kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Startuj z rewitalizacją

Opublikowany: 2017-04-08 09:37:38

Trwa nabór projektów partnerskich do Zintegrowanego Programu rewitalizacji Szukamy przedsiębiorców, firm małych, dużych i średnich, startupów, wspólnot, spółdzielni, instytucji kultury oraz innych podmiotów, które realizując swoją misję chcą włączyć się w cele rewitalizacji przez swoje dedykowane projekty. Włączenie się w działania miejskie to szansa na dodatkowe środki finansowe z funduszy unijnych oraz wsparcie z innych instrumentów finansowych. Trwają już konkursy realizowane przez Marszałka na środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Włączenie na listę projektów partnerskich realizujących cele warszawskiego Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy to dodatkowa rekomendacja w staraniach o nie.

Zintegrowany Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele strategiczne na obszarze prawobrzeżnej Warszawy - fragmenty Pragi Północ, Pragi Południe oraz Targówka zidentyfikowane, jako te, które mają największy potencjał, a jednocześnie potrzebują impulsu rozwojowego.  Tym impulsem jest rewitalizacja rozumiana, jako kompleksowy proces, dzięki, któremu jakość życia na tych terenach ulegnie poprawie.  Cel ten można osiągnąć jedynie poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Miasto stołeczne Warszawa działa realizując cele Zintegrowanego Programu Rewitalizacji:

  • ożywienie społeczno-gospodarcze,
  • podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska naturalnego,
  • rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o lokalne dziedzictwo i tożsamość
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zwiększanie aktywności mieszkańców

Jednak efektywność procesu zleży od zaangażowania różnego rodzaju interesariuszy, nie tylko władz samorządowych. Dlatego serdecznie zapraszamy do zgłaszania projektów partnerskich!

www.rewitalizacja.um.warszawa.pl

fb: na_prawa Warszawa

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/62-rewitalizacja-obszarow-zmarginalizowanych

 

Na pytania odpowiemy również na spotkaniu 10 kwietnia o godzinie 18:00.

Zapraszamy na spotkanie do Drukarni przy ul. Mińskiej 65

w

14401

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum