kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

 

Prezydium Dzielnicowej Komisji:

Przewodnicząca - Ewelina Bartosik

Członek Prezydium - Krystyna Mamak

Członek Prezydium - Krystyna Radkowska

Członek Prezydium - Paweł Jarosz


Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Południe wchodzący w skład Dzielnicowej Komisji:

Izabela Szostak-Smith - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

tel. (22)  44 35 105,  

[email protected], www.pragapld.waw.pl

 

Zuzanna Grabusińska - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy,
tel. (22) 277-33-00, (22) 277-33-01
[email protected],
www.ops-pragapoludnie.pl
e-mail DKDS: [email protected]

Spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego są jawne i otwarte, zapraszamy na nie wszystkich chętnych, zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy Praga-Południe do włączania się w prace DKDS Praga-Południe.

 


 

W dniu 11 grudnia 2019 r. – środa o godzinie 17.00 w Zespole Placówek Charytatywnych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ul. Grochowskiej 111/113, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

 


 

Agenda spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga-Południe w dniu 18.11.2019 Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274, (sala 305, III piętro).

Prowadzenie - Paweł Jarosz (członek prezydium) 

1. Kontynuowanie dyskusji na temat infrastruktury sportowej w naszej dzielnicy - p. Ewelina Bartosik

2. Dyskusja o zwiększeniu zaangażowania lokalnych organizacji pozarządowych w promocję swoich działań na łamach  gazety "Dzielnica" - p. Krystyna Radkowska

3 . Forum Współpracy na linii Biznes - Organizacje Pozarządowe - postępy w przygotowaniach - p. Krystyna Radkowska

4. Krótkie sprawozdanie ze szkolenia nt. zmian przepisów dotyczących składania ofert, realizacji zadania i rozliczania dotacji – p. Krystyna Mamak

 


 

W dniu 22 października 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6, sala konferencyjna, II piętro odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

 


Protokół z posiedzenia DKDS Praga – Południe w dniu  17 września 2019 roku

W dniu 17 września 2019 r. – wtorek o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej  CAL przy ul. Paca 40, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Agenda spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Praga – Południe  w dniu 17 września 2019

1. Przywitanie i przyjęcie porządku posiedzenia DKDS - Paweł Jarosz

2. Partnerstwo dla Kamionka - dyskusja nad tematem łączącym różne podmioty aktywne na tym obszarze w tym lokalne organizacje pozarządowe - spotkanie z p. Dorotą Lamchą, przewodniczącą Rady Osiedla Kamionek - tę część poprowadzi Pani Ewelina Bartosik

3. Przybycie p. Beaty Juraszek-Kopacz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego celem przedstawienia zarysu szkolenia (planowanego w październiku) nt. „Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektu w m. st. Warszawa” (max. do godz.).

4. Konsultacje tematów ogłoszeń konkursowych na 2020 rok - zreferuje Pani Iwona Jaśkiewicz - Wyrębska

  • otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2020 roku. 

Nazwa zadania konkursowego:  Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją  społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność

  • otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2020 roku. 

Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga – Południe.   

  • otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Nazwa zadania konkursowego:  Działania diagnostyczne, profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców Dzielnicy Praga – Południe.   

5. Informacja nt. publikacji o poszczególnych organizacjach pozarządowych w Gazecie Praskiej - informację przedstawi Pani Krystyna Radkowska

6. Prace nad nową polityką kulturalną m.st. Warszawy - podsumowanie dotychczasowych ustaleń - Pani Ewelina Bartosik

7. Wolne wnioski

 8. Zakończenie posiedzenia


Protokół z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznegoz dnia 18.06.2019 roku

W dniu 18 czerwca 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia Służb Grup Rodzinnych Al-Anon przy ul. Kickiego 1, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Agenda spotkania w załączeniuDnia 28 maja 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Podskarbińskiej 6, II piętro, sala konferencyjna odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Agenda spotkania w załączeniu


Dnia 7 maja 2019 r. – wtorek o godzinie 17.00 w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty  przy ul. Grochowskiej 262, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Agenda spotkania w załączeniu.


 

Dnia 19 marca – wtorek o godzinie 17.30 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  przy ul. Paca  40, odbędzie się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Protokół z posiedzenia
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznegoz dnia 22 listopada 2018 roku.


Protokół z posiedzeniaDzielnicowej Komisji Dialogu Społecznegoz dnia 02.10.2018 roku


W dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy  przy ul. Podskarbińskiej 6 II piętro odbędzie się posiedzenie komisji DKDS.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków DKDS oraz  zainteresowane organizacje!


 

 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Dzielnicy Praga-Południe
Monika Czaplarska
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
tel. (22) 443 55 29,
[email protected]
Zadania dzielnicowego koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi W dniu 6 października 2018 r. w godzinach 11:00-17:00 w Pawilonie Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej 272 odbędzie się piknik Prasko-Południowe Prezentacje.
Chcemy wspólnie z Państwem opracować program tegorocznego święta lokalnych stowarzyszeń, fundacji i instytucji działających na rzecz mieszkańców Pragi-Południe. By usprawnić naszą pracę prosimy o wypełnienie poniższego formularza, w którym mogą Państwo określić zarówno formę zaprezentowania organizacji jak i sposób swojego zaangażowania w organizację wydarzenia. Prasko-Południowe Prezentacje to wydarzenie współorganizowane przez całe środowisko lokalnych organizacji pozarządowych. Liczymy na Państwa udział! Uprzejmie prosimy o uzupełnienie załączonych informacji w tabelce i odesłanie formularza zgłoszeniowego w programie Word (nie pdf, nie skan). Wszystkie szczegóły znajdują się pod linkiem w pliku .doc: Formularz zgłoszeniowy Prasko-Południowe Prezentacje 2018

 

 


 


Protokoły ze spotkań DKDS:


 

Na stronie internetowej Urzędu poniżej zamieszczamy zweryfikowaną w trakcie pracy nad przewodnikiem bazę organizacji działających na Pradze Południe. Organizacje, które chcą wprowadzić zmiany bądź są zainteresowane dodaniem danych swojej organizacji do w/w bazy proszone są o kontakt mailowy z Panią Moniką Czaplarską, mail: [email protected].

 

 

Roczne sprawozdania z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 Protokoły ze spotkań Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga-Południe w kadencjach 2009-2014
 

 

 

Protokół z posiedzeniaDzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

z dnia 22 listopada 2017 roku 

11911