kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Adam Cieciura

Opublikowany:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - Adam Cieciura

Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 w pok. 105 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zastępcy Burmistrza lub telefonicznie, nr tel. 22 44 35 104, e-mail: [email protected], [email protected]

Na podstawie Uchwały Nr 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia  11 marca 2020 r.  w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe  m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza  Dzielnicy i na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814):

Zastępca Burmistrza – p. Adam Cieciura:

1) wykonuje zadania z zakresu:

a) architektury i budownictwa,

b) gospodarki lokalami mieszkalnymi,

c) gospodarki lokalami użytkowymi,

d) gospodarki nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego,

e) zamówień publicznych;

2) bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy,

b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla

Dzielnicy,

c) Wydział Zamówień Publicznych,

d) Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy;

3) na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw wykonuje inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu

12697

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Adam Cieciura