kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Adam Cieciura

Opublikowany:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - Adam Cieciura

Przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00 w pok. 105 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zastępcy Burmistrza lub telefonicznie, nr tel. 22 44 35 104, e-mail: [email protected].

Na podstawie Uchwały Nr 1490/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia  6 listopada  2019 r.  w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe  m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza  Dzielnicy i na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814):

Zastępca Burmistrza – p. Adam Cieciura:

1) Wykonuje zadania z zakresu:

a) architektury i budownictwa,

b) gospodarki lokalami mieszkalnymi,

c) gospodarki lokalami użytkowymi,

d) gospodarki nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego,

e) oświaty;

 2) Bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy,

b) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy,

c) Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy,

d) Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy;

3) Nadzoruje  pracę:

a) Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Praga-Południe m.st. Warszawy,

b) przedszkoli, szkół  i placówek przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

4) Na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw wykonuje inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu.Adam Cieciura –  warszawiak z urodzenia i zamiłowania. Urodzony i wychowany na Pradze Południe (szkoła podstawowa nr 55 na ul. Siennickiej)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w prawie administracyjnym. Od kilkunastu lat związany z samorządem stolicy.

W latach 2006 - 2014 radny rady m.st. Warszawy. Przewodniczący komisji bezpieczeństwa oraz komisji gospodarowania odpadami, wiceprzewodniczący komisji budżetu i komisji kultury.

W latach 1998 - 2006 radny rady Dzielnicy Praga Południe

W latach 2000 - 2002 pracownik urzędu m.st. Warszawy i jednostek podległych

W kolejnych latach pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Kultury. Następnie pracownik Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Instytucji Filmowej MAXFILM.

W latach 2011 - 2014 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia projektów doradczych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawnych oraz konserwacji i opieki nad zabytkami.

Członek rady społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie i SZPZLO Wawer.

12697

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Adam Cieciura