kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


urzad@pragapld.waw.pl

„Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”

Opublikowany: 2017-04-06 13:14:31

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”

Konkurs plastyczny poświęcony jest głównemu motto Unii Europejskiej, które podkreśla europejskie wartości, wynikające z bogactwa kultur, tradycji oraz języków. To ono motywuje Europejczyków do wspólnego działania na rzecz pokoju i dobrobytu. Prace plastyczne powinny przedstawiać wyobrażenia, doświadczenia, a także obserwacje uczniów na temat pozytywnego oddziaływania wielokulturowości na codzienne życie. Ich tematyka może nawiązywać do jednej z podstawowych wartości Unii Europejskiej np. solidarności, tolerancji lub pokoju i prezentować korzyści, jakie czerpiemy z kulturowego bogactwa kultur, tradycji i zwyczajów.
Tematyka konkursu nawiązuje do nowego programu w dziedzinie polityki migracji -  jednego z 10 priorytetów Komisji Europejskiej, pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera.
Prace muszą zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej
z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3.
Nagrodami głównymi dla autorów najwyżej ocenionych prac są aparaty fotograficzne.
Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 31 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
(z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”)
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, oraz wypełnienie i przesłanie wraz
z pracą wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ponadto każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować telefonicznie
 pod nr: (22) 443 02 26; (22) 443 03 69; (22) 443 07 80
lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl

a

aa

14397

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum