kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Wybrane działania projektowe - szczegóły

Opublikowany:

 


Promocja projektu w ramach wydarzenia "Europa zmienia Warszawę" w dniu 24 czerwca 2015 roku. 

 Prasko-południowe prezentacje
W dniu 9 maja 2015 r. w Centrum Promocji Kultury, przy ul. Podskarbińskiej 2 odbyły się „Prasko-południowe prezentacje”. Na pikniku organizacje pozarządowe z Pragi-Południe prezentowały swoje działania w ramach „miasteczka pozarządowego”. W „strefie eksperta” każdy zainteresowany działaniami organizacji mieszkaniec miał okazję porozmawiać z przedstawicielami sektora pozarządowego. W ramach imprezy odbyła się także debata dotycząca współpracy międzysektorowej, w której wzięli  udział zarówno samorządowcy, w tym między innymi Zastępca Burmistrza Pragi – Południe Piotr Żbikowski, jak również osoby działające w sektorze pozarządowym. Wśród licznych atrakcji znalazła się m.in. gra miejska „To Ngo” poprowadzona w sąsiadującym parku OPAK oraz występy chóru seniora, międzypokoleniowego zespołu raperskiego oraz artystów: Mai Szymanowskiej oraz zespołu Menele. Zapraszamy do obejrzenia relacji z imprezy na stronie FB Urzędu Dzielnicy Praga-Południe opublikowanej w dniu 10 maja 2015 r. (link).  Plakat


 Portal dla Organizacji Pozarządowych - spinacz NGO Praga-Południe - zapraszamy do korzystania i tworzenia portalu


  

 

I konsultacje w ramach projektu 
Raport z konsultacji

Stanowisko Dzielnicy dotyczące wniosków do raportu z konsultacji.

II konsultacje w ramach projektu: konsultacje dokumentu strategii współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzone w okresie od 3 do 24 marca 2015 r. Forma konsultacji -  za pośrednictwem formularza - tabelaryczne zestawienie zmian oraz spotkanie konsultacyjne w dniu 19 marca 2015 r. 

Dokument strategii z naniesionymi uwagami po konsultacjach

Sprawozdanie z konsultacji strategiiOferta bezpłatnych mediacji społecznych w ramach projektu. Szczegóły: formularz ogłoszenia  i zgłoszenia, informacja na temat mediacji.

 

 

  

 

Wykaz zrealizowanych szkoleń w ramach projektu, które skierowane były zarówno do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również pracowników dzielnicy Praga - Południe (szkolenia łączone): 

1)Warsztaty dot. merytorycznej i finansowej kontroli w ramach udzielania dotacji oraz zaleceń pokontrolnych. 
2) Warsztaty dot. przygotowywania strategii współpracy JST z NGOs. 
3) Kurs „ Konsultant ds. mediacji”.
4) Szkolenie „Składanie i rozpatrywanie wniosków o realizację zadania publicznego zgłaszanego z inicjatywy organizacji” 
5) Szkolenie „Składanie ofert wspólnych organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego, umowę o realizację zadań publicznych zawierającą możliwość przesunięcia wydatków pomiędzy pozycjami budżetowymi.
6) Szkolenie „Wykorzystywanie sieci kontaktów samorządu (patronaty, współpraca z mediami, współpraca z partnerami samorządu, współpraca z jednostkami organizacyjnymi samorządu)
7) Szkolenie „Jak nawiązywać współpracę/partnerstwa międzynarodową”.
8) Szkolenie „Zasady włączania NGO’sów we współpracę z partnerami samorządu”. 
9) Szkolenie „Jak animować partnerstwa lokalne, jak aktywizować obywateli, w tym z grup mniejszościowych, zagrożonych dyskryminacją”.
10) Szkolenie „Standardy komunikacji JST-NGOs”. 
11) Szkolenie „Jak wspólnie prowadzić działania informacyjno-promocyjne”.
12) Kurs „Konsultant ds. współpracy JST-NGOs”. 
 

  


 

 

Projekt „Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Więcej informacji na stronie: www.frdl.mazowsze.pl/frdl,aktualne-projekty  

11813

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Wybrane działania projektowe - szczegóły