kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

XLVI Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

Opublikowany: 2018-02-23 21:29:25

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. 2017 poz. 1875) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. 2015 poz. 1438) odbędzie się XLVI Sesja Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy w dniu 2 marca 2018 roku o godz.10:30 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274. XLVI Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy


Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Dzielnicy.

3)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030. Druk Nr 321 z dnia 22.01.2018 r.

4)           Projekt uchwały w  sprawie  ustalenia stref wpływających na wysokość stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, położonego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Druk Nr 323 z dnia 23.02.2018 r.

5)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (3) Druk Nr 317 z dnia 20.02.2018 r. Załacznik nr 1-2, Załącznik nr 3

6)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (4) Druk Nr 318 z dnia 20.02.2018 r. Załącznik  nr 1, Załącznik nr 2, Załacznik nr 3-4, Załacznik 5

7)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2018 rok (5) Druk Nr 324 z dnia 23.02.2018 r. Załacznik nr 1-2, Załacznik nr 3 

8)           Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego  do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2017, Nr VI Dzielnica Praga-Południe. Druk Nr 322 z dnia 22.02.2018 r. Załacznik nr 1, Załacznik nr 2, Załacznik nr 3

9)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy. Druk Nr 320 z dnia 21.02.2018 r. Załacznik nr 1 

10)       Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ulica Strażacka). Druk Nr 319 z dnia 20.02.2018 r. Załacznik nr 1, Załacznik nr 2, Druk nr 319 - zał. 

11)       Interpelacje i zapytania radnych.

12)       Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

 

Karol Kowalczyk

14879

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum