kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

Opublikowany: 2017-04-14 08:59:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 41 poz. 95) zwołuję XXXIII Sesję Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy na dzień 25 kwietnia 2017 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej w (sala 305) Urzędu Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274.

Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Praga – Południe m.st.Warszawy

 

1)           Przyjęcie porządku obrad.

2)           Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Dzielnicy.

3)           Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Dzielnicy.

4)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (7)  Druk Nr 234 z dnia 10.04.2017 r., załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4

5)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania  zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej  m.st. Warszawy na 2017 rok (8)  Druk Nr 241 z dnia 13.04.2017 r., załącznik 1-2, załącznik 3

6)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st Warszawy zmieniającej uchwałę nr XIX/457/2015 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej.  Druk Nr 237 z dnia 11.04.2017 r.

7)           Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy za rok 2016. Druk Nr 232 z dnia 22.03.2017 r., sprawozdanie OPS, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

8)           Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 170/XXX/2017 Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 7 lutego 2017 r. w  sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o nadanie nazwy „Rondo im. ppor. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” (nazwa skrócona: Rondo „Inki”)” obszarowi położonemu na terenie Przyczółka Grochowskiego, u zbiegu ul. Poligonowej, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Kapelanów Armii Krajowej w Warszawie. Druk Nr 239 z dnia 12.04.2017 r., szkic ronda Inka, załącznik 

9)           Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 169/XXX/2017 Rady Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia do Rady m. st. Warszawy o nadanie nazwy „Rondo im. ppor. Antoniego Wodyńskiego ps. „Odyniec” (nazwa skrócona: Rondo „Odyńca”)” obszarowi położonemu na terenie Przyczółka Grochowskiego, u zbiegu ul. Poligonowej i Kompasowej w Warszawie. Druk Nr 240 z dnia 10.04.2017 r., szkic ronda Odyńca, załącznik 

10)       Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy za rok 2016. Druk Nr 235 z dnia 10.04.2017 r.

11)       Projekt stanowiska w sprawie przeznaczenia działki o nr ew. 78 z obrębu 3-02-06 przy ul. Kamionkowskiej na cele oświatowe, z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 255 w Warszawie. Druk Nr 238 z dnia 12.04.2017 r.

12)       Interpelacje i zapytania radnych.

13)       Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy Praga-Południe

m. st. Warszawy

 

 

Marcin Kluś

14420

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum