kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe


adres emailppl.drs@um.warszawa.pl
tel. 
22 44 35 340


 

Lista dyżurów

Dzielnicowej Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe, w Warszawie

w okresie od 17 lutego 2017 roku do 16 czerwca 2017 roku

Dyżury są  pełnione w godz. 1200 –1400

w sali 306, IIIp. Urzędu Dzielnicy Praga –Południe, w Warszawie.

 

Data

dyżuru

Osoby

dyżurujące

17 luty

 

Stanisław  Trzmiel

Kazimierz  Majewski

17 marzec

Pajewska Bożena

Kulawik Bogdan

14 kwietnia

 

Jerzy Mądry

Kaczyńska Elżbieta

19 maj

 

Jerzy  Szymborski

Marczyk Barbara

16 czerwca

 

Kosim Kazimierz

Urbański  Kazimierz Ważne seminarium seniorów 


 
W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne  posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel. Przewodniczący i pozostali członkowie Rady Seniorów podjęli dyskusje w zakresie tematu murali. Finalnie uznano, że ze względu na stopień skomplikowania sprawy temat murali zostaje w chwili obecnej zawieszony. W dalszej części obrad Przewodniczący poinformował o inicjatywie nadania nazwy skwerowi przy ul. Paca „Skwerem Seniora”. Rada Seniorów podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury nadania nazwy skwerowi. Przewodniczący Rady Seniorów poinformował, że jest już znany program organizacji Senioriady, są także przyznane środki na jej organizację w wysokości 15 tys. zł. W sprawach różnych Przewodniczący Rady Seniorów St. Trzmiel przedstawił temat likwidacji barier architektonicznych, przypomniał o problemach technicznych z dostaniem się osób starszych i niepełnosprawnych do starszych budynków.  Przewodniczący poinformował, że zaprosił Macieja Augustyniaka z „Polska bez barier” na kolejne posiedzenie w celu konsultacji tematu.
Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele Centrum Społeczne Paca 40 oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej – podkreślili chęć podejmowania i organizacji wspólnych z Radą Seniorów inicjatyw.

Protokół nr 7 z posiedzenia  Rady Senioró z dnia 20 stycznia 2017 roku.


 

W dniu 28 października 2016 r odbyło się kolejne  posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel. Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Pajewska przedstawiła informacje nt. zaopiniowanych wniosków dot. „Miejsc przyjaznych seniorom”. Pani Bożena poinformowała, że zostało zaopiniowanych 9 wniosków, z tego 7 pozytywnie. Gościem specjalnym na posiedzeniu była pani Barbara Walecka - pracownik Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zaprezentowała ona działalność Caritasu w obszarze dot. sporządzania testamentów oraz zarządzania majątkiem spadkodawcy, rozdała także seniorom broszury informacyjne dot. szerokiej działalności Caritasu.

W kolejnym punkcie posiedzenia zatwierdzono logo DRS Praga-Południe..

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Seniorów St. Trzmiel poinformował, że 4 listopada odbędzie się I Seminarium Warszawskiej Rady Seniorów. Przewodniczący stwierdził również że obecnie toczą się dyskusje w Radzie m.st. Warszawy dot. tańszych biletów do kina dla seniorów, zaznaczył również, że są już takie bilety dofinansowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dalszej części obrad Przewodniczący poinformował o przeprowadzanej akcji „Pola nadziei”, przedstawił również inicjatywę Pana Jerzego Mądrego dot. powstania na terenie Dzielnicy murali poświęconych Seniorom. Ustalono, że każdy z członków Rady Seniorów zastanowi się nad tą inicjatywą i przedstawi swoje przemyślenia na kolejnym posiedzeniu.

Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 28 października 2016 roku


Posiedzenie Rady Seniorów

Czternastego września 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe, któremu przewodniczył pan Stanisław Trzmiel, Przewodniczący Rady.
Przedstawicielka Fundacji Zaczyn, pani Magdalena Bartecka, poinformowała zebranych o działalności fundacji oraz przedstawiła propozycje szkoleń merytorycznych organizowanych przez fundację.
Rada Seniorów wyłoniła zespół roboczy do zorganizowania w 2017 r. zawodów sportowych pod roboczą nazwą „Senioralia w Parku Polińskiego”. Postanowiono, że po szczegółowym opracowaniu wniosek zostanie złożony w Radzie i Zarządzie Dzielnicy, by zyskać akceptację radnych i Zarządu.
Na posiedzeniu poinformowano również o aktualnym stanie zgłoszeń do programu „Miejsca przyjazne seniorom”. Rada Seniorów ustaliła ostateczne składy zespołów roboczych ds. organizacji pracy i kultury, ds. współpracy z organizacjami działającymi na rzecz seniorów i organizacjami senioralnymi, oraz ds. zdrowia i jakości życia seniorów.
Przewodniczący Rady Seniorów poinformował, że każdy z członków Rady może korzystać na ogólnie przyjętych zasadach z oferty Klubu Seniora przy ul. Sygietyńskiego 7, jak też innych klubów na Pradze-Południe.
Członek Rady Seniorów, pan Jerzy Mądry, zaproponował wzór logo Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe. Zdecydowano, że głosowanie w kwestii jego akceptacji zostanie przeprowadzone na kolejnym posiedzeniu.
W sprawach różnych zwrócono uwagę na potrzebę rozpropagowania informacji dotyczących działalności Rady Seniorów w prasie lokalnej, przygotowania informatora o ofercie dla Seniorów. Została podsunięta propozycja stworzenia Karty Seniora. Ponadto wytypowano członka Rady Seniorów do prac w Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego 2018. Przypomniano również o akcji Komitetu ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych „Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich”.

Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 14 września 2016 roku.


W dniu 28 czerwca 2016 r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.
Rada podjęła decyzję o uczestnictwie w programie „Karta Życia”, wyłoniono zespół w składzie Pani E. Kaczyńska, Pan J. Szymborski oraz Pan J. Mądry, którego zadaniem będzie sporządzenie szacunkowych danych dotyczących odbiorców „Karty Życia”
Przewodniczący Rady Seniorów Pan Stanisław Trzmiel zaproponował powołanie następujących zespołów roboczych:
• zespół ds. organizacyjno – prawnych
• zespół ds. współpracy z radami seniorów i organizacjami działającymi na rzecz seniorów
• zespól ds. zdrowia i jakości życia seniorów

Ustalono, że posiedzenia Rady Seniorów będą odbywały się raz na dwa miesiące.
W sprawach różnych poruszono temat logo Rady Seniorów, omówiono zasady konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”, zwrócono uwagę na potrzebę upowszechnienia informacji nt. instytucji senioralnych w formie informatora. Podjęto decyzję o prowadzeniu kroniki Rady Seniorów.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe  z dnia 28 czerwca 2016 roku

 


 

„Miejsca Przyjazne Seniorom”

Warszawska Rada Seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa jest organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”.  Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Głównym celem tej akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów, działających na terenie miasta Warszawy poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się swobodnie i są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” przyznawany będzie w następujących kategoriach:

 1. publiczne instytucje obsługi mieszkańców,
 2. sport i rekreacja,
 3. kultura, rozrywka, edukacja,
 4. gastronomia tj. bary mleczne, niedrogie restauracje, kawiarnie,
 5. zakłady opieki zdrowotnej, apteki.

Miejsca wybrane w ramach konkursu otrzymają na dany rok certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Wykaz instytucji i organizacji, które otrzymają Certyfikat, będzie nieodpłatnie publikowany w materiałach promocyjnych Urzędu m.st. Warszawy, materiałach informacyjnych Warszawskiej Rady Seniorów oraz w serwisie internetowym www.senioralna.um.warszawa.pl .

Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać następujące kryteria:

a)      posiadać ofertę specjalną skierowaną do osób starszych, realizowaną poprzez zniżki i rabaty lub wydarzenia,

b)      posiadać architekturę oraz wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowanej do osób starszych,

c)      być miejscem do którego uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,

d)     wykazywać otwartość na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Warszawa ul. Niecała 2 , a także za pośrednictwem strony internetowej organizatora – www.senioralna.um.warszawa.pl

 

 

 

Regulamin konkursu " Miejsca Przyjazne Seniorom" - plik do pobrania, załącznik 1załącznik 2załącznik 3

 


 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel. Rada przyjęła jednogłośnie Regulamin pracy Rady Seniorów oraz podjęła decyzję o poparciu stanowiska Warszawskiej Rady Seniorów skierowanego do Klubów parlamentarnych Sejmu R.P. w sprawie realizacji przedwyborczych obietnic odnośnie darmowych leków dla osób po 75 roku życia.

Przewodniczący Rady Stanisław Trzmiel  poinformował o projekcie szkoleń dla seniorów i zarekomendował  udział w warsztatach edukacyjnych. Pan Jerzy Mądry poinformował o pilotażowej akcji „Koperta Życia”. Rada uznała, że akcja warta jest szerokiego rozpropagowania. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy w tym zakresie z OPS i SZPZLO oraz innymi podmiotami.
Przewodniczący Rady podniósł kwestię ogólnopolskiej karty ulg dla seniorów.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Pani Małgorzata Rynkiewicz  zaprosiła Radę Seniorów na posiedzenie Komisji w dniu 18.05.2016 r. Pan Jerzy Mądry odnosząc się do wniosku, który wpłynął do Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie miejsc przyjaznych seniorom w Warszawie  poprosił o wskazanie takich miejsc na  Pradze – Południe.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel zakończył posiedzenie Rady Seniorów.

 

Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe  z dnia 27 kwietnia 2016 roku

 W dniu 8 marca 2016 r. o godz. 10:00 w sali nr 305 Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbyło się II posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Podczas posiedzenia wybrany został przewodniczący Rady Seniorów, zastępca, sekretarz oraz zespół zadaniowy w sprawie opracowania regulaminu.


Skład Prezydium Rady Seniorów przedstawia się następująco:

 1. Pan Stanisław Trzmiel - przewodniczący
 2. Pani Bożena Pajewska - zastępca
 3. Pani Elżbieta Kaczyńska- sekretarz
   

W skład zespołu zadaniowego wchodzą:

 1. Pan Stanisław Trzmiel
 2. Pan Kazimierz Kosim
 3. Pani Elżbieta Kaczyńska

GRATULUJEMY !!!

 

Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe dnia 8 marca 2016 roku

 W dniu 27 stycznia br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbyło się pierwsze posiedzenie Dzielnicowej Rady Seniorów. Posiedzenie otworzył Burmistrz Tomasz Kucharski, który na wstępie przywitał członków Rady oraz obecnych: Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Południe Pana Marcina Klusia, Zastępcę Burmistrza Pana Michała Wieremiejczyka, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Panią Katarzynę Niwińską, Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej i Projektów  Panią Ewę Sęk i Kierownika Referatu Obsługi Rady Dzielnicy Pana Pawła Fisza.

Obradom przewodniczył Pan Bogdan Kulawik - Senior najstarszy wiekiem. W głosowaniu jawnym wybrano Pana Jerzego Mądrego do pełnienia funkcji przedstawiciela Rady w Warszawskiej Radzie Seniorów, oraz jego zastępcę Pana Kazimierza Kosima.

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz seniorów w Dzielnicy Praga-Południe.

Załącznik:

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 27 stycznia 2016 r. (plik do pobrania)

 


 

Ogłoszenie wyników głosowania do Rady Seniorów

Poniżej przestawiamy ogłoszenie wyników głosowania do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, które odbywało się w dniach 23 listopada - 11 grudnia 2015 roku.


protokółProtokół

ze spotkania  wyborczego w sprawie wyłonienia kandydatów do Rady Seniorów

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

26 października 2015 r. o godz. 17.00 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 odbyło się otwarte spotkanie wyborcze dla kandydatów do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zorganizowane przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.  W spotkaniu uczestniczyli członkowie  Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Pan Michał Wieremiejczyk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Pani Małgorzata Rynkiewicz Radna Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, kandydaci do Rady Seniorów oraz mieszkańcy.

 

W związku z tym, że w ramach naboru do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wpłynęło 29 poprawnych formalnie zgłoszeń kandydatów, a liczba ta przekroczyła dwukrotną liczbę przedstawicieli mieszkańców (24 kandydatów) należało przeprowadzić otwarte spotkanie wyborcze dla kandydatów.

 

Celem spotkania była prezentacja kandydatów i ustalenie w formie głosowania jawnego ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców czyli 24 osób.

 

Po zakończeniu ustnej prezentacji każdego z obecnych kandydatów nastąpiło głosowanie jawne na kandydatów. Każda osoba obecna na spotkaniu i uprawniona do głosowania  (osoba powyżej 60 lat i mieszkająca na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy) – łącznie z kandydatami mogła głosować na nie więcej niż na trzy osoby.

 

Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów:

 

Lp

 

Imię i nazwisko

 

Liczba uzyskanych głosów

1

Backiel Zofia Barbara

5

2

Bortkiewicz Teresa

0

3

Brzyska Teresa

7

4

Budziejewska Halina

0

5

Bugajska-Nyc Teresa

7

6

Byrski Michał

18

7

Czarnota Monika

kandydatka wycofała się

8

Głębikowska Jadwiga

7

9

Grabka Alicja

0

10

Grzywacz Witold Mieczysław

1

11

Jasiński Edward

15

12

Kaczyńska Elżbieta

5

13

Klonowska-Żurawska Jolanta

5

14

Kopczyńska Ewa

0

15

Kosim Kazimierz

2

16

Kulawik Bogdan

5

17

Majewski Kazimierz

3

18

Marczyk Barbara

12

19

Mądry Jerzy

13

20

Mosingiewicz Antoni

1

21

Ochal Dorota Amelia

0

22

Pajewska Bożena

22

23

Polakowska Joanna

2

24

Stoińska Lucyna

16

25

Szymborski Jerzy

1

26

Ślebzak Maria Renata

7

27

Trzmiel Stanisław

16

28

Urbański Kazimierz

5

29

Zacharska Anna

0

 

 

W związku z uzyskaną liczbą głosów ustalono ostateczną listę kandydatów do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

 

 

Lp

 

Imię i nazwisko

1

Backiel Zofia Barbara

2

Brzyska Teresa

3

Bugajska-Nyc Teresa

4

Byrski Michał

5

Głębikowska Jadwiga

6

Grzywacz Witold Mieczysław

7

Jasiński Edward

8

Kaczyńska Elżbieta

9

Klonowska-Żurawska Jolanta

10

Kosim Kazimierz

11

Kulawik Bogdan

12

Majewski Kazimierz

13

Marczyk Barbara

14

Mądry Jerzy

15

Mosingiewicz Antoni

16

Pajewska Bożena

17

Polakowska Joanna

18

Stoińska Lucyna

19

Szymborski Jerzy

20

Ślebzak Maria Renata

21

Trzmiel Stanisław

22

Urbański Kazimierz

 

 

 

Protokół sporządziła:

Magdalena Mroczek – Wydział Organizacyjny  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Protokół ze spotkania  wyborczego w sprawie wyłonienia kandydatów do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania)


 

W związku z ogłoszeniem wyników naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski zaprasza na kolejny etap postępowania, tj. otwarte spotkanie wyborcze, które odbędzie się w dn. 26 października br. w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 262 o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej.

Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie w formie głosowania jawnego ostatecznej listy kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 W związku z §7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 65/XI/2015 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz „Ogłoszeniem o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, po zakończeniu etapu zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ogłasza się listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu postępowania.

W procedurze zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów wyłoniono 29 kandydatów spełniających wymogi formalne naboru. Lista kandydatów poniżej. 

LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

1

Backiel Zofia Barbara

zam. Warszawa

2

Bortkiewicz Teresa

zam. Warszawa

3

Brzyska Teresa

zam. Warszawa

4

Budziejewska Halina

zam. Warszawa

5

Bugajska-Nyc Teresa

zam. Warszawa

6

Byrski Michał

zam. Warszawa

7

Czarnota Monika

zam. Warszawa

8

Głębikowska Jadwiga

zam. Warszawa

9

Grabka Alicja

zam. Warszawa

10

Grzywacz Witold Mieczysław

zam. Warszawa

11

Jasiński Edward

zam. Warszawa

12

Kaczyńska Elżbieta

zam. Warszawa

13

Klonowska-Żurawska Jolanta

zam. Warszawa

14

Kopczyńska Ewa

zam. Warszawa

15

Kosim Kazimierz

zam. Warszawa

16

Kulawik Bogdan

zam. Warszawa

17

Majewski Kazimierz

zam. Warszawa

18

Marczyk Barbara

zam. Warszawa

19

Mądry Jerzy

zam. Warszawa

20

Mosingiewicz Antoni

zam. Warszawa

21

Ochal Dorota Amelia

zam. Warszawa

22

Pajewska Bożena

zam. Warszawa

23

Powakowska Joanna

zam. Warszawa

24

Stoińska Lucyna

zam. Warszawa

25

Szymborski Jerzy

zam. Warszawa

26

Ślebzak Maria Renata

zam. Warszawa

27

Trzmiel Stanisław

zam. Warszawa

28

Urbański Kazimierz

zam. Warszawa

29

Zacharska Anna

zam. Warszawa

W związku ze zgłoszeniem liczby kandydatów przekraczającej dwukrotnie liczbę przedstawicieli mieszkańców, określonej w Statucie Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zorganizuje otwarte spotkanie wyborcze w ciągu 14 dni od ogłoszenia listy kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że rozpoczyna się nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W załączeniu przekazuję ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów wraz z formularzem zgłoszeniowym kandydata oraz załącznikami, które można pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 lub ze strony internetowej www.pragapld.waw.pl , oraz w: 

 • Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2;
 • PROM’ie KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23;
 • Klubie Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2;
 • Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5;
 • Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11;
 • Ośrodku Sportu i Rekreacji Praga-Południe, ul. Siennicka 40 (od dnia 10.08.2015 r.);
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40.

 

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

 m.st. Warszawy

 

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków

Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 65/XI/2015 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów, Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

1. Przedstawicielem mieszkańców Dzielnicy w Radzie Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat i spełniająca wymogi określone w punkcie 2 Ogłoszenia.

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia, zawierającym:

 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL kandydata;

2) krótką notę biograficzną kandydata;

3) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;

4) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady Seniorów;

5) oświadczenie kandydata o niekaralności;

6) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady Seniorów.
 

 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.09.2015 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

 4. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów Burmistrz Dzielnicy ogłasza listę kandydatów, która jest zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu i jednostek organizacyjnych Dzielnicy, oraz przekazuje się lokalnym organizacjom pozarządowym.

 5. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczającej dwukrotnie liczbę przedstawicieli mieszkańców wskazaną w § 3 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Burmistrz organizuje otwarte spotkanie wyborcze w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru kandydatów.

 6. Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie w formie głosowania jawnego ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w § 3 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, decyduje losowanie zorganizowane przez Burmistrza na spotkaniu wyborczym.

7. Spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania - łącznie z kandydatami, głosuje na nie więcej niż trzy osoby. Ze spotkania wyborczego sporządza się protokół w dniu tego spotkania.

 8. W ciągu 7 dni od spotkania wyborczego, ostateczną listę kandydatów, w liczbie określonej w pkt 9, wraz z krótkimi informacjami o nich, ogłasza się na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, jednostek organizacyjnych Dzielnicy, w prasie lokalnej oraz przekazuje lokalnym organizacjom pozarządowym.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

 Dokumenty do pobrania:


Protokół nr 3

z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe

z dnia 27 kwietnia 2016 godz. 10:00