kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Bezpieczeństwo publiczne

Opublikowany: 2016-06-02 16:12:00

Bezpieczeństwo

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na Policji oraz władzy samorządowej. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy.

Kontakty:

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
ul. Grenadierów 73/75
04-007 Warszawa
 oficer dyżurny 22 603 76 55
pomocnik oficera dyżurnego  22 603 76 62
Fax: 22 603 75 44
e-mail: [email protected]
numer alarmowy Policji 997,

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

Straż Miejska m.st. Warszawy – VII Oddział Terenowy
ul. Kobielska 5
04-359 Warszawa
Tel. 22 741 32 10, 986

 


Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!

Rocznie wybucha w Warszawie przeciętnie 4000 pożarów. Aż 1/3 z nich ma miejsce w prywatnych mieszkaniach. Stolica jako pierwsze miasto w Polsce przygotowała kompleksowe materiały edukacyjne dotyczące ewakuacji z budynków wielorodzinnych.

Kampania edukacyjna pn. „Bezpieczna ewakuacja. Unikaj ognia jak ognia!” została przeygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Zaczynamy od emisji na ekranach w komuniakacji miejskiej 5 spotów zachęcających do zapozania się z kampanią oraz 5 krótkich filmów edukacyjnych, które skupiają się na następujących aspektach ewakuacji:

- ewakuacji z budynku, gdy pożar wybuchł w naszym mieszkaniu,

- ewakuacji z budynku, gdy pożar wybuchł na klatce schodowej lub w innym mieszkaniu,

- niezastawianiu dróg ewakuacyjnych w budynku,

- niezastawianiu dróg pożarowych, które umożliwiają dojazd pojazdów Państwowej Straży Pożarnej do budynku o każdej porze roku,

- ogólnych zasad ewakuacji z mieszkania podczas pożaru (w tym: zamykania mieszkania, zgłaszania się w miejsce zbiórki, powiadamiania o wyjściu wszystkich osób i zwierząt z mieszkania oraz o zamiarze opuszczenia miejsca zbiórki).

- Sprawna i bezpieczna ewakuacja lokatorów jest kluczowym elementem działania straży pożarnej. Dla własnego bezpieczeństwa wszyscy powinniśmy wiedzieć jak się zachować, gdy zacznie się palić. Dlatego nasze krótkie filmy video, przygotowane we współpracy ze strażakami, będą rozpowszechniane wśród mieszkańców – to pierwsze w Polsce tak kompleksowe podejście do zagadnienia ewakuacji z budynków wielorodzinnych – mówi Michał Domaradzki, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Pożary w budynkach wielorodzinnych

W ubiegłym roku liczba pożarów na terenie stolicy była najniższa od ponad 10 lat. Jednak i tak wybuchło ich aż 3380. Eksperci straży pożarnej mniejszą liczbę pożarów łączą z obostrzeniami wynikającymi ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. Niezmiennie około 1/3 wszystkich pożarów miała miejsce w domach warszawiaków.

W tym roku do takiego zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ul. Bruna, gdzie pożar wybuchł na 10 piętrze. Poszkodowane zostały dwie osoby, a na miejscu pracowało 6 zastępów straży pożarnej.

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w nocy w budynku przy ul. Kobielskiej. Ogień pojawił się w mieszkaniu znajdującym się na 13 piętrze. Do środka weszli strażacy, którzy podczas przeszukiwania pomieszczeń znaleźli dwoje nieprzytomnych, starszych ludzi. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, lokatorów nie udało się uratować.

W innym przypadku pożar wybuchł w mieszkaniu na czwartym piętrze bloku przy ul. Powązkowskiej. Z lokalu ewakuowano kobietę oraz dwa psy. Ogień zajął również poddasze budynku. W akcji gaśniczej wzięło udział 11 zastępów straży pożarnej.

- Statystycznie w Warszawie pożar wybucha co dwie godziny. Aż 3 pożary każdego dnia wybuchają w miejscu zamieszkania. To poważne ryzyko dla mienia, zdrowia oraz przede wszystkim życia lokatorów. I choć pożary stanowią tylko 20 proc. zdarzeń, do których wzywana jest straż pożarna, w ubiegłym roku w Warszawie zginęło w nich aż 13 osób. To smutna statystyka. Również z tego powodu zaangażowaliśmy się w miejską kampanię edukacyjną. Zależy nam, by mieszkańcy wiedzieli jak się zachować - mówi starszy brygadier Leszek Smuniewski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

- Miasto dofinansowuje działania warszawskiej staży pożarnej. W ubiegłym roku było to prawie 4,7 mln zł. Cieszymy się, że powstają kampanie edukacyjne takie jak ta. Jeśli dzięki temu uda się zapobiec choć jednemu tragicznemu zdarzeniu, będzie to nasz wspólny, ogromny sukces - mówi Piotr Mazurek – radny m.st. Warszawy, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy.

Filmy dostępne są na YouTube na kanale Miasta Stołecznego Warszawy - playlista Bezpieczna Warszawa:

1. Film Pożar w moim mieszkaniu

2. Film Pożar w moim budynku 

3. Film Drogi ewakuacyjne 

4. Film Drogi pożarowe 

5. Film Zasady postępowania 

 


 

Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów oraz usuwaniu sopli

W związku z panującymi i prognozowanymi warunkami atmosferycznymi przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów oraz usuwaniu sopli. 

Obowiązek dotyczy właścicieli oraz zarządców budynków i wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

W art. 61 ustawodawca zapisał obowiązek dbania o należyty stan techniczny każdego obiektu budowlanego. Za utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i bezpieczeństwo ich użytkowania są odpowiedzialni właściciele i zarządcy budynków. Mają oni obowiązek nie tylko usuwania śniegu, ale także sopli, brył czy nawisów śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na chodnikach czy ulicach przy budynku. Należy pamiętać, że nie wystarczy wygrodzenie miejsc niebezpiecznych - nadmiar śniegu czy zagrażające przechodniom sople lodu należy po prostu usunąć.

Odśnieżanie dachu budynku może być wykonane przez właściciela, zarządcę, wyspecjalizowaną firmę lub pracowników zakładu pracy. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie takich prac może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej technologii odśnieżania (zależnej od konstrukcji dachu) oraz znajomości przepisów BHP.

Dziękujemy za współpracę i troskę o wspólne bezpieczeństwo.


 


 

 

Warszawiacy oceniają życie w stolicy - badanie

 - To budujące, że mimo kryzysu i wielu trudności wywołanych m.in. pandemią koronawirusa, warszawiacy wciąż wysoko oceniają funkcjonowanie miasta, jego infrastrukturę i ofertę. Daje to ogromną satysfakcję i motywuje do jeszcze cięższej pracy na rzecz Warszawy - tak prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski komentuje wyniki najnowszego Barometru.

Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w Warszawie. Wyniki badania co roku pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu,  służb i czy są zadowoleni z usług i oferty miasta.

82 proc. nie wyjechałoby z Warszawy

W tegorocznej edycji Barometru aż 82 proc. badanych przyznaje, że nie zamieniłoby Warszawy na żadne inne miejsce do życia - ani w kraju, ani zagranicą. Aż 93 proc. odczuwa pozytywne emocje, gdy myśli o Warszawie, jedynie 1 proc. deklaruje uczucia odwrotne.

92 proc. pozytywnie ocenia bezpieczeństwo w swojej okolicy.

Świetne oceny komunikacji i infrastruktury

Warszawiacy są zadowoleni również z komunikacji miejskiej - 93 proc. badanych ocenia ją dobrze: 29 proc. bardzo dobrze, 64 proc. raczej dobrze. Warszawiacy najbardziej cenią zasięg komunikacji miejskiej - to, że dociera do większości miejsc w mieście (23 proc. wskazań), jej dobrą częstotliwość kursowania (19 proc.), gęste rozmieszczenie przystanków (12 proc.) i czas jazdy (10 proc.). Przeszkadza im natomiast tłok w pojazdach (23 proc. wskazań).

Mieszkańcy doceniają też działanie służb i funkcjonowanie infrastruktury miejskiej. 92 proc. pytanych dobrze ocenia stan porządku i czystości oraz stan zieleni w mieście, 83 proc. - stan dróg. 86 proc. jest zadowolonych z jakości obsługi w urzędach.

85 proc. badanych ocenia poziom edukacji w miejskich szkołach i przedszkolach jako dobry lub bardzo dobry.

Warszawiacy i ich goście z roku na rok mają coraz więcej do wyboru w sferze sportu, rekreacji i kultury. Z oferty sportowo-rekreacyjnej miasta zadowolonych jest 90 proc. badanych, a z kulturalnej - 92 proc.

Wysokie oceny władz, w tym prezydenta

70 proc. badanych warszawiaków przyznało, że czują się dobrze poinformowani o działaniach władz miasta, a 79 proc. ocenia je dobrze. 80 proc. uważa, że władze orientują się w najważniejszych problemach mieszkańców, a 77 proc. - że realizują potrzeby warszawiaków.  Według badanych władze uwzględniają w swoich działaniach potrzeby i pomysły mieszkańców (78 proc. pozytywnych odpowiedzi), dotrzymują zobowiązań (74 proc.) i mają dobry program rozwoju miasta (75 proc.). Według 70 proc. badanych władze miasta dobrze i rozsądnie zarządzają środkami publicznymi.

Wśród badanych warszawiaków 73 proc. ma pozytywną opinię o działaniach prezydenta Rafała Trzaskowskiego. 72 proc. uważa go za dobrego gospodarza miasta.

Barometr Warszawski

Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta przy wykorzystaniu techniki CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3 proc.

Ze względu na trudną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19 pierwszy pomiar w tym roku zrealizowaliśmy we wrześniu, a nie jak w latach ubiegłych w czerwcu.

 


 

W związku ze zbliżającym się okresem wypoczynku dzieci w wakacje 2020 r., informujemy o możliwości dokonywania kontroli w razie podejrzenia co do trzeźwości kierowcy lub stanu technicznego pojazdu.
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Radomiu Oddział Warszawa od dnia 26 czerwca 2020 r. przeprowadzał będzie kontrole autokarów zorganizowanych grup wycieczkowych.
Kontrole przeprowadzane będę na parkingu samochodowym przylegającym do hali widowiskowo-sportowej „Torwar” przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie.
Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego będą dokonywali kontroli w terminach i czasie wyszczególnionym w poniższym harmonogramie:

 Data/Kontrola dokonywana w godzinach/Podmiot przeprowadzający kontrolę:

 • 26.06.2020 r./8.00-16.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 27-30.06.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 01-03.07.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP
 • 04.07.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 05.07.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP
 • 06.07.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 07-10.07.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP
 • 11.07.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 12.07.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP
 • 13.07.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 14-17.07.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP
 • 18.07.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 19.07.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP
 • 20.07.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 21-24.07.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP
 • 25.07.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 26.07.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP
 • 27.07.2020 r./6.00-9.00/Inspekcja Transportu Drogowego
 • 28.07-30.08.2020 r./6.00-9.00/Wydział Ruchu Drogowego KSP

Pozostałe kontrole, poza godzinami wystawiania punktów kontrolnych, dokonywane będą na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów 47 723 77 55 – całodobowo oraz 47 723 77 18 w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

   


 

Koronawirus SARS-CoV-2

W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (wcześniej nazywanego 2019-nCoV), wywołującego chorobę COVID-19, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat wirusa na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne

Epidemiologia zakażeń wirusem i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną namawiamy do bieżącego śledzenia aktualności na stronach poniższych instytucji.

Główny Inspektorat Sanitarny monitoruje sytuację epidemiologiczną i prowadzi bieżący monitoring osób przekraczających granicę Polski w porozumieniu z innymi służbami. Na swojej stronie na bieżąco publikuje informacje o nowym koronawirusie, komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji.

https://gis.gov.pl/

Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie.

https://www.pssewawa.pl/

Na stronie Ministerstwa Zdrowia zostały zebrane i w przystępny sposób przedstawione informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dla osób podróżujących do określonych państw i regionów, zamieszcza ostrzeżenia i rekomendacje m.in. w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Państwowy Zakład Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zamieścił ikonografiki Światowej Organizacji Zdrowia, które krótko i obrazowo informują jak można ograniczyć ryzyko zakażenia się wirusem.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Patrole ponadnormatywne znów na ulicach Warszawy

M.st. Warszawa zawarło porozumienie z Komendą Stołeczną Policji w sprawie służb ponadnormatywnych w 2020 r. Dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji będą finansowane ze środków stanowiących dochody własne m.st. Warszawy.

W myśl porozumienia w tym roku Warszawa przekazała na sfinansowanie pełnienia służb ponadnormatywnych 5 mln zł. Suma ta pozwala na wystawienie 21 740 służb.

Służby będą kierowane w najbardziej niebezpieczne miejsca Warszawy, wskazane przez mieszkańców w ramach ogólnomiejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. W spotkaniach grup osiedlowych obok mieszkańców biorą także udział funkcjonariusze policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 130 miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem prewencyjnym funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji.
Gdy w danym miejscu stan bezpieczeństwa ulegnie poprawie, patrole kierowane są w kolejne zgłoszone prze mieszkańców rejony miasta.

W ubiegłym roku w ramach służby ponadnormatywnej zatrzymano 209 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano 49 641 osób, pouczono 24 529 osób, ukarano mandatami karnymi 15 094 sprawców wykroczeń. Niebagatelną rolę pełni już sama obecność policjantów w mundurach w miejscach najbardziej zagrożonych.

Dofinansowanie warszawskiej policji
Od lat planowane i konsekwentnie realizowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym także w zakresie wsparcia finansowego policji, dają obraz Warszawy jako jednego z najbezpieczniejszych miast w Polsce. Według danych ostatniego „Barometru warszawskiego” 92% osób czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy po zmroku, a  92% osób uważa, że w ich okolicy zamieszkania jest bezpiecznie i spokojnie. Taki poziom bezpieczeństwa utrzymuje się od lat.
W 2020 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji miasto planuje przeznaczyć 5 800 200 zł m.in. na służby ponadnormatywne – 5 000 200 zł, nagrody pieniężne - 300 000 zł oraz na dofinansowanie utrzymania koni służbowych, zakup wyposażenia dla koni, jeźdźców i psów służbowych - 500 000 zł. 

 


 

Uwaga! Zaczyna się sezon na czad!

Okres jesienno-zimowym to czas, w którym ryzyko powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla w naszych mieszkaniach wzrasta.

Zaczyna się sezon na czad!

Do zatruć najczęściej dochodzi z powodu wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Czad, czyli tlenek węgla, zwany także "cichym zabójcą" jest niewidoczny, bezwonny oraz nie ma smaku. Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. 

Wadliwe działanie przewodów kominowych może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (w tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do stopnia szczelności stosowanych okien i drzwi.

Wady te mogą prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz – cofa się do pomieszczenia.

Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, do regularnych kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku.

Pamiętaj!

 • Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • Przeprowadzaj kontrole techniczne, w tym sprawdzaj szczelność przewodów kominowych, systematycznie je oczyszczaj i sprawdzaj ciąg powietrza,
 • Regularnie wietrz pomieszczenia, w których korzystasz z piecyków czy kuchenek gazowych,
 • Zainstaluj czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla. Czujka, to wydatek zaledwie kilkudziesięciu złotych, a może uratować Tobie i Twoim bliskim życie!

 

 


 

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożenia 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie właściwe przygotowanie do sytuacji trudnych, niebezpiecznych i kryzysowych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi, przygotowało trzecią już edycję „Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożeń”.

df

Vademecum powstało przy wsparciu i konsultacjach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Stołecznej Policji oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego MEDITRANS SPZOZ.

Poprzednie wydania Poradnika (łącznie 25 000 egz.), cieszyły się wyjątkowo dużym zainteresowaniem dlatego też została przygotowana jego nowa wersja wzbogacona o tematykę zagrożeń, która nie była ujęta w poprzednich wersjach. Dotyczy to m.in. postępowania z pozostawionym bez opieki bagażem, potencjalnie niebezpieczną przesyłką, zdarzenia terrorystycznego, problematyki utonięć czy pozostawienia dzieci samych w samochodzie.

Stanowi on zbiór podstawowych informacji na temat licznych zagrożeń - jak ich unikać, a jeśli się zdarzą - jak reagować, przeciwdziałać, likwidować skutki i zapobiegać ich wystąpieniu w przyszłości.

Pojawianie się coraz to nowych form zagrożeń, z którymi może spotkać się każdy z nas powoduje, że warto być gotowym do takiej konfrontacji. Warto poznać i zapamiętać kilka ważnych porad, które pomogą ustrzec nas przed przykrymi konsekwencjami zdarzeń, a także ograniczyć rozmiar ich szkód. Mogą okazać się one na wagę życia i zdrowia.

Pliki do pobrania

1.

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń
(plik: http://bezpieczna.um.warszawa.pl/sites/bezpieczna.um.warszawa.pl/files/poradnik_final_0.pdf, rozmiar pliku: 9346.69 KB)


Policjanci będą patrolować miasto w nowych samochodach

Warszawscy policjanci otrzymali 37 radiowozów z napędem hybrydowym. Zakup nowoczesnych samochodów był możliwy dzięki dofinansowaniu samorządu warszawskiego.

Pojazdy przekazane Komendzie Stołecznej Policji na pl. Zamkowych stanowiły część zakupionych już 51 radiowozów. Stołeczny samorząd na ten cel przekazał policji 2,1 mln złotych. 37 radiowozów trafi do siedmiu Komend Rejonowych Policji oraz komisariatów specjalistycznych Komendy Stołecznej Policji. Nowe radiowozy zostały sfinansowane w proporcjach 50/50 z Komendą Główną Policji.

- W trakcie moich kadencji przekazaliśmy 420 pojazdów różnego typu, w tym 371 radiowozów oznakowanych i nieoznakowanych. Jako miasto, chwalimy się tym, ponieważ jest to znacząca pomoc, która pozwala policji na sprawne i skuteczne działanie – powiedziała na uroczystości przekazania radiowozów Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy i dodała: - Ale to nie wszystko, tylko w tym roku kupiliśmy lub kupimy sprzęt i wyposażenie, na rzecz Komendy Stołecznej Policji za kwotę ponad 3,46 mln zł.

W latach 2007–2018 miasto przekazało warszawskiej policji ponad 168 mln zł, w tym na zakup sprzętu i nowoczesnego wyposażenia ponad 33 mln zł. Kolejne 134 mln zł to środki przekazane na służby ponadnormatywne, adaptację zawodową nowych policjantów, konie oraz nagrody i zakupy bieżące. 
Prezydent Warszawy podkreśliła, że poziom bezpieczeństwa w stolicy od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Wskazują na to statystyki policyjne, w których zdecydowana większość mieszkańców uważa Warszawę za miasto bezpieczne.


 

 

 

 

 

Czad atakuje głównie jesienno-zimową porąsd

 

Gdy temperatura za oknem spada, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

Bardzo często dochodzi do nich z powodu niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym okresie wzrasta również liczna zatruć tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem.

Tlenek węgla, zwanym potocznie czadem  jest niewidoczny, nie ma smaku, ani zapachu. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób, a ponad dwa tysiące ulega zatruciu.

W większości przypadków przyczyną zatrucia czadem są niedrożna wentylacja pomieszczeń, niesprawne przewody kominowe w budynków, a także niesprawne lub wadliwe urządzenia grzewcze i ich niewłaściwa eksploatacja. Aby zminimalizować ryzyko zatrucia czadem należy przeprowadzać regularne kontrole szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Warto również samemu systematycznie sprawdzać ciąg  powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej. Pod żadnym pozorem nie wolno ich zaklejać lub zasłaniać. W przypadku urządzeń grzewczych, kuchenek i piecyków gazowych warto sprawdzić, czy są sprawne i używane zgodnie z instrukcją.

Warto także często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piecyki gazowe). Jeśli jest to możliwe, warto również zapewnić w mieszkaniu nawet niewielki dopływ świeżego powietrza np. poprzez rozszczelnienie okien. Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i pozostałych domowników można zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania.

Gdyby jednak, mimo zastosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa, doszło do zaobserwowania objawów zatrucia czadem takich jak bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

 


Nowe syreny alarmowe

 

Nowoczesny system alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach, którego budowę rozpoczął stołeczny ratusz w 2009 roku, został powiększony o 119 syren, 8 punktów pomiarowych i 4 czujniki pogodowe. Jest to jeden z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

Zainstalowany system to zespół urządzeń służących do alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach. Składa się z central sterujących oraz punktów alarmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe, które zainstalowano na budynkach Urzędu Miasta, słupach oświetleniowych, tramwajowych, na większości szkół oraz innych obiektach użyteczności publicznej. System daje także możliwość emitowania komunikatów głosowych, wprowadzonych wcześniej w system lub wypowiadanych na żywo.

Budowa systemu została rozpoczęta w 2009 roku. W latach 2009-2012 zainstalowaliśmy 54 punkty alarmowania ze środków pochodzących z budżetu miasta. W latach 2017 -2018 rozbudowano go dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach projektu zostało wybudowanych 119 punktów alarmowania. Dodatkowo, system został wyposażony w 8 punktów pomiarowych poziomu wody rzeczek i strumieni na Białołęce, Mokotowie, Wawrze, Wesołej i Wilanowie oraz w 4 zintegrowane czujniki pogody.

Jak brzmi sygnał ostrzegawczy?
Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły także trzyminutowy (informacje o sygnale mieszkańcy znajdą w ulotkach umieszczonych w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicach oraz w spotach wyświetlanych w komunikacji miejskiej). W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego (trwającego 1 minutę). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu. 

Inne sposoby komunikacji
System syren alarmowych jest uzupełniony alternatywnymi sposobami komunikacji z mieszkańcami. W tym celu wykorzystywany jest Regionalny System Ostrzegania – RSO oraz Warszawski System Powiadomień powiadomienia.um.warszawa.pl/start.

Komunikaty i ostrzeżenia są przesyłane poprzez aplikacje dostępne bezpłatnie na telefony komórkowe i poprzez SMS-y. W przypadku poważnych zagrożeń dla mieszkańców komunikaty o zagrożeniach mogą być również publikowane w mediach oraz ogłaszane lokalnie z użyciem przenośnych środków powiadamiania (radiowozy, megafony).

Wszystkie punkty alarmowania są w pełni zarządzane i kontrolowane z centrali systemowej zlokalizowanej w Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej 43/45. Za obsługę systemu odpowiada Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Więcej o nowych syrenach alarmowych: http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-syreny-alarmowe

df

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 


Przejęcie obsługi numeru alarmowego

 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przy ul. Młynarskiej 43/45, będzie kolejnym ośrodkiem w Polsce, który przejmie obsługę policyjnego numeru alarmowego 997. Od 26 września 2018 roku wybierając numer 997 dodzwonisz się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR), a nie do Policji.

Powyższa zmiana spowoduje odciążenie dyspozytorów Policji, którzy będą otrzymywali z CPR tylko zgłoszenia alarmowe, czyli informacje o zagrożeniu życia lub zdrowia, a także nagłego zagrożenia dla środowiska lub mienia oraz naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Pamiętajmy, że na numer 112 lub 997 kierujemy tylko zgłoszenia alarmowe. Numery te nie służą do kontaktu z Policją. Jeżeli komuś zależy na bezpośrednim kontakcie telefonicznym z funkcjonariuszem, należy dzwonić do dyżurnego we właściwej miejscowo jednostki Policji, czyli do Komendy Rejonowej.
Dzwoniąc na numer 112 należy być przygotowanym na udzielenie operatorom niezbędnych informacji. Są to: dokładna lokalizacja zdarzenia (miejscowość, ulica numer budynku, numer mieszkania, ewentualnie punkty orientacyjne), krótki i rzeczowy opis tego co się dzieje, ile jest osób poszkodowanych i w jakim są stanie. Należy również odpowiedzieć na ewentualne dodatkowe pytania operatorów. Zebrane informacje pozwolą na właściwą kwalifikację zgłoszenia i przekazanie go do odpowiednich służb.

Przypominamy, że Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 nie jest punktem informacyjnym, ani też nie udziela porad prawnych. Dzwoniąc na numer alarmowy w innych sprawach niż alarmowe, blokujemy dostęp do numeru i odbieramy szansę na szybką pomoc tym, którzy jej w danym momencie naprawdę potrzebują.

Więcej o numerze 112 http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/przej%C4%99cie-obs%C5%82ugi-numeru-alarmowego-997

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Poradnik „Bezpiecznych Wakacji”

 

Nadszedł czas wakacji, odpoczynku, relaksu i zabawy. Musimy jednak pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, by „kartka z wakacji” była miłym wspomnieniem do którego będziemy często wracać.

 vc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik "Bezpieczne Wakacje". Fot. m.st. Warszawa 

 

Planujesz wyjazd dziecka na zorganizowany wypoczynek, najpierw sprawdź:

 • kto jest organizatorem kolonii, obozu lub wycieczki wakacyjnej;
 • czy opiekunowie mają odpowiednie kwalifikacje;
 • jakim środkiem transportu będą się poruszać;
 • gdzie będą mieszkać – weź adres i telefon;
 • jaki program i atrakcje zaplanowane są w czasie wyjazdu.

 Planujesz wyjazd dziecka nad wodę, pamiętaj:

 • wybierz kąpielisko wydzielone, specjalnie przygotowane i oznakowane;
 • wybierz miejsce, które jest pod nadzorem ratowników WOPR;
 • biała flaga – kąpiel dozwolona, czerwona flaga – kąpiel zabroniona, brak flagi – nie ma dyżuru ratowników;
 • nie wbiegaj do wody bezpośrednio po opalaniu się;
 • nie korzystaj z miejsc, w których kąpiel jest zakazana.

 Planujesz wyjazd dziecka w góry, pamiętaj:

 • w górach załamanie pogody jest bardzo niebezpieczne;
 • przygotuj ubranie odpowiednio skompletowane do warunków pogodowych mogących wystąpić w czasie pieszych wędrówek po szlakach górskich;
 • w miejscu pobytu, zawsze pozostawić wiadomość o trasie i przewidywanym czasie powrotu.

 Pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania, by wakacje naszych pociech, były miłe i bezpieczne.

 


 s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Będzie bezpieczniej – dodatkowe patrole na ulicach

Stołeczna Policja otrzymała z budżetu Warszawy 4,6 mln zł na służby ponadnormatywne, dzięki którym patrolowane są niebezpieczne rejony naszego miasta.

 

 

Będzie bezpieczniej – dodatkowe patrole na ulicach 

 Od wielu lat przekazujemy Komendzie Stołecznej Policji fundusze, dzięki którym opłacani są policjanci pełniący nadprogramową służbę na ulicach miasta – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy – Są oni kierowani w miejsca wskazane przez mieszkańców, bo to oni wiedzą najlepiej czy w danym rejonie obecność policjanta jest niezbędna.  

Stosowne porozumienie pomiędzy prezydentem m.st. Warszawy, a Komendantem Stołecznym Policji zawarto 28 lutego 2018 r. Przekazane fundusze pozwolą na wystawienie 20 000 służb.

Mieszkańcy wiedzą, gdzie jest niebezpiecznie
Miejsca, które policjanci będą patrolować wskazywane są przez mieszkańców, podczas spotkań w ramach ogólnomiejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. Biorą w nich udział obok mieszkańców, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawiciele m.st. Warszawy. Średnio w miesiącu wskazywanych jest około 100 miejsc, które obejmowane są szczególnym nadzorem przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji. 
W miarę poprawy stanu bezpieczeństwa w danym rejonie następuje zmiana lokalizacji pełnienia służby, także według sugestii mieszkańców.

Ponadnormatywy są potrzebne
W ubiegłym roku w ramach służby ponadnormatywnej zatrzymano 171 sprawców przestępstw i wykroczeń, wylegitymowano 54 573 osób, pouczono 24 202 osób, ukarano mandatami karnymi 18 640 sprawców wykroczeń. Niebagatelną rolę pełni już sama obecność policjantów w mundurach w miejscach zagrożonych. Od lat konsekwentnie realizowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym także w zakresie wsparcia finansowego policji, sprawiają, że Warszawa jest jednym z najbezpieczniejszych miast w Polsce.

Warszawa wspiera finansowo Policję
W 2018 roku stołeczny ratusz na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji planuje przeznaczyć 7 mln zł z przeznaczeniem m.in. na służby ponadnormatywne – 4 600 000 zł, nagrody pieniężne - 200 000 zł, na utrzymanie koni służbowych - 200 000 zł. oraz na zakup urządzeń oraz dofinasowanie zakupu radiowozów - 2 mln zł.


 

Prezydent Warszawy podziękowała operatorom numeru 112

 

W dniu 11 lutego obchodzony jest w Europie Dzień Numeru Alarmowego. 112 stworzono po to, aby z każdego miejsca naszego kontynentu, przez całą dobę, móc wezwać pomoc, gdy zagrożone jest życie nasze lub innych.

vfg

fot. E.Lach. Prezydent Warszawy podziękowała operatorom numeru 112

 

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego numeru 112 przy ul. Młynarskiej 43/45 Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy podziękowała wyróżniającym się pracownikom za ich pracę i niestandardowe działania, które uratowały niejedno ludzkie życie.

- Codzienność operatorów numerów alarmowych to setki odebranych połączeń, czasami bardzo dramatycznych. Jednak każde z nich, jeśli dotyczy ratowania życia lub zdrowia,  jest przez nich traktowane ze szczególną uwagą, ponieważ najmniejszy szczegół ma wpływ na dalszy sposób postępowania. Aby móc skutecznie udzielić pomocy osobom dzwoniącym na numer alarmowy 112, operatorzy bardzo często muszą wykazywać się kreatywnością i pomysłowością – mówi Prezydent Warszawy.

Od kilku lat stołeczny ratusz przypomina do czego służy numer 112. Powinniśmy go wykręcać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy w sytuacji realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia. Niestety przepis ten jest często łamany i to nie tylko u nas, ale w całej Europie.

- Aby pracować w CPR-e trzeba zdać trudny egzamin państwowy, być kreatywnym, ale mieć także dużą odporność psychiczną - podkreśla Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. – Operatorzy muszą umieć znaleźć w sobie odporność i dystans to tragedii ludzkiej, w jakiej często uczestniczą odbierając połączenie.

Jak ważne jest szybkie połącznie z numerem 112 pokazują przykłady z pracy uhonorowanych warszawskich operatorów, którzy pracują w Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Młynarskiej:
Pani Barbara odebrała telefon od osoby, która miała trudności z mówieniem i oddychaniem, i nie była w stanie powiedzieć, co się z nią dzieje i gdzie się znajduje. Dzięki kreatywnemu podejściu, przy wykorzystaniu własnej pomysłowości, p. Basia nawiązała dialog z tą osobą, która stukaniem w słuchawkę odpowiadała na pytania Basi i w ten sposób potwierdziła, jaka pomoc jest potrzebna oraz gdzie się znajduje.

Pani Mirona pomogła młodej kobiecie, która poinformowała swoją rodzinę o zamiarze popełnienia samobójstwa. Sytuacja była o tyle trudna, że rodzina nie miała z nią kontaktu i nie była w stanie podać dokładnego adresu przebywania kobiety, a tylko wskazać orientacyjną okolicę. Doświadczenie i umiejętności p. Mirony w wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych, w oparciu o uzyskane informacje, pozwoliła jej powiadomić odpowiednie służby i przekazać im precyzyjne informacje, które pozwoliły na ustalenie miejsca pobytu młodej kobiety.

Pani Weronika udzieliła pomocy zdenerwowanej młodej matce, której niemowlę przestało oddychać. Opanowanie p. Weroniki poparte precyzyjnym instruktażem, uspokoiły matkę dziecka pozwalając na sprawne udzielenie pomocy niemowlęciu, które dzięki wdrożonemu postępowaniu zaczęło ponownie oddychać.

Pan Paweł udzielił pomocy starszej kobiecie w sytuacji zatrzymania krążenia i braku oddechu u jej męża oraz dwukrotnie pomógł w przypadku zadławienia się niemowlęcia i małego dziecka. W każdym z tych przypadków p. Paweł dostosowywał posiadaną wiedzę do zaistniałej sytuacji i udzielał instruktażu w sposób spokojny i pewny, co pozwoliło osobom, które się z nim kontaktowały na szczęśliwe rozwiązanie problemu.

Pan Wojciech pomógł trójce dzieci, które zgubiły się w lesie. Sytuację komplikowały zapadające ciemności, panujący chłód oraz brak jakichkolwiek punktów orientacyjnych umożliwiających zlokalizowanie dzieci w lesie. Wojtek umiejętnie instruował dzieci, jak mają się zachowywać, jednocześnie wspierał je, gdyż zaczynały wpadać w panikę. Umiejętnie podtrzymywał rozmowę z dziećmi, a uzyskane od dzieci informacje na bieżąco przekazywał służbom, co umożliwiło szybkie odnalezienie zagubionych.

O numerze 112
W Polsce jest 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Znajdują się w każdym mieście wojewódzkim, a w województwie mazowieckim w Warszawie i dodatkowo w Radomiu. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie jest jedynym w kraju ośrodkiem zorganizowanym poza strukturami MSWiA i prowadzonym przez samorząd. Warszawskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mieści się przy ul. Młynarskiej 43/45 i obsługuje połączenia alarmowe z terenu m.st. Warszawy. Zostało uruchomione 28 listopada 2013 roku.
Utworzone w kraju Centra Powiadamiania Ratunkowego tworzą system powiadamiania ratunkowego. Korzystają z systemu teleinformatycznego pozwalającego na wzajemną zastępowalność na wypadek awarii oraz mechanizmy wzajemnej obsługi zgłoszeń w przypadku incydentalnego pojawienia się znacznej ilości zgłoszeń w krótkim okresie czasu w jednym ośrodku. System informatyczny działający w centrach pozwala na identyfikację numeru telefonu zgłaszającego. System dodatkowo wyświetla dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany oraz prezentuje na mapie aktualną lokalizację telefonu. Pomaga to przy udzieleniu pomocy w sytuacji, gdy ktoś nie potrafi podać dokładnej lokalizacji miejsca, w którym się znajduje.

Podstawowym założeniem systemu jest jak najszybsze odebranie połączenia i powiadomienie o zgłaszanym zdarzeniu służb udzielających pomocy. 
W 2017 roku 65 operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Młynarskiej przyjęło 1 063 438 połączeń, z czego 292 328 przekazało służbom - w największej części do policji (56%), w następnej kolejności do Pogotowia Ratunkowego (41%) i Straży Pożarnej (0,04%). Operatorzy przyjmują średnio około 2,9 tysiąca połączeń na dobę, najwięcej zgłoszeń wpływa między godz. 15 a 19. Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem wynosi 8 sekund.

Według danych krajowych, nadal największym problemem są połączenia bezzasadne. Z roku na rok jest ich trochę mniej, ale nadal stanowią  prawie ¾ połączeń (w 2013 roku, kiedy CPR w Warszawie zaczęło funkcjonować, takich  połączeń było 75%, w roku 2017 - 70%). Fałszywe połączenia to w większości pomyłki, zabawy dzieci telefonami, zapytania niezwiązane z pomocą medyczną, próby zamawiania usług (np. cateringowych) i przypadkowe uruchomienia telefonów. Połączenia te zajmują czas operatorów i blokują linię, która staje się niedostępna w sytuacji realnego zagrożenia życia lub zdrowia osoby potrzebującej pomocy.


 

 

Bądź czujny, nie daj się okraść!

Okres przedświąteczny to magiczny czas zakupów, przygotowań, sprzątania  

i gotowania.

W całym tym zamieszaniu, zajęci wieloma sprawami często zapominamy,  że jest to również ulubiony czas dla złodziei, którzy w bezwzględny sposób wykorzystują naszą nieuwagę.

O czym należy pamiętać?

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/b%C4%85d%C5%BA-czujny-nie-daj-si%C4%99-okra%C5%9B%C4%87


Śnieg na dachu

 

Obowiązek przeprowadzania kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia opadów śniegu ciąży na właścicielach i zarządcach (wynika to z art. 62 ust.1 pkt 4 w zw. z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane). W art. 61 tej ustawy ustawodawca zapisał obowiązek dbania o należyty stan techniczny każdego obiektu budowlanego, czyli także budynków prywatnych.

Za utrzymanie budynków we właściwym stanie technicznym i bezpieczeństwo ich użytkowania są odpowiedzialni właściciele i zarządcy budynków. Mają oni obowiązek nie tylko usuwania śniegu, ale także sopli, brył czy nawisów śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób na chodnikach czy ulicach przy budynku. Należy pamiętać, że nie wystarczy wygrodzenie miejsc niebezpiecznych - nadmiar śniegu czy zagrażające przechodniom sople lodu należy po prostu usunąć.

Odśnieżanie dachu budynku może być wykonane przez właściciela, zarządcę, wyspecjalizowaną firmę lub pracowników zakładu pracy. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie takich prac może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace.

cv

Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej technologii odśnieżania (zależnej od konstrukcji dachu) oraz znajomości przepisów BHP.

Do kogo mogą zwrócić się mieszkańcy budynku, którzy obawiają się, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku?

Jeżeli mieszkaniec budynku jest zaniepokojony z powodu sopli lub śniegu, lub jeżeli podejrzewa, że zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie budynku, powinien przede wszystkim poinformować zarządcę budynku. Jeżeli ten nie zareaguje, należy zawiadomić odpowiednie służby.

W przypadku sopli i nawisów śniegowych na elewacji budynków mogących potencjalnie zagrozić przechodniom należy poinformować służby interwencyjne, tj. straż miejską, policję lub straż pożarną.

Można także zwrócić się do nadzoru budowlanego, w szczególności w przypadku podejrzenia, że zalegający na dachu śnieg może spowodować uszkodzenie budynku  i zagrażać jego użytkownikom. Wtedy inspektorzy mogą zobowiązać właściciela lub zarządcę do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa budynku.


BEZPIECZNE PETARDY I FAJERWERKI

 

W okresie świąteczno-noworocznym petardy i fajerwerki postrzegane są jako jeden  z elementów dobrej zabawy. Jest to również okres, w którym do szpitali trafia wiele ofiar niewłaściwego obchodzenia się z materiałami pirotechnicznymi.

Jak wynika ze statystyk, nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami jest przyczyną wielu wypadków. Najczęstsze konsekwencje takiego zachowania to: oparzenia skóry, uszkodzenia ciała, utrata wzroku, kalectwo, a nawet śmierć.

 

Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych.

Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.

Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.

Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy  i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.

Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

tr

PAMIĘTAJ:

 

 • petardy i fajerwerki kupuj tylko w sprawdzonych, rzetelnych sklepach, w oryginalnych opakowaniach, z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim, zawierającą informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania UWAGA: petard

      i fajerwerków NIE WOLNO sprzedawać osobom nieletnim, jest to przestępstwo  

      zagrożone karą (od grzywny do pozbawienia wolności do lat 2);

 • przed odpaleniem sprawdź czy produkt jest kompletny, nie ma uszkodzeń lub wad fabrycznych (pęknięcia, wgniecenia, wybrzuszenia, rozłączone lub źle połączone części);
 • petardy i fajerwerki odpalaj zawsze zgodnie z instrukcją; „z ręki” można odpalać wyłącznie petardy i fajerwerki posiadające bezpieczne uchwyty;
 • petard i fajerwerków NIE WOLNO dawać do odpalenia dzieciom;
 • petard i fajerwerków NIE WOLNO używać w pomieszczeniach zamkniętych i w pobliżu obiektów łatwopalnych;
 • nie odpalaj petard i fajerwerków w stanie nietrzeźwym;
 • jeśli wyrób pirotechniczny nie eksplodował po odpaleniu i wypaleniu lontu - nie podchodź, aby sprawdzić, co się stało;
 • huk petard i fajerwerków może powodować strach i agresywne reakcje zwierząt, zwłaszcza psów – chroń je przed błyskami i hałasem;
 • upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych;

 

 • zachowaj bezpieczną odległość jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem;
 • wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy       i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne;

 

 • niestosowanie się do zasad bezpiecznego użytkowania GROZI KALECTWEM LUB ŚMIERCIĄ!!!

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.

Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: 

 

 • 112 – numer alarmowy
 • 999 – Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja

Aby choinka się świeciła, a nie paliła

Choinka dla wielu z nas to symbol świąt. Przystrajana bombkami, łańcuchami wygląda pięknie. Należy jednak pamiętać, że oprócz pięknego wyglądu, musimy zadbać o nasze bezpieczeństwo. W kilka sekund świąteczna atmosfera może zmienić nasz dom w piekło.


Żeby choinka nie stanowiła zagrożenia pożarowego:

 • ustaw ją stabilnie z daleka od grzałek, piecyków, termowentylatorów lub kominka – strumień ciepła emitowany przez te urządzenia nie może być skierowany na choinkę,
 • nie ustawiaj jej blisko firan i zasłon,
 • pamiętaj, że nie ma znaczenia, czy jest prawdziwa, czy sztuczna – obie łatwo się palą.


Oświetlenie choinki:

 • wybierz lampki świąteczne opatrzone znakiem CE,
 • nie zakładaj na choinkę lampek własnego wyrobu,
 • nie wieszaj na choince zimnych ogni (zimne są tylko z nazwy) ani świeczek – palą się bardzo krótko, a stanowią duże zagrożenie pożarowe.
dfd

Świeca:

 • nie ustawiaj jej blisko choinki, firan, zasłon i innych palnych lub „fruwających” rzeczy,
 • nie dopuść do zapalenia się ozdób świecznika.


Oświetlenie zewnętrzne:

 • kupuj lampki świąteczne, które są przeznaczone do używania w warunkach zewnętrznych,
 • nie dopuść, by łączenia kabli leżały w wodzie, śniegu lub błocie.


Zimne ognie:

 • teoretycznie są bezpieczne, jednak wytwarzają wysoką temperaturę

      i w sprzyjających warunkach mogą wywołać pożar,

 •    nie zezwalaj swoim dzieciom na zabawę zimnymi ogniami bez nadzoru osoby dorosłej.


A jeśli choinka się zapaliła?

 • odłącz ozdoby (lampki, światełka) od instalacji elektrycznej.
 • polej choinkę wodą lub użyj gaśnicy.

  Pożar się rozprzestrzenia? Wezwij straż pożarną i ewakuuj się!

 

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!
JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się
w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.
Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw,
w których utrzymywane są świnie.
Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.
Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem ASF:
w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
nie spuszczać psów ze smyczy;
należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.


 W związku z wystąpieniem kolejnych przypadków zakażenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) u dzików w centralnej części województwa mazowieckiego oraz zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego prezentujemy materiał o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF.

Afrykański pomór świń jest to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

ASF ulotka informacyjna


Cichy zabójca atakuje jesienno-zimową porą

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bardzo niebezpiecznym i niewyczuwalnym przez człowieka. Powstaje podczas procesu spalania gazu, paliw płynnych i stałych. Jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną, blokuje dostęp tlenu do organizmu.

Według danych Państwowej Straży Pożarnej każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób.

Do najważniejszych objawów zatrucia tlenkiem węgla należą: ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, wymioty, konwulsje, drgawki, utrata przytomności, zaburzenia tętna i zwolniony oddech.

W okresie jesienno-zimowym wzrasta zagrożenie zatruciami tlenkiem węgla. Jest to związanie przede wszystkim z „sezonem grzewczym”. Przyczyną zatrucia czadem w większości przypadków są niesprawne lub wadliwe urządzenia grzewcze, niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych, niedrożna wentylacja pomieszczeń oraz niesprawne przewody kominowe w budynków.

Aby zminimalizować ryzyko zatrucia czadem należy przeprowadzać kontrole szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Warto również samemu systematycznie sprawdzać ciąg  powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej. Pod żadnym pozorem nie wolno zaklejać lub zasłaniać kratek wentylacyjnych. W przypadku urządzeń grzewczych, kuchenek i piecyków gazowych warto sprawdzić, czy są sprawne i używane zgodnie z instrukcją.

Niezależnie od powyższego warto często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piecyki gazowe). Jeśli jest to możliwe, warto również zapewnić w mieszkaniu nawet niewielki dopływ świeżego powietrza np. poprzez rozszczelnienie okien.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i pozostałych domowników można zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania.

Gdyby jednak, mimo zastosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa, doszło do zaobserwowania objawów zatrucia czadem takich jak duszności, ból i zawroty głowy, nudności, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Każdego roku w Polsce z powodu zatrucia czadem umiera ponad 100 osób, a blisko 2 tys. ulega podtruciu.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie http://www.straz.pl/badz-bezpieczny/czad-cichy-zabojca oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:35885 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

W Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odbyło się przekazanie sprzętu dla Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Warszawa przeznaczyła na ten cel ponad 12 tysięcy złotych. 

Sprzęt będzie służył ratownikom, ale przede wszystkim osobom, które potrzebują pomocy.
Wspieramy tych, którzy pomagają innym Fot. M. Fuhrmann

- Obdarowaliśmy Grupę Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża Warszawa łóżkami polowymi, agregatem prądotwórczym, kocami grzewczymi, śpiworami, czyli sprzętem, których ta grupa potrzebuje do swoich działań. Jest to grupa młodych wolontariuszy, którzy na co dzień wykonują bardzo różne zawody: ratownicy medyczni, informatycy, nauczyciele. Cały swój wolny czas poświęcają na szkolenie po to, aby nieść pomoc innym ludziom. Grupa wyspecjalizowała się w poszukiwaniu osób zaginionych i często współpracuje z policję - powiedziała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Przekazany sprzęt to: łóżka polowe, typu kanadyjka szt. 12, materac próżniowy z torbą transportową, koce grzewcze szt. 11, agregat prądotwórczy, śpiwory szt. 20, karimaty szt. 20 . Wartość przekazanego sprzętu wynosi 12 514 zł.
- Nie tylko szukamy zaginionych, ale także zabezpieczamy medycznie imprezy masowe. Włączamy się wraz ze Strażą Miejską w „akcję zima” i odwiedzamy miejsca, gdzie potencjalnie osoby zagrożone wyziębieniem mogą się znajdować. Dzięki otrzymanemu dzisiaj sprzętowi będziemy mogli tę pomoc nieść jeszcze efektywniej – powiedział Michał Mikołajczyk, wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK.
Grupa Ratownictwa PCK Warszawa to jednostka podstawowa Polskiego Czerwonego Krzyża. Utrzymuje stałą gotowości do wspierania służb w zakresie ochrony ludności i ratownictwa podczas:
- klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, awarii technicznych,
- poszukiwania osób zaginionych w terenie trudnodostępnym,
- wypadków w transporcie zbiorowym,
- operacji humanitarnych na terenie kraju oraz za granicą,oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych.
Działalność Grupy Ratownictwa PCK Warszawa od początku swojego istnienia silnie związana jest z m.st. Warszawą oraz wydarzeniami, których organizatorem jest Urząd Miasta.
Od 2015 roku jednostka zaangażowała się również w działania podejmowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawa wobec osób bezdomnych.
W okresie najbardziej niekorzystnych warunków atmosferycznymi, ratownicy Czerwonego Krzyża razem ze Strażą Miejską m.st. Warszawa prowadzą kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych (m.in. altan działkowych, pustostanów i kanałów ciepłowniczych) oraz udzielają pomocy medycznej.


 

 

Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny

 

Używanie odblasków zwiększa nasze bezpieczeństwo. Jest to szczególne istotne jesienią i zimą, gdy warunki atmosferyczne i szybko zapadający zmierzch ograniczają kierowcom widoczność.

Jesień i zima to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Jak wskazują policyjne statystyki, najwięcej wypadków zdarza się właśnie o tej porze roku. Zmienne warunki atmosferyczne, intensywne opady deszczu, mgła, porywisty wiatr, szybko zapadający zmierzch utrudniają dostrzeżenie pieszego poruszającego się po drodze.

Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania, parasole, kaptury ograniczają możliwość ich szybkiego zauważenia. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo pieszych zależy nie tylko zachowania kierowców, ale także od nich samych. Zgodnie z przepisami elementy odblaskowe obowiązani są używać piesi prowadzący poboczem rower, skuter, motocykl  czy wózek.

Pieszy bez odblasków jest widoczny przez kierowcę z odległości tylko kilku, kilkunastu metrów.                 W przypadku używania odblasków ta odległość może wzrosnąć kilkukrotnie, nawet do 200 metrów. Używanie odblasków jest niezwykle istotnie nie tylko gdy jest ciemno, ale również podczas opadów deszczu. Ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy klatki piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze widoczne dla kierujących pojazdami.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w trosce o bezpieczeństwo, po raz kolejny przypomina o zaletach korzystania z odblasków. Na ekranach w komunikacji miejskiej będzie wyświetlany spot zachęcający do ich używania.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za brak elementu odblaskowego może być nałożony mandat karny w wysokości do 100 zł.

Pliki do pobrania: Spot "Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny"  

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/sites/bezpieczna.um.warszawa.pl/files/odblaski_tram_0.avi

 


 

Nagrody dla najlepszych policjantów drogówki

Najlepsi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zostali nagrodzeni przez m.st. Warszawę.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl

Plik do pobrania: http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/nagrody-dla-najlepszych-policjant%C3%B3w-drog%C3%B3wki


 

Urządzenia do pomiaru spalin i hałasu dla Policji

 Stołeczny ratusz przekazał warszawskim policjantom 125 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń specjalistycznych do pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz pomiaru immisji hałasu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie bezpieczna.um.warszawa.pl

Plik do pobrania: http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/urz%C4%85dzenia-do-pomiaru-spalin-i-ha%C5%82asu-dla-policji


 

Wakacje – czas przygód i odpoczynku – już za nami. Dzieci i młodzież z warszawskich placówek brały w tym czasie czynny udział w wielu spotkaniach i zajęciach organizowanych przez Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

fd

W czasie wakacji przedstawiciele Delegatur Biura przeprowadzili spotkania z prawie 2 000 dzieci i młodzieży z warszawskich placówek. Tematami spotkań były: bezpieczeństwo na drodze, bezpieczny wypoczynek nad wodą, zachowanie w sytuacjach zagrożeń, ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczny powrót do szkoły.

Za swoją wiedzę i zaangażowanie dzieci i młodzież nagradzane były gadżetami ufundowanymi przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, m.in. odblaskami i makaronami do nauki pływania. Dzięki inicjatywom takim jak ta, w Warszawie uczniowie mogą aktywnie, ciekawie, a przede wszystkim bezpiecznie spędzić wakacje.

Jedocześnie wraz z powrotem do szkoły, chcielibyśmy przypomnieć, że każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego, dlatego pamiętajmy o podstawowych zasadach prawidłowego poruszania się po drogach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia przez jezdnię. Celem naszych działań jest troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do placówek oświatowych. Dobry przykład dawany naszym dzieciom, przygotowuje ich do samodzielnego korzystania z drogi.

Ponadto zachęcamy do skorzystania z planu lekcji, przygotowanego przez Biuro dla dzieci i młodzieży. Plan, przypominać ma o najważniejszych numerach alarmowych, wykorzystywanych podczas sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Galeria

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/sites/bezpieczna.um.warszawa.pl/files/ilustracje/aktualnosci/plan_lekcji.png

 


 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb człowieka. Aby skutecznie podnosić jego poziom żaden urząd nie może działać bez udziału mieszkańców. Wypełnij ankietę i podziel się swoimi opiniami na temat bezpieczeństwa w naszym mieście.

Co sądzisz o bezpieczeństwie w Warszawie? 

ss

Stołeczny ratusz przygotował ankietę skierowaną do mieszkańców, aby się dowiedzieć, co sądzą o poziomie bezpieczeństwa w swojej okolicy.

Ankieta jest częścią programu „Bezpieczne osiedle” Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, którego celem jest podniesienie aktywności mieszkańców w podejmowaniu działań na rzecz ochrony wspólnego mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w swojej okolicy.

Jeżeli chcą Państwo podzielić się swoją opinią na temat bezpieczeństwa, prosimy o wypełnienie ankiety: https://cawi.um.warszawa.pl/Bezpieczne_osiedle.pg. Jej wypełnienie zajmie tylko kilka minut. Uzyskana w  ten sposób wiedza pomoże nam wszystkim poprawić poziom bezpieczeństwa w Warszawie.

Ankieta będzie również dystrybuowana w wersji papierowej np. podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez Delegatury BBiZK.

Pliki do pobrania

ankieta - http://bezpieczna.um.warszawa.pl/sites/bezpieczna.um.warszawa.pl/files/akieta_b2.pdf


 

Harmonogram zaplanowanych spotkań Grup Osiedlowych w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” na miesiąc wrzesień:

 

 1. Grupa Osiedlowa „Ostrobramska” – 7.09.2017 r. (czwartek), godz. 12:00,        SM Ostrobramska, ul. Tarnowiecka 7.
 2. Grupa Osiedlowa "Przyczółek Grochowski" - 5.09.2017 r. (wtorek), godz. 10:00, SM Przyczółek Grochowski, ul. Ostrzycka 2/4.
 3. Grupa Osiedlowa „Ateńska” – 20.09.2017 r. (czwartek), godz. 10:00,

      SBM „Ateńska”, ul. Arabska 9.

 


 

PAMIĘTAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE

Mimo działań profilaktyczno-informacyjnych organizowanych przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Południe oraz Komendę Rejonową Policji Warszawa VII mieszkańcy dzielnicy wciąż padają ofiarami oszustw, wyłudzeń i kradzieży. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, przypominamy o kilku podstawowych zasadach postępowania.
Mieszkańcu pamiętaj:
- nie ufaj osobom, których nie znasz;
- nigdy nie otwieraj drzwi, jeśli nie jesteś pewien, kto znajduje się po drugiej stronie;
- nigdy nie wpuszczaj nieznajomych do mieszkania - nie znając osoby nie znasz jej
zamiarów. Jeśli osoba stwierdzi, że jest przedstawicielem policji, elektrowni, administracji
itp., poproś o okazanie odpowiedniego dokumentu. Obejrzyj go dokładnie. W razie
wątpliwości umów się na inny termin, sprawdzając uprzednio w administracji osiedla lub
odpowiedniej instytucji wiarygodność odwiedzającego;
- nie ufaj nieznajomym, nie wpuszczaj ich do klatki schodowej, nie otwieraj domofonu,
zawsze zamykaj drzwi wejściowe do swojego mieszkania;
- jeżeli ktoś w natarczywy sposób prosi o wpuszczenie do mieszkania, zadzwoń na
policję, do sąsiada, bliskich;
- nie pożyczaj / nie dawaj pieniędzy osobom, których nie znasz albo znasz je tylko
z widzenia;
- nie przechowuj w domu dużej ilości gotówki lub kosztowności;
- nie podpisuj umów, pamiętaj że uczciwy przedstawiciel handlowy zgodzi się
zostawić nam warunki umowy do przeczytania i zastanowienia się nad podjęciem
decyzji, poproś go o przybycie w dogodnym dla siebie terminie. Skonsultuj warunki
umowy z rodziną lub znajomymi;
- jeżeli chcesz wypłacić gotówkę lub dokonać innej transakcji bankowej, poproś
zaufaną osobę, żeby Ci towarzyszyła w drodze powrotnej z bankomatu, banku
czy też poczty;
- jeżeli wydaje Ci się, że ktoś próbuje Cię oszukać, nie wahaj się i powiadom
Policję dzwoniąc pod nr 997 lub 112 lub do kogoś bliskiego.


ssPoradnik pożądanych zachowań

 

Na stronie Bezpieczna Warszawa pojawiła się zakładka „Poradnik pożądanych zachowań”. Znajdziemy tam zbiór porad i informacji, mających służyć pomocą w przygotowaniu się na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Materiał poświęcony jest zagrożeniom, z którymi możemy spotkać się w każdej chwili, takim jak powódź, pożar, atak terrorystyczny czy też epidemia grypy. Warto zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w materiale, aby w chwili nadejścia zagrożenia móc odpowiednio i szybko zareagować.

Więcej informacji:  http://bezpieczna.um.warszawa.pl/poradnik-po%C5%BC%C4%85danych-zachowa%C5%84

 

 


hNIE ZOSTAWIAJ DZIECKA W AUCIE PODCZAS UPAŁÓW

Przyszło lato, a wraz z nim wysokie temperatury. Podczas upałów wnętrze samochodu nagrzewa w ciągu kilkunastu minut nawet do temperatury powyżej 50°C. Przebywanie w takich warunkach jest niebezpieczne dla zdrowia i życia, zwłaszcza małych dzieci.
Istnieje kilka podstawowych zasad dbania o bezpieczeństwo najmłodszych w upalne dni, których należy bezwzględnie przestrzegać. Trzeba pamiętać o odpowiednie nawodnienie organizmu dziecka oraz zapewnić przewiewny i lekki ubiór. Należy też ograniczyć czas przebywania z dzieckiem na słońcu, szczególnie w godzinach 11-15. W ostatnim czasie coraz częstszą przyczyną niebezpiecznych i tragicznych sytuacji jest pozostawienie dziecka w rozgrzanym słońcem pojeździe.
Bez względu na powód nigdy nie zostawiaj dziecka w rozgrzanym samochodzie.
Do najczęstszych objawów przegrzania organizmu należą:
• osłabienie i senność,
• ból głowy, zaburzenia widzenia,
• zaczerwienienie twarzy i pojawienie się potówek na ciele dziecka,
• nudności, wymioty, biegunka, drgawki, przyspieszona akcja serca,
• zaburzenia oddychania, utrata przytomności.
Nawet kilka minut w nagrzanym samochodzie może doprowadzić do tragedii.
Jeśli widzisz dziecko pozostawione w rozgrzanym samochodzie, nie czekaj na powrót jego rodziców lub opiekunów. Spróbuj otworzyć pojazd, nawet wybij szybę, by uratować zdrowie i życie dziecka. Zadzwoń pod numer alarmowy 112 i wezwij pomoc.
Miasto Stołeczne Warszawa przypomina o zagrożeniu jakie się wiąże z pozostawieniem dziecka w samochodzie, emitując od 10 lipca w komunikacji miejskiej spotów informujących o skutkach przegrzania.
Pliki do pobrania: Spot - Nie zostawiaj dziecka w aucie podczas upałów
(plik: spot.avi, rozmiar pliku: 715.94 KB)


 

DZIECI ZACZĘŁY ZABAWĘ Z „LATEM W MIEŚCIE”
a

 

Jak co roku piknik „Bądź bezpieczny latem w mieście” zgromadził setki młodych warszawiaków chcących poznać codzienną pracę służb mundurowych. Oprócz ekspozycji specjalistycznego sprzętu czekały również gry i zabawy sportowo-rekreacyjne. W ten sposób uroczyście zainaugurowano „Lato w mieście”.

Kilka słów na początek pikniku i wakacji do młodych warszawiaków powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy: – Drogie dzieci, dziś oficjalnie zaczynam wakacyjny program „Lato w mieście”. Z tej okazji pragnę życzyć Wam, aby te dwa najbliższe miesiące upłyną Wam pod znakiem zabawy i radości. Mam także nadzieję, że spędzicie czas wakacji naprawdę bezpiecznie. Wiem, że będzie to dla Was łatwe jeśli tylko będziecie przestrzegać zasad, których możecie nauczyć się podczas tego pikniku.

Piknik „Bądź bezpieczny latem w mieście” tradycyjnie już odbywał się w parku Agrykola i na sąsiednich boiskach Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”.

Warszawscy uczniowie mieli niezwykłą okazję  by zobaczyć z bliska, a nawet zasiąść za sterami sprzętu, który na co dzień wykorzystywany jest przez mundurowych do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom stolicy. W pikniku udział wzięły m.in. Straż Miejska m.st. Warszawy, Straż Miejska m.st. Warszawy, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, a także Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Nie zbrakło również stoisk Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Fundacji Jednym Śladem oraz Centrum Nauki Kopernik.

Nad sportowym przebiegiem pikniku czuwali przedstawiciele Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Walki oraz Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”. Gości warszawską kranówką częstowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Piknik przygotowały wspólnie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Edukacji, Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Stołeczna Estrada.

Patronem medialnymi „Lata w mieście” są Super Express, NOWA TV oraz Radio ESKA.

 


NAGRODY DLA POLICJANTÓW Z DROGÓWKI

a 

W stołecznym ratuszu uhonorowano policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Doceniono ich służbę, która wspierała pracę urzędników m.st. Warszawy  w czasie kontroli stołecznych taksówek i kierowców zajmujących się przewozem osób.

W uroczystości, oprócz wyróżnionych policjantów, udział wzięli dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Ewa Gawor, zastępca dyrektora Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Maria Wrona-Żółtowska.

Wspólne inspekcje porządkują i przeciwdziałają wykonywaniu przewozu taksówką przez osoby nieposiadające wymaganych zezwoleń określonych w ustawie o transporcie drogowym lub niestosujących się do przepisów określonych przez Radę m.st. Warszawy w uchwale w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie stolicy.

- Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować za codzienną pracę i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wasze zaangażowanie powinno być przykładem dla innych funkcjonariuszy – powiedziała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego.

Dwunastu nagrodzonych funkcjonariuszy otrzymało nagrody z budżetu m.st. Warszawy łącznie w sumie ponad 23 tys. zł.


INFORMACJE O ODŁOWIE DZIKÓW

2ed 

Na terenie m.st. Warszawy prowadzone są intensywne działania, mające na celu ograniczenie liczebności populacji dzików.

Obecnie, lasy w Warszawie zajmują blisko 8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Występują tam bardzo dobre warunki do bytowania różnych gatunków zwierząt. Jednym z nich są dziki, które przemieszczają się także w obrębie terenów zurbanizowanych. Ich żerowiska są często znacznie oddalone od miejsca ich bytowania. Wielkość ich populacji wynika m.in. z korzystnych warunków klimatycznych, braku zagrożeń środowiskowych, a także dużej dostępności bazy żerowej poza terenem leśnym (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nieogrodzone działki i nieużytki, itp.).

Nie da się całkowicie wyeliminować dzików żyjących na terenie miasta. Jednak dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców stolicy, władze miasta podejmują działania związane  z ograniczeniem ich populacji poprzez odławianie. Jednak jest to proces czasochłonny i zależny od wielu czynników.

W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem jakiejkolwiek zwierzyny dziko żyjącej należy skontaktować się z pracownikami Lasów Miejskich pod nr tel. 600-020-746 lub 600-020-747/czynne całą dobę/.

Informacje dostępne są również na stronie: https://lasymiejskie.waw.pl/DZIKIE_ZWIERZETA.


 

„UCIEKAJ – CHOWAJ SIĘ – WALCZ” – spot edukacyjny

 Prezentacja w mediach społecznościowych spotu „Uciekaj – Chowaj się - Walcz” jest kolejną odsłoną akcji edukacyjnej m.st. Warszawy dotyczącej zagrożeń podczas ataku terrorystycznego.

 Spot o wtargnięciu terrorysty-zabójcy udostępniony został w mediach społecznościowych, m.in. na FB m.st. Warszawy. Spot „Uciekaj - Chowaj się – Walcz” ma walory edukacyjne, pokazuje praktyczne                  i racjonalne zachowania zakładników w sytuacji zagrożenia życia przez uzbrojonego napastnika.

Tematyka spotu i filmu związana jest ze zjawiskiem nazywanym przez służby policyjne „aktywnym zabójcą” lub „aktywnym strzelcem”. Jest to osoba, której celem jest zabicie w danym miejscu, jak największej liczby ludzi, bez względu na wiek, płeć, przekonania, wiarę. Sprawca nie formułuje żądań, działa krótko i skutecznie.

Ważne jest, aby pamiętać, że trzy etapy pokazane w spocie nie zawsze powinny być wykonywane kolejno. Jeśli możesz uciec, uciekaj. Jeśli nie możesz, spróbuj się ukryć. Jeżeli pojawi się ponowna możliwość ucieczki – wykorzystaj ją. A jeśli nie możesz uciec, ani się ukryć, jedyną i ostateczną rzeczą, którą należy zrobić, mając bezpośrednio do czynienia z napastnikiem to walcz.

W Polsce nie mieliśmy do czynienia z atakiem terrorystycznym. Warto jednak wcześniej wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji. Dlatego głównym powodem, dla którego wyprodukowano spot jest uświadomienie mieszkańcom Warszawy zagrożeń w sytuacji wtargnięcia uzbrojonego napastnika do miejsca ich pracy, nauki, itp. oraz pokazanie, co należy robić, aby zwiększyć swoje szanse na przeżycie. 

Link do filmu https://youtu.be/eey1951NMsw

 


 

I miejsce Warszawy w rankingu miast bezpiecznych i otwartych

Podczas konferencji „Europolis. Miasto bezpieczne i otwarte” ogłoszono raport o bezpieczeństwie i otwartości polskich miast. W rankingu 66 miast Warszawa zajęła pierwsze miejsce.

Miasta były analizowane pod kątem bezpieczeństwa publicznego, otwartości na innych (w tym przyjmowania pracowników z innych krajów), poczucia bezpieczeństwa indywidualnego, komunikacyjnego i społeczno-ekonomicznego.

Raport przygotowały Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Polityka Insight. Partnerami raportu są Orange Polska i Grupa Veolia Polska. 

Raport do pobrania tutaj: http://europolis.schuman.pl/wp-content/uploads/2016/12/Europolis.-Bezpieczne-i-otwarte-miasta.pdf

Zapis konferencji można obejrzeć na stronie : http://bezpieczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/1-miejsce-warszawy-w-rankingu-miast-bezpiecznych-i-otwartych

 


 

Najlepsi dzielnicowi w Warszawie - nagrodzeni

Znamy zwycięzców konkursu „Dzielnicowy dla mieszkańców”. Jury wybrało tych funkcjonariuszy, którzy najlepiej pełnią swą służbę, wpływają w swych dzielnicach na poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dzielnicowy to policjant, który doskonale powinien znać swój rewir – zarówno teren, ludzi, jak i problemy, które pojawiają się na podległym mu obszarze. Dobry kontakt z mieszkańcami, znajomość specyfiki dzielnicy, niebezpiecznych miejsc i potencjalnych zagrożeń pomaga mu w codziennej pracy, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Warszawie w zależności od wielkości dzielnicy może w niej pracować od kilku do kilkudziesięciu dzielnicowych. I tak np. w Rembertowie jest 5 dzielnicowych, w Śródmieściu 44, a na Mokotowie aż 53.

- Warszawa od lat nagradza wyróżniających się w służbie policjantów, ale konkurs na najlepszego dzielnicowego jest specjalną formą podziękowania za ofiarną służbę funkcjonariuszy pracujących najbliżej mieszkańców i ich spraw - mówi Hanna Gronkiewicz- Waltz prezydent m.st. Warszawy.

- Warszawa jest jednym z bezpieczniejszych miast europejskich, a dzieje się tak także dzięki Waszej pracy - powiedziała Prezydent Warszawy zwracając się do nagrodzonych dzielnicowych - To bezpieczeństwo podkreślają nie tylko mieszkańcy, ale także zagraniczni goście i ambasadorowie, z którymi się spotykam jako prezydent Warszawy. - podkreśliła H. Gronkiewicz-Waltz.

Komisja konkursowa w składzie: dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, komendant stołeczny policji lub jego zastępca, naczelnik Wydziału Prewencji KSP oraz przedstawiciele delegatur i BBiZK kierowała się następującymi kryteriami:

•    profesjonalizmem i zaangażowaniem w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej – badanym na podstawie opinii mieszkańców przekazywanych do delegatury – zespołu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w danej dzielnicy;
•    skutecznością w rozwiązywaniu problemów mieszkańców – na podstawie analizy informacji pozyskanych w trakcie spotkań grup osiedlowych;
•    zaangażowaniem w działaniach grupy osiedlowej oraz aktywnością we współpracy z przedstawicielami delegatury – zespołu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w danej dzielnicy;
•    innymi osiągnięciami ważnymi z punktu widzenia mieszkańca;

Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

I miejsce: mł. asp. Radosław Strzałkowski – Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI – Praga-Północ, Targówek, Białołęka. W policji pełni służbę od ponad 8 lat. Na stanowisku dzielnicowego od ponad 5 lat. W trakcie dotychczasowej służby dał się poznać jako policjant z dużą wiedzą, a także doświadczeniem zawodowym, które pozytywnie wpływa na poziom wykonywanych zadań.
II miejsce: mł. asp. Marcin Pasjak  – Komisariat Policji Warszawa Bemowo. W policji pełni służbę od ponad 7 lat. Na stanowisku dzielnicowego od 2 lat. Powierzone obowiązki służbowe wykonuje sumiennie, będąc funkcjonariuszem zdyscyplinowany, samodzielnym i dyspozycyjnym.
III miejsce: asp. sztab. Karol Piątek – Komisariat Policji Warszawa Włochy. W policji pełni służbę od 14 lat. Na stanowisku dzielnicowego od ponad 9 lat. Cieszy się uznaniem u mieszkańców za zaangażowanie oraz szybką i rzetelną reakcję na zgłoszenia.

Komisja przyznała również wyróżnienie dla st. sierż. Piotra Iwaniuka – Komisariat Policji Warszawa Wawer. W policji pełni służbę od 6 lat. Na stanowisku dzielnicowego od 2 lat. Wśród mieszkańców ma opinię policjanta kompetentnego, bezinteresownego, a jednocześnie konsekwentnego w swoich działaniach.

Nagrody finansowe ufundowane przez m.st. Warszawę za trzy pierwsze miejsca wynoszą: 
I   miejsce – 2500 zł,
II  miejsce – 2000 zł,
III miejsce – 1500 zł,

Dla policjantów, którzy zajęli miejsca od 4 do 18, zostaną wręczone nagrody w wysokości 1000 zł.

Stołeczny ratusz dofinansowuje warszawską policję
Od 2007 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji Warszawa przeznaczy ponad 161 mln zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: 283 941 służb ponadnormatywnych policjantów. Opłacenie tych dodatkowych patroli oznacza, że policjanci sprawdzają te miejsca, które są pomijane w  regularnych patrolach.
Warszawa opłacała również 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych – 17,9 mln zł oraz finansowała utrzymanie 4 kompanii kandydackich w Oddziałach Prewencji – 13,2 mln zł.

Dzięki miejskim funduszom organizowany był staż adaptacyjny policjantów w służbie przygotowawczej pełnionej w Oddziale Prewencji Policji - ok. 14,6 mln zł.
Warszawa wspiera stołecznych policjantów także sprzętowo.  W ciągu ostatnich 10 lat za ponad 34 mln zł kupiono 369 pojazdów różnego typu, m.in. radiowozy, mobilne posterunki policji, łódź ratunkowo-patrolową, robot pirotechniczny. 
W latach 2007-2017 Warszawa przeznaczy ponad 12 mln zł na nagrody dla policjantów, którzy podczas swoich służb przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa w naszej najbliższej okolicy.

 


Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower

Przypominamy o możliwości znakowania rowerów w Warszawie w ramach akcji „Nie daj szansy złodziejowi – oznakuj swój rower”.

Akcja trwa od 2010 roku, a jej celem jest ograniczenie ryzyka kradzieży sprzętu. Dzięki unikatowemu oznaczeniu, po odnalezieniu roweru przez policję, będzie można udowodnić, że pochodzi on z kradzieży oraz odnaleźć właściciela. 

Do znakowania rowerów stosuje się specjalne elektryczne urządzenie zwane „engrawerem”, którym „pisze się” jak długopisem po znakowanej powierzchni, nanosząc niepowtarzalny kod, składający się z liter i cyfr. Każdy oznakowany rower zostanie również opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną.

Mikroudarowa technologia engrawera pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania i jest tak trwała, że próba jego starcia powoduje zmiany w strukturze materiału. Tak więc całkowite usunięcie napisu bez pozostawienia śladów jest niemożliwe.

Oznakowanie roweru jest bardzo proste. Wystarczy z rowerem, dowodem osobistym i dowodem kupna (paragon, faktura, umowa kupna) przyjść do najbliżej jednostki policji. Tam rower zostanie oznakowany w trzech miejscach na ramie roweru pod kierownicą, na ramie przekładni sprzężonej z przekładnią i na przednim widelcu. Właścicieli bardzo drogiego sprzętu zachęcamy do dodatkowego oznakowania na sztycy siodełka i kierownicy oraz na obręczach kół.

Przed znakowaniem zostanie wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy w celu wygenerowania przez system niepowtarzalnego kodu. Wygrawerowany numer zostanie wprowadzony do policyjnej bazy danych. Każdy grawerowany rower ma inny numer, który umożliwia także ustalenie jednostki, w której został oznakowany.

Pamiętaj:

 • kształt cyfr musi być taki, aby każda ich przeróbka była wyraźnie widoczna, a ich wysokość nie powinna przekraczać7 mm,
 • nie dopuszcza się ponownego znakowania elementów oznakowanych oraz przerabiania naniesionych wcześniej numerów,
 • należy uzupełnić brakujące oznakowania, np. w przypadku wymiany elementów powinno być wykonane tą samą technologią.

Na wyposażeniu stołecznych jednostek policji znajdują się 82 engrawery zakupione przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy za przeszło 10 tys. zł. 

Działania prowadzone są na terenie jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Lista miejsc, gdzie można wygrawerować rower znajduje się w załączonej ulotce.

 

 

Termin znakowania ustala się po uprzednim kontakcie telefonicznym z odpowiednią Komendą Rejonową Policji.

 

 


 STOP POŻAROM TRAW

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby.

Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami karnymi.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroż­nych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa­rów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sank­cje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

 


112 – numer, który ratuje życie.

 

11 lutego (11.2) obchodzony jest w Europie jako Dzień Numeru Alarmowego 112. Stworzono go po to, aby z każdego miejsca naszego kontynentu przez całą dobę móc wezwać pomoc, gdy zagrożone jest życie nasze lub innych.

Numer powinniśmy wykręcać tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy w sytuacji realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia. Niestety przepis ten jest często łamany i to nie tylko u nas, ale w całej Europie.
- Co roku przypominamy o tym, że operatorzy numeru 112 pomagają, gdy naprawdę potrzebujemy pomocy w tragicznych sytuacjach naszego życia.  Telefon do nich to nie czas na zabawę ani żarty – przypomina Hanna Gronkieiwcz-Waltz,  Prezydent Warszawy.

Wdrażanie numeru 112 w Europie rozpoczęło się na mocy dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 marca 2002 r., a od 2008 roku jest to numer ratunkowy obowiązujący na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, osoby przebywające na terenie dowolnego kraju Unii mają możliwość połączenia się z operatorem bezpłatnego numeru 112 oraz uzyskać pomoc. Operatorzy numeru alarmowego muszą władać co najmniej jednym językiem obcym.

112 to wołanie o pomoc
Według danych warszawskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) mieszczącego się przy ul. Młynarskiej 43/45, nadal największym problemem są połączenia bezzasadne. Z roku na rok jest ich trochę mniej, ale nadal stanowią  ¾ połączeń (w 2013 roku, kiedy CPR w Warszawie zaczęło funkcjonować, takich  połączeń było 75%, w roku 2016 - 71%). 
Fałszywe połączenia to w większości pomyłki, zabawy dzieci telefonami, zapytania niezwiązane z ratownictwem, próby zamawiania usług (np. cateringowych) i przypadkowe uruchomienia telefonów. Połączenia te zajmują czas operatorów i blokują linię, która staje się niedostępna w sytuacji realnego zagrożenia życia lub zdrowia osoby potrzebującej pomocy.

Jeden rok, milion połączeń
W 2016 roku 70 operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Młynarskiej przyjęło 1 079 849 połączeń, z czego 266 430 przekazało służbom - w największej części do policji (w następnej kolejności do Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej). Operatorzy przyjmują średnio 2 950 połączeń na dobę, najwięcej zgłoszeń wpływa między godz. 15 a 19. Poprawił się średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem i wynosi 8 sekund.

Jak działa CPR?
W Polsce jest 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Znajdują się w każdym mieście wojewódzkim oraz dodatkowo w Radomiu. Podstawowym założeniem systemu jest jak najszybsze odebranie połączenia i powiadomienie służb udzielających pomocy. W przypadku, gdy osoba przebywająca na terenie danego województwa łączy się z numerem 112 i nie może uzyskać połączenia z centrum na tym terenie, zgłoszenie jest przekazywane do innego ośrodka zgodnie z tzw. regułą zastępowalności. Operator, który odbierze zgłoszenie ustala lokalizację zdarzenia oraz przekazuje informacje do odpowiednich służb.

System informatyczny działający w centrach pozwala na identyfikację numeru telefonu zgłaszającego. System dodatkowo wyświetla dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany oraz  prezentuje na mapie aktualną lokalizację telefonu. Pomaga to nie tylko w udzieleniu pomocy w sytuacji, gdy ktoś nie potrafi podać dokładnej lokalizacji (np. dziecko lub w przypadku wypadku samochodowego poza terenem zabudowanym), ale również ułatwia identyfikowanie fałszywych zgłoszeń, w przypadku, gdy zgłaszający podaje nieprawdziwą lokalizację.

Spot

 


Kontrole autobusów przed zimowymi wyjazdami

Jak co roku, inspektorzy ITD oraz funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji będą sprawdzać autokary wiozące dzieci na zimowy wypoczynek. Już od piątku, 10 lutego, na parkingu przy hali Torwar będą kontrolować stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców oraz niezbędne dokumenty.

Posterunek kontrolny na parkingu przy hali Torwar przy ul. Łazienkowskiej będzie obsługiwany przez:

Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego:
• piątek, 10 lutego, w godz. 10.00-21.00,
• sobota-niedziela, 11-12 lutego, w godz. 6.00-12.00,
• poniedziałek-środa, 13-15 lutego, w godz. 6.00-9.30,
• sobota, 18 lutego, w godz. 6.00-12.00,
• poniedziałek-wtorek, 20-21 lutego, w godz. 6.00-9.30.

Policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP:
• piątek, 10 lutego, w godz. 16.00-21.00,
• sobota-niedziela, 11-12 lutego, w godz. 6.00-12.00,
• czwartek-piątek, 16-17 lutego, w godz. 6.00-10.00,
• niedziela, 19 lutego, w godz. 6.00-10.00,
• środa-niedziela, 22-26 lutego, w godz. 6.00-10.00.

Kontrole, poza dniami i godzinami wymienionymi powyżej, dokonywane będą na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:
22 603 77 55 – całodobowo oraz
22 603 77 18 – w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl można także sprawdzać czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Więcej informacji: www.bezpieczna.um.warszawa.pl


Dla dzieci zapowiada się udana „Zima w mieście”

Młodzi warszawiacy po raz kolejny będą mogli korzystać z atrakcji przygotowanych w ramach programu „Zima w mieście”. Oprócz 108 feryjnych placówek edukacyjnych, czeka na nich kilkaset różnorodnych zajęć specjalistycznych oraz bogata oferta sportowo-rekreacyjna. Ferie w Warszawie czas zacząć!

To już ostatnie dni szkoły i rozpoczną się wyczekiwane przez dzieci ferie zimowe. Ich początek to również start warszawskiego programu „Zima w mieście”. Dla dzieci jak co roku przygotowano bogaty i różnorodny program obfitujący w zajęcia edukacyjno-wychowawcze, naukowe, kulturalne i rekreacyjno sportowe. Już po raz trzynasty młodzi warszawiacy będą mogli korzystać z bezpłatnych aktywności, organizowanych i finansowanych przez miasto stołeczne Warszawa.

– Dobrą prognozą przed rozpoczynającą się „Zimą w mieście” są wyniki przeprowadzonych przez nas badań wśród dzieci biorących udział w zajęciach „Lata w mieście”. Pokazują one, że bardzo zadowolonych z zajęć jest aż ponad 80% uczestników, a nieusatysfakcjonowanych zaledwie 1-2% – mówił podczas konferencji Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Warto też uzupełnić, że wszystkie dotychczasowe zasady „Zimy” pozostały niezmienne. Wciąż zorganizowane grupy mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, a pobyt w feryjnych placówkach edukacyjnych to koszt zaledwie siedmiu złotych za wyżywienie – dodał.

Miejsca dla wszystkich chętnych
W ubiegłym roku z feryjnych placówek edukacyjnych (FPE) skorzystała rekordowa liczba uczniów. Było ich aż 12 602. W tym roku w celu zapewnienia właściwej opieki tak dużej ilości młodych warszawiaków uruchomionych zostanie 108 feryjnych placówek edukacyjnych. W odróżnieniu od poprzednich lat zostały one zorganizowane wyłączenie w szkołach. Takie działanie ma na celu standaryzację warunków, w których przebywają najmłodsi.

Placówki organizować będą zajęcia dla dzieci młodszych, przyprowadzanych i odbieranych przez opiekunów. FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00, 7.30 lub 8.00 do godz. 16.00 lub 17.00. W ramach zajęć odbywać się będą zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne czy teatralne, a także wycieczki do kin, teatrów czy muzeów.

Pobyt dziecka w feryjnej placówce edukacyjnej wiąże się jedynie z jedną opłatą – 7 zł dziennie. To cena wyżywienia. Każde dziecko uczęszczające do FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, mogą zostać zwolnieni z opłaty również w FPE. Wymagane jest jedynie przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia.

Ofertę przygotowano również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Uruchomionych zostanie 7 placówek w szkołach specjalnych, gdzie przygotowano miejsca dla 264 uczniów.

Feryjne placówki specjalistyczne
W szkołach, bibliotekach, ogródkach jordanowskich, domach kultury, a także w ośrodkach sportu i rekreacji organizowane będą również tzw. zajęcia specjalistyczne. Część z nich prowadzić będzie warsztaty przez pięć dni w tygodniu, inne w określonych dniach i godzinach. Szczegóły na temat oferty dostępne są na stronie www.zima.warszawa.pl. W sumie przygotowano kilkaset propozycji zajęć specjalistycznych dla grup z FPE oraz uczestników indywidualnych – młodzieży, która może przemieszczać się po Warszawie samodzielnie. Młodzież może korzystać z kilku propozycji zajęć w ciągu jednego dnia.

Atrakcje edukacyjno-kulturalne „Zimy w mieście”
Na uczestników „Zimy w mieście” czeka mnóstwo atrakcji. W organizację programu oprócz jednostek miejskich takich jak Miejski Ogród Zoologiczny, Muzeum Karykatury czy Muzeum Warszawy włączyły się również Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Narodowy Bank Polski, Narodowy Instytut Audiowizualny i wiele wiele innych. Szczegóły oferty adresowanej do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla grup z feryjnych placówek edukacyjnych w załączniku.

Sportowa „Zima w mieście”
– Między sportem a kulturą wciąż trwa rywalizacja, ale jest to rywalizacja jak najbardziej pokojowa. Choć wyniki badań pokazują, że najbardziej lubianą atrakcją są wyjścia do kina to zajęcia sportowe i na basenie zajmują kolejne dwie lokaty – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Jak dobrze młodzi warszawiacy czują się w naszych obiektach sportowych najlepiej pokazują liczby. Ze sportowo-rekreacyjnych aktywności „Zimy w mieście” w ubiegłym roku skorzystano niemal 50 tysięcy razy. Liczymy, że i w tym roku będzie podobnie – dodała.

W czasie ferii do dyspozycji młodych warszawiaków oddanych zostanie 69 obiektów sportowych. Będą to zarówno ogólnomiejskie, jak i dzielnicowe ośrodki sportu i rekreacji – wśród nich hale sportowe, pływalnie, boiska i lodowiska. Młodzież bezpłatnie, pod okiem instruktorów i trenerów będzie tam mogła doskonalić swoje umiejętności. Odbywać się też będą różnego rodzaju turnieje oraz zawody.

W większości obiektów obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca dla grup. W przypadku uczestników indywidualnych warto przez udaniem się do placówki zadzwonić i sprawdzić dostępność obiektu w wybranym terminie.

Specjalną ofertę, na czas ferii, przygotowało również Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Poza nieodpłatnym udostępnieniem swoich obiektów, na tych, którzy chcą rozwijać swoje talenty czekają instruktorzy. Szczegóły w załączniku.

Bezpieczne ferie
Wzorem lat ubiegłych, w ramach poprawy bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku Straż Miejska m.st. Warszawy Komenda Stołeczna Policji przeprowadzą szereg zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy proponują najmłodszym udział w programie „Bezpieczni zimą w mieście”. Podczas zajęć ze strażnikami omówione zostaną m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy, procedury powiadamiania służb ratunkowych czy zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia. Zajęcia realizowane prze Referat Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy będą również okazją do udziału w grach i konkursach o charakterze sprawnościowym i poznania zasad poruszania się po drogach.

Komenda Stołeczna Policji przygotowała dla uczestników „Zimy w mieście” specjalne zajęcia poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Zagadnienia poruszane przez policjantów dotyczyć będą cyberprzemocy, substancji psychoaktywnych oraz bezpieczeństwa na lodzie. Policjanci przeprowadzą również warsztaty „Bezpieczna zima z borsukiem” w Kinie Praha. Przedseansowe pogadanki o bezpieczeństwie odbędą się 13, 15 i 22 lutego o godz. 12.00. Zajęcia z maskotką – Borsukiem – będą prowadzone również w feryjnych placówkach edukacyjnych.

Ponadto Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z Komisariatem Rzecznym Policji i Strażą Miejską m.st. Warszawy zrealizowało spot promujący bezpieczne zachowanie w czasie zimowego wypoczynku, przestrzegający przed wchodzeniem na lód. Materiał będzie emitowany w środkach komunikacji miejskiej od 6 do 12 lutego oraz od 20 do 26 lutego.

Wydarzenia dzielnicowe
We wszystkich dzielnicach Warszawy na najmłodszych będą czekać różnego rodzaju dodatkowe atrakcje. Zarówno dzieci korzystające z feryjnych placówek edukacyjnych, jak i te nieco starsze będą mogły uczestniczyć m.in. w projekcjach filmowych, spektaklach czy zawodach sportowych. Szczegóły na stronach internetowych urzędów dzielnic.

Zakończy „Kraina kłamczuchów”
Tegoroczną „Zimę w mieście” uroczyście zakończy spektakl „Kraina kłamczuchów”. Widowisko muzyczne będzie przygotowywane przez młodzież uczestniczącą w Feryjnych Otwartych Spotkaniach Artystycznych (FOSA) organizowanych corocznie przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK). Widowisko zostanie wystawione dwukrotnie w piątek, 24 lutego, o godz. 10.00 i 13.00 w Teatrze Dramatycznym (PKiN, pl. Defilad 1). Na widowni zasiądą dzieci z feryjnych placówek edukacyjnych.

Bezpłatne przejazdy
Za pośrednictwem koordynatorów dzielnicowych, wszystkie feryjne placówki edukacyjne uczestniczące w „Zimie w mieście” otrzymają karty uprawniające do bezpłatnych przejazdów grup młodzieży komunikacją miejską.

Podobnie jak w latach ubiegłych stołeczny ratusz zapewnia również przewóz dzieci niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapotrzebowanie na transport można było składać u koordynatorów dzielnicowych w wyznaczonych przez dzielnice terminach.

Finansowanie programu
Koszty organizacji tegorocznej „Zimy w mieście” wyniosą blisko 3 mln złotych. Ponad 2 miliony złotych z tej kwoty zostanie wydatkowanych przez dzielnice, a pozostałe środki przez biura Urzędu m.st. Warszawy, a także ośrodki sportu i Rekreacji.

„Zima poza miastem”
W ramach otwartego konkursu dla NGO na organizację wypoczynku wyjazdowego podczas ferii zimowych w ramach programu „Zima poza miastem” przeznaczonych zostało ponad 400 tys. złotych. Za tę kwotę dofinansowano wyjazdy organizowane przez 14 fundacji i stowarzyszeń. Z „Zimy poza miastem” skorzysta 985 uczniów, 35 dzieci z niepełnosprawnościami i 13 wolontariuszy.

Patronami medialnymi „Zimy w mieście” są Super Express oraz Radio ESKA.

Szczegółowe informacje na temat programu akcji: www.zima.warszawa.pl oraz www.um.warszawa.pl/zima

Kontrola autokarów 

Inspektorzy ITD oraz funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji jak co roku będą sprawdzać autokary wiozące dzieci na zimowy wypoczynek. Już od piątku, 10 lutego, na parkingu przy hali Torwar będą kontrolować stan techniczny pojazdów, trzeźwość  kierowców oraz niezbędne dokumenty.

 Posterunek kontrolny na parkingu przy hali  Torwar przy ul. Łazienkowskiej będzie obsługiwany przez:

Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego:

 • piątek, 10 lutego, w godz. 10.00-21.00,
 • sobota-niedziela, 11-12 lutego, w godz. 6.00-12.00,
 • poniedziałek-środa, 13-15 lutego, w godz. 6.00-9.30,
 • sobota, 18 lutego, w godz. 6.00-12.00,
 • poniedziałek-wtorek, 20-21 lutego, w godz. 6.00-9.30.

 Policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KSP:

 • piątek, 10 lutego, w godz. 16.00-21.00,
 • sobota-niedziela, 11-12 lutego, w godz. 6.00-12.00,
 • czwartek-piątek, 16-17 lutego, w godz. 6.00-10.00,
 • niedziela, 19 lutego, w godz. 6.00-10.00,
 • środa-niedziela, 22-26 lutego, w godz. 6.00-10.00.

 Kontrole, poza dniami i godzinami wymienionymi powyżej, dokonywane będą na podstawie zgłoszenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji pod numerami telefonów:

22 603 77 55 – całodobowo oraz 22 603 77 18 – w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

 Za pośrednictwem strony internetowej www.bezpiecznyautobus.gov.pl można także sprawdzać czy autokar, którym planowana jest podróż, posiada aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC.

Pliki do pobrania

Atrakcje edukacyjno-kulturalne dla uczestników programu „Zima w mieście” atrakcje_edukacyjno-kulturalne_dla_uczestnikow_programu_zima_w_miescie.doc

Atrakcje sportowe „Zimy w mieście” atrakcje_sportowe_zimy_w_miescie.doc

„Wakacyjny program w ocenie najmłodszych” - informacja prasowa  wakacyjny_program_w_oczach_najmlodszych.doc

Spot promujący bezpieczne zachowanie w czasie zimowego wypoczynku, przestrzegający przed wchodzeniem na lód. lod_tram.avi

 

 


Nie przechodź obojętnie. Pomóż osobom bezdomnym!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących, czy nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc wystarczy powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986. 

Coraz niższa temperatura zmusza osoby bezdomne do poszukiwania stałego schronienia. Bezdomni często jednak unikają noclegowni czy schronisk, wybierając życie na ulicy. Strażnicy kontrolują nie tylko miejsca, w których wcześniej gromadziły się osoby bezdomne. Lokalizują również nowe.

Już 461 osób bezdomnych, wymagających wsparcia, zostało przewiezionych przez funkcjonariuszy straży miejskiej do schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ponad 1600 do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Strażnicy miejscy w 98 przypadkach wzywali pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze będą informować osoby bezdomne o adresach noclegowni i zachęcać do korzystania z pomocy oferowanej przez te placówki. Strażnicy na stałe będą monitorować przy udziale pracowników socjalnych, miejsca przebywania osób bezdomnych, migracje oraz stan ich zdrowia.

Warto przypomnieć, że Miasto Stołeczne Warszawa co roku przeznacza środki finansowe, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, zimowych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom pozarządowym, zapewniającym m.in. schronienie i posiłek. Wysokość dofinansowania w 2016 r. przekazanego przez m.st. Warszawa organizacjom pozarządowym udzielającym wsparcia osobom bezdomnym to blisko 11 milionów złotych.

Przed obecną zimą m.st. Warszawa dofinansowało m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie.

 

 

Bieżące dofinansowanie obejmuje również realizowany pilotażowo przez 6 organizacji streetworking na rzecz osób bezdomnych w 15 dzielnicach (z wyjątkiem Wawra, Wesołej oraz Rembertowa). Zwiększeniu uległa również liczba miejsc dofinansowywanych przez m.st. Warszawa w mieszkaniach treningowych. Aktualnie miasto dofinansowuje ponad 70 takich miejsc.

Wykaz placówek dla osób bezdomnych dofinansowywanych przez m.st. Warszawa
(plik: wykaz_placowek-_bezdomni-2016.pdf, rozmiar pliku: 75.72 KB)
 

 


Dzielnicowy dla mieszkańców

Rozpoczął się konkurs „Dzielnicowy dla mieszkańców”. Ma on na celu wyłonienie najlepszego dzielnicowego w Warszawie, pobudzenie inicjatywy dzielnicowych, podnoszenie skuteczności ich działań zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.

Dzielnicowy to policjant, który doskonale powinien znać swój rewir – zarówno teren, ludzi, jak i problemy, które pojawiają się na podległym mu obszarze. Dobry kontakt z mieszkańcami, znajomość specyfiki dzielnicy, niebezpiecznych miejsc i potencjalnych zagrożeń pomaga mu w codziennej pracy, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Warszawie w zależności od wielkości danej dzielnicy może w niej pracować od kilku do kilkudziesięciu dzielnicowych. I tak np. w Rembertowie jest 5 dzielnicowych, w Śródmieściu 44, a na Mokotowie aż 53.

Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy i trwać będzie do 30 kwietnia.

- Warszawa od lat nagradza wyróżniających się w służbie policjantów, ale konkurs na najlepszego dzielnicowego jest specjalną formą podziękowania za ofiarną służbę funkcjonariuszy pracujących najbliżej mieszkańców i ich spraw -  mówi Hanna Gronkiewicz- Waltz prezydent m.st. Warszawy.

- Mam nadzieję, że w konkursie zostanie wyłoniony najlepszy dzielnicowy, dla którego służba na tym stanowisku jest nie tylko wypełnianiem codziennych obowiązków, ale i życiową pasją – powiedziała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, z którego inicjatywy po raz pierwszy zorganizowano konkurs. W jego organizację i przebieg włączył się Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Z każdej dzielnicy wytypowany zostanie przez kierownika Delegatury BBiZK jeden kandydat. Nominacja musi być poprzedzona dogłębną analizą pracy dzielnicowego wciągu minionego roku, jego faktycznych osiągnięć, dbałości o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Ocena dokonana przez kierownika delegatury powinna być oparta także na opiniach mieszkańców oraz członków Grup Osiedlowych.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu rozstrzygnie komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,  Komendant Stołeczny Policji lub jego zastępca, naczelnik Wydziału Prewencji KSP oraz przedstawiciele delegatur i BBiZK.

Nagrody finansowe ufundowane przez m.st. Warszawę za trzy pierwsze miejsca wyniosą: 
I   miejsce – 2500 zł,
II  miejsce – 2000 zł,
III miejsce – 1500 zł,

Dla policjantów, którzy zajęli miejsca od 4 do 18, zostaną wręczone nagrody w wysokości 1000 zł.

Sami zobaczcie jak zmieniła się Warszawa

Od 2007 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji Warszawa przeznaczyła 153,3 mln zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: 283 941 służb ponadnormatywnych policjantów. Opłacenie tych dodatkowych patroli oznacza, że policjanci sprawdzają te  miejsca, które są pomijane w  regularnych patrolach.

Warszawa opłacała również 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych –  17,9 mln zł oraz finansowała utrzymanie 4 kompanii kandydackich w Oddziałach Prewencji – 13,2 mln zł. Dzięki miejskim funduszom organizowany był staż adaptacyjny policjantów w służbie przygotowawczej pełnionej w Oddziale Prewencji Policji - ok. 14,6 mln zł.

Warszawa wspiera stołecznych policjantów także sprzętowo.  W ciągu ostatnich 10 lat za ponad 34 mln zł kupiono 369 pojazdów różnego typu, m.in. radiowozy, mobilne posterunki policji,  łódź ratunkowo-patrolową, robot pirotechniczny.

W latach 2007-2016 Warszawa przeznaczyła ponad 11 mln zł na nagrody dla policjantów, którzy podczas swoich służb przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa w naszej najbliższej okolicy.

Więcej na: www.samizobaczcie.pl

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu
(plik: regulamin_konkursu.pdf, rozmiar pliku: 1986.75 KB)

 

 


Poradnik – pożar w domu 

Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. A przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych.

Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcą pożarów.

Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami. 

Pożar w mieszkaniu – co robić?

Jeśli zauważyłeś pożar:

 • zaalarmuj osoby przebywające w mieszkaniu/domu,
 • wyjdź na klatkę schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem,
 • wezwij straż pożarną,
 • wybierz numer alarmowy 112 lub998, apo uzyskaniu połączenia spokojnie

       i wyraźnie powiedz:

– co się pali

– gdzie się pali

– czy zagrożeni są ludzie.

Nie rozłączaj się pierwszy! Dyżurny, który odbierze Twoje zgłoszenie, zada Ci dodatkowe pytania odnośnie zgłaszanego zdarzenia. Zapyta o Twoje imię i nazwisko, dokładny adres lub poprosi o inne informacje, które mogą być przydatne dla strażaków-ratowników. Poczekaj więc, aż to dyżurny rozłączy się jako pierwszy, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi to dla Ciebie dodatkowego zagrożenia.

Pamiętaj! Zawsze słuchaj poleceń strażaków!

Co możesz jeszcze zrobić, zanim przyjedzie straż pożarna?

 1. Wyprowadź z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne.
 2. Dbając o własne bezpieczeństwo – spróbuj wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej oraz usuń z zasięgu ognia materiały palne lub wartościowe rzeczy,
 1. Jeżeli jest na to czas – weź ze sobą dokumenty oraz niezbędne lekarstwa.

      a potem zacznij gasić pożar.

 1. Nie otwieraj okien.
 2. Nie dopuść do tego, by pożar odciął Ci drogę ewakuacji.

Jeśli sam nie jesteś w stanie ugasić pożaru, natychmiast opuść mieszkanie, zamykając drzwi jedynie na klamkę – nie zamykaj ich na zamek.

Pożar odciął Ci drogę ewakuacji? Nie panikuj!

 • Idź do pokoju z oknem lub balkonem, znajdującego się jak najdalej od miejsca pożaru.
 •   Jeśli to możliwe – zabierz ze sobą mokry ręcznik lub koc wykonany z naturalnych materiałów (lnu, wełny, bawełny itp.) i zamknij za sobą drzwi na klamkę.
 •   Wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu.
 • Jeśli temperatura i zadymienie wzrastają: połóż się na balkonie, pod oknem i przykryj szczelnie trudno palnym okryciem wykonanym z naturalnych materiałów.

  Pali się sąsiednie mieszkanie?

Jeśli doszło do pożaru w mieszkaniu obok lub na niższej kondygnacji, największym zagrożeniem jest (może być) dla Ciebie toksyczny dym, dlatego:

 • jeśli to możliwe – ostrzeż zagrożone osoby i ewakuuj się z budynku, natomiast gdy zagrożenie jest zbyt duże, zostań w swoim mieszkaniu i zamknij drzwi wejściowe jedynie na klamkę,
 • w miarę możliwości usuń materiały palne z balkonu, tj. rozwieszone pranie, papierowe opakowania itp.,
 • zamknij okna, przez które może dostać się dym lub ogień do mieszkania,
 • przygotuj zapas wody do gaszenia lub chłodzenia przepustów instalacyjnych, ram okiennych – napełnij wannę, wiadra, zlew w kuchni,
 • zakręć zawór gazu, wyłącz wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną,
 • zabezpiecz drzwi wejściowe do mieszkania przed przedostawaniem się dymu do środka – w otwory i nieszczelności wciśnij mokry ręcznik
 • jeżeli poczujesz się zagrożony, wezwij pomoc przez otwarte okno lub z balkonu,

Staraj się być jak najdalej od miejsca, w którym są płomienie lub dym.

Pali się na wyższej kondygnacji?

Zostań w mieszkaniu, chyba że strażacy każą Ci je opuścić.

Wychodząc z mieszkania, zamknij drzwi na klucz, aby osoby, które będą schodziły zadymioną klatką schodową, pomyłkowo do niego nie weszły.

Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj!

Bardzo ważna jest znajomość podstawowych zasad ewakuacji. Nie chodzi tylko o to,

aby uciekać na oślep, lecz by świadomie się ratować.

Zasady dobrej ewakuacji   

 • Pamiętaj, że w pierwszej kolejności ratujemy zagrożone życie ludzkie.
  • Jeśli zauważyłeś pożar, pierwszą czynnością, jaką powinieneś wykonać,

      jest zaalarmowanie osób przebywających w domu. Wyjdź na klatkę    

      schodową i zaalarmuj sąsiadów krzykiem. Następnie wezwij straż pożarną.

 • Wybierz najkrótszą oznakowaną drogę ewakuacyjną – tak, by znaleźć się poza strefą pożaru, a najlepiej poza budynkiem.
 •    Z silnie zadymionych pomieszczeń wychodź w pozycji pochylonej, idź wzdłuż ściany, żeby nie stracić orientacji w pomieszczeniach. Zabezpiecz drogi oddechowe, np. zmoczonym w wodzie materiałem.
 • Nie otwieraj bez potrzeby drzwi do pomieszczeń objętych pożarem. Nagły dopływ powietrza sprzyja gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ognia. Jeśli musisz otworzyć drzwi do takiego pomieszczenia, stań przy ścianie obok drzwi i dopiero je otwórz.
 • Współpracuj z osobą, która kieruje ewakuacją. Wykonuj jej polecenia. Nie panikuj

       i staraj się uspokoić innych.

 • Wskazuj innym drogę ewakuacji i pomagaj osobom mniej sprawnym  od Ciebie.
 •    Nie korzystaj z windy (dźwigu)! Możesz w niej zostać uwięziony. Do wyjścia używaj  klatki schodowej.
 • Rozejrzyj się! Widzisz swoich znajomych, sąsiadów? A może kogoś brak? Powiadom o tym kierującego ewakuacją.

  Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru
 •   Nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach – krata utrudni ewakuację podczas pożaru i wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków.
 • Jeżeli Twoje mieszkanie musi zostać wyposażone w kraty: zakładaj takie, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu znanym wszystkim domownikom. Pamiętaj, że podczas pożaru wyjście przez kratę może być jedyną drogą ewakuacji!

Dbaj o drożność dróg ewakuacyjnych, nie zastawiaj sprzętem korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację, a ratownikom dostęp do miejsca pożaru.

 

 


 

ZIMA – TRUDNY CZAS DLA OSÓB BEZDOMNYCH
 
Zmiana warunków pogodowych najmocniej uderza w osoby bezdomne, które nie mają stałego dachu nad głową, koczują w nieogrzewanych budynkach, altanach lub na ulicach. Pamiętajmy, niskie temperatury stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia tych osób.
W Warszawie na bezdomnych czeka kilkadziesiąt placówek oferujących pomoc. Wśród nich są m.in. noclegownie, schroniska, jadłodajnie, ogrzewalnie.

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy zaspokojenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i pomoc w przetrwaniu zimy oferują następujące ośrodki zlokalizowane na terenie dzielnicy Praga-Południe:

Pomoc dla bezdomnych kobiet i dzieci: 
Ośrodek ,,Dom” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Walecznych 59, (22) 616-10-36

Pomoc dla bezdomnych mężczyzn:
Dom Patronatu – Ośrodek dla mężczyzn opuszczających zakłady karne, ul. Siennicka 48, tel.(22) 813 22 15, 827 55 86

Pomoc dla bezdomnych mężczyzn i kobiet:
Noclegownia dla osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR, ul. Skaryszewska 19, tel. (22) 499-80-29, 664 491 691

Jadłodajnia:
Jadłodajnia im. Brata Alberta, ul. Lubelska 30/32, tel. (22) 818-43-86

W czasie zimy bezdomni mogą skorzystać z usług, w tym m.in.:
- bezpłatnej pomocy medycznej przy ul. Wolskiej 172,
- ogrzewalni przy ul. Kijowskiej 22,
- łaźni przy ul. Żytniej 1A.

Osoby bezdomne, potrzebujące wsparcia mogą zadzwonić pod bezpłatną infolinię 987, gdzie pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielą informacji na temat możliwych form wsparcia – wskażą najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.
Straż miejska przyjmuje tegotypu zgłoszenia pod bezpłatnym numerem 986.
Pod obydwa numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.
 


W związku z trwającym okresem grzewczym przestrzegamy przed śmiertelnie groźnym niebezpieczeństwem jaki stanowi czad! 
Tlenek węgla (czad) to silnie trujący gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw (m.in. oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, drewna), spowodowanego dopływem zbyt małej ilości tlenu. Jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza, dzięki czemu szybko się rozprzestrzenia. Z tego powodu dlatego często nazywa się go „cichym zabójcą". Dostając się do układu oddechowego, wiąże się z hemoglobiną ponad dwieście razy szybciej niż tlen i blokuje jego dopływ do organizmu. Następstwem ostrego zatrucia czadem może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał i śmierć.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla (w zależności od jego stężenia w powietrzu) są następujące: ból lub zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszności, utrudnione oddychanie, oddech nieregularny i przyśpieszony, senność, nudności.

W celu uniknięcia zaczadzeniem należy przestrzegać kilku zasad postępowania:
• zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń, nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych, często wietrz pomieszczenia, zostaw uchylone okno w pomieszczeniu, w którym korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (kuchenki gazowej lub węglowej, pieca gazowego z otwartą komorą spalania, itp.);
• korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych, użytkuj urządzenia sprawne technicznie i posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;
• w przypadku wymiany okien na nowe należy sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są zwykle bardziej szczelne w porównaniu do poprzednich, najlepiej pozostaw je na rozszczelnieniu;
• nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu.
W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujki tlenku węgla.
Koszt zamontowania takiej czujki jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzenia (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
- zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza;
- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
- wezwać służby ratownicze - pogotowie ratunkowe (tel. 999), straż pożarną (tel. 998 lub 112)
- jeżeli jest to możliwe to jak najszybciej podać tlen,
- jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np.  metodą usta – usta oraz masaż serca, do czasu przybycia służb ratowniczych.

Pamiętajmy!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie  z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń grzewczych. 
 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa już dostępna!

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
 2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
 3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

więcej informacji: www.policja.waw.pl


Uwaga na oszustów

W związku z sygnałami od mieszkańców naszej dzielnicy dotyczącymi osób podających się za pracowników firm energetycznych, telekomunikacyjnych, hydraulicznych, gazowniczych itp., którzy proponują zawarcie umów na dostawy energii elektrycznej, paliwa gazowego, usług telekomunikacyjnych czy też różnego rodzaju prac budowlanych ostrzegamy przed pochopnym i nieprzemyślanym podejmowaniem decyzji. 

W rzeczywistości są to często oszuści proponujący zawarcie niekorzystnych umów lub pobierające zaliczkę na poczet nie wykonanej jeszcze usługi.Pamiętajmy:
- że uczciwy przedstawiciel handlowy zgodzi się zostawić nam warunki umowy do zapoznania się i zastanowienia przed podjęciem decyzji;
- konsultujmy takie sprawy z rodziną, znajomymi;
- poprośmy przedstawiciela o przybycie w dogodnym dla nas terminie.

W razie wątpliwości nie działajmy pod presją i nie podpisujmy jakichkolwiek dokumentów, co uchroni nas przed przykrymi w skutkach konsekwencjami.

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej poradnikiem dla konsumentów, który może być dobrym uzupełnieniem informacji o osobach nakłaniających na zawarcie niekorzystnych umów.

http://bezpieczna.um.warszawa.pl/sites/bezpieczna.um.warszawa.pl/files/poradnik_dla_konsumentow_60_0.pdfPamiętajmy  także, że podejrzane osoby możemy zgłosić do KRP Warszawa VII - tel. do oficera dyżurnego: 22 603 76 55, 22 603 76 62 lub do Straży Miejskiej m.st. Warszawy pod numer 986.
 

 

Lataj z głową - kampania informacyjna ULC

W związku z coraz większą popularnością bezzałogowych statków powietrznych oraz ich dostępnością, Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przygotował kampanię informacyjną, mającą na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze zasady bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi, potocznie nazywanymi dronami.

Zasady wykonywania lotów w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – operacje w zasięgu wzroku operatora) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Loty takie muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk, strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego, strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego oraz strefami R (Restricted Area – strefa ograniczeń), D (Danger Area – strefa niebezpieczna) oraz P (Prohibited Area – strefa zakazana).

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.

Należy również pamiętać, że na puszczanie lampionów, balonów, fajerwerków, świateł lasera potrzebna jest zgoda instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.

Więcej szczegółów na temat kampanii ULC na stronie: http://ulc.gov.pl/pl/uav/4002-lataj-z-glowa-kampania-informacyjna-ulc


Program „Bezpieczne osiedle”

Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć, często z różnymi instytucjami. Ważne jest, by pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo.

 

Rewitalizacja parku u zbiegu ul. Grochowskiej i ul. Podskarbińskiej 


„Bezpieczne osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania, a ponadto:

 • uaktywnienia służb w zakresie podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń 
  na terenie osiedli mieszkaniowych (w szczególności czynów zabronionych, w społecznej ocenie uznanych 
  za najbardziej uciążliwe),
 • podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców i władz lokalnych w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń oraz pomoc w określeniu własnych możliwości przeciwdziałania,
 • dostarczania informacji o sposobach i metodach zapobiegania wykroczeniom,
 • współpraca i wspólne działanie Rad Osiedli, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta właściwej dla rejonu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

Skład Grup Osiedlowych:

 • Policjant dzielnicowy – właściwy dla Komendy Rejonowej Policji,
 • Strażnik miejski - właściwy inspektor ds. rejonu,
 • Przedstawiciel właściwej Rady Osiedla,
 • Przedstawiciel właściwej Delegatury BBiZK.

Zadania Grup Osiedlowych:

 • Interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych 
  z kwestiami bezpieczeństwa,
 • Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
 • Ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Ponadto działalność grup ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

ZIMA – TRUDNY CZAS DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Zasady selektywnej zbiórki opadów komunalnych
w Warszawie

Szanowni mieszkańcy m.st. Warszawy,

zasady zbiórki odpadów komunalnych w Warszawie po 1 lipca 2017 roku pozostają bez zmian. Z uwagi na obowiązujące umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy, zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017  r. poz. 19) zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Okres do wejścia w życie nowego rozporządzenia m.st Warszawa wykorzysta na przygotowania systemu odbioru odpadów do płynnego przejścia na nowe zasady.  1. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

 


 

--
Ireneusz Rajski
Kierownik zespołu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)

Delegatura BBiZK - Praga Południe

ul. Podskarbińska 6, pokój 201, 03-833 Warszawa
tel. +48224435492
faks +48224435561
[email protected]
www.um.warszawa.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.


 

...

[Message clipped]  Pokaż całą wiadomość

 

 
 
13818

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum