kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Opublikowany:

ul. Podskarbińska 6, p. 118-123 (I piętro)
03-833 Warszawa
tel. 22 44 35 363
fax 22 44 35 539
e-mail: ppl.wdg@um.warszawa.pl


Bezpośrednia obsługa interesantów

(składanie wniosków i podań w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział)

ul. Grochowska 274 stanowisko 2 i 3 (parter)

03-841 Warszawa


adres do korespondencji

Urząd m. st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń - Marzena Walarowska
- p. 121
tel. 22 44 35 363
fax 22 44 35 539
e-mail: mwalarowska@um.warszawa.pl

Zezwolenia alkoholowe - p.123
tel. 22 44 35 361, 22 44 35 362

Ewidencja działalności gospodarczej oraz ewidencja pól biwakowych i innych obiektów hotelarskich - p. 118-119
tel. 22 44 35 390, 22 44 35 391, 22 44 35 392, 22 44 35 393

 

Wydawanie identyfikatorów dla stoisk handlowych znajdujących się w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Praga-Południe - p. 120
tel. 22 44 35 365

Dodatkowe informacje:
- Handel obwoźny


 


 

 

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe Urzędu m.st. Warszawy przypomina o obowiązku dokonania opłaty (III raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2017 w terminie do 30 września 2017 r.

 

Opłaty należy dokonać w kasie na terenie Urzędu Dzielnicy lub na rachunek:

Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy

39 1030 1508 0000 0005 5000 7215                               

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Następnie dowód opłaty należy przesłać do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Praga-Południe za pośrednictwem:

- maila  ppl.wdg@um.warszawa.pl

lub okazać przy stanowiskach: 2, 3 znajdujących się na parterze tutejszego Urzędu Dzielnicy.

Przypominamy również, że zgodnie z  art. 18 ust. 12b ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn. zm.) w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

W przypadku stwierdzenia, że wpłatę zaksięgowano na koncie Urzędu Dzielnicy po obowiązujących terminach przedsiębiorca będzie zobowiązany do okazania oryginału dowodu opłaty w celu stwierdzenia, czy została ona wniesiona terminowo.

 

 

Pliki do pobrania:

wzor druku oświadczenia  

 

 


613

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń