kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

Opublikowany: 2017-02-28 11:05:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję XXXI Sesję Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na dzień 7 marca 2017 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.


Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Dzielnicy.

3)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (5)  Druk Nr 220 z dnia 14.02.2017 r., załącznik 1, załącznik 2

4)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (6)  Druk Nr 226 z dnia 27.02.2017 r., załącznik 1-2, załącznik 3

5)           Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego  do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2016, Nr VI Dzielnica Praga-Południe Druk Nr 222 z dnia 21.02.2017 r., załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

6)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rejonu Ronda Wiatraczna cz. II, sporządzonego na podstawie uchwały  Rady Miasta Stołecznego Warszawy: nr XLVI/1446/2008 z dnia 18 grudnia 2008r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna: zmienionej uchwałą nr L/1523/2009 z dnia 26 lutego 2009r. oraz nr XXXV/846/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. Druk Nr 221 z dnia 21.02.2017 r.

7)           Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Przedszkola nr 143 w Warszawie. Druk Nr 225 z dnia 27.02.2017 r.

8)           Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy i Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy. Druk Nr 224 z dnia 27.02.2017 r.

9)           Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na temat dopuszczenia członków wszystkich rad osiedli do pracy w zespole ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Druk Nr 223 z dnia 27.02.2017 r.

10)       Informacja na temat formuły oraz szczegółowych kosztów organizacji przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy obchodów 186 rocznicy Bitwy o Olszynkę Grochowską w dniu 27 lutego 2017r. Druk Nr 228 z dnia 27.02.2017 r.

11)       Stanowisko Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w sprawie Teatru Powszechnego i spektaklu „Klątwa”. Druk Nr 227 z dnia 27.02.2017 r., stanowisko

12)       Interpelacje i zapytania radnych.

13)       Zamknięcie obrad sesji.

 

Wiceprzewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

 

Karol Kowalczyk

14330

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum