dzielnicy   Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274 w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter, stanowisko 1, 4 i 5, pobierając numerek „J”) lub ze strony internetowej Urzędu Dzielnicy http://www.pragapld.waw.pl/opieka-nad-zwierzętami-z-terenu-dzielnicy-praga-południe.html#start .

 

Dnia 5 stycznia 2018 roku została podpisana przez Dzielnicę Praga-Południe nowa umowa na „Świadczenie usług w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu Pragi-Południe w 2018 roku.”

Umowa została podpisana, tak jak w roku ubiegłym, z Całodobową Lecznicą Weterynaryjną „Witolińska” przy ul. Łukowskiej 2c w Warszawie.

Termin realizacji umowy od dnia jej podpisania do 14 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Skierowania na wykonywanie zabiegów i leczenie kotów w lecznicy dostępne są dla opiekunów kotów i mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Grochowskiej 274. 


 

HARMONOGRAM WYDAWANIA KARMY DLA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

 1. Karma będzie wydawana w sześciu cyklach tj.:
 • w roku 2017:

-     cykl I – karma mokra

-     cykl II – karma mokra

-     cykl III – karma sucha

 • w roku 2018:

-     cykl IV – karma sucha i karma mokra

-     cykl V – karma mokra

-     cykl VI – karma mokra

 1. Oferowane przez wykonawcę karmy to:
 • Karma sucha: Arion Original Sterilized 33/12 i Whiskas 1 + Sterile
 • Karma mokra: DonGato I Butcher’s Classic.
 1. Na I cykl zamówiono karmę mokrą bytową DonGato (puszka 0,415 kg), natomiast na cykl III - karmę suchą Arion Original Sterilized 33/12 dla kotów po zabiegach sterylizacji i kastracji (opakowanie 2,0 kg). Nie podjęto jeszcze decyzji o zamówieniu typu karmy mokrej na cykl II.
 2. Ilość kupowanej przez Miasto karmy uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, a także od ilości zwierząt zarejestrowanych
  w dzielnicach m.st. Warszawy.
 3. W okresie realizacji zamówienia na 1 kota przewiduje się ok. 2,96 kg karmy suchej
  i ok. 8,60 kg karmy mokrej.

 Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że dystrybucja karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w celu ich dokarmiania odbywać się będzie na terenie Dzielnicy Praga-Południe w następujących terminach i miejscach:

Lokalizacja punktu/punktów

wydawania karmy

 

w terminach wypadających w czwartki i piątki karma wydawana będzie w ślepej odnodze ulicy Mińskiej przy Drukarni Naukowo-Technicznej,

ul. Mińska 65 (okolice skrzyżowania Terespolska - Stanisławowska);                                                         

 

w terminach wypadających w soboty karma wydawana będzie na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274

 

Cykl

 

TERMINY WYDAWANIA KARMY

(data i godziny)

I

18.05.2017 (8-15) czwartek

20.05.2017 (9-12) sobota

II

24.08.2017 (8-15) czwartek

26.08.2017 (9-12) sobota

III

19.10.2017 (8-15) czwartek

21.10.2017 (9-12) sobota

IV

09.02.2018 (8-15) piątek

16.02.2018 (9-12) piątek

V

17.05.2018 (8-15) czwartek

19.05.2018 (9-12) sobota

VI

02.08.2018 (8-15) czwartek

04.08.2018 (9-12) sobota

 

Na tydzień wcześniej przed każdym terminem wydawania karmy dla kotów należy z Urzędu Dzielnicy Praga-Południe z Wydziału Obsługi Mieszkańców przy ul. Grochowskiej 274 (parter, okienko nr 20,21) odebrać TALON na dany cykl wydawania karmy, do realizacji w jednym z podanych powyżej terminów dla danego cyklu.

 

 

14457

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum