kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Grochów Centrum

Opublikowany:

Samorząd Osiedla Grochów Centrum

Siedziba: 
ul. Kaleńska 6


 

Adres korespondencyjny: 
04 - 367 Warszawa, ul. Kaleńska 6

Przyjęcia mieszkańców Osiedla Grochów Centrum:
w każdy czwartek o godz. 18.00

Skład Rady Osiedla Grochów-Centrum

 

1. Abramowicz Bartłomiej

 

2. Beder Marcin

 

3. Ciulkin Maciej 

 

4. Daszkiewicz-Bortnowski Krzysztof  - Przewodniczący 

 

5. Daszkowski Wojciech

 

6. Grzegrzółka Piotr

 

7. Jędruszuk Marek

 

8. Mądry Jerzy

 

9. Michałowska Teresa Anna

 

10. Rozya Paweł

 

11.Sutkowski Marcin

 

12.Szczepaniak Paweł

 

13. Zatorska  Alicja Małgorzata

 

14.Zatorska Mirosława Jadwiga

 

15. Zieja Michał

 

________________________________________

 

Data wyborów : 17 czerwca 2018 r.

 

 


Interpelacje Rady Osiedla Grochów Centrum

 Do zakresu działania Rady Osiedla Grochów Centrum należy opiniowanie, składanie wniosków i podejmowanie inicjatyw, w szczególności w sprawach:

 1. zarządzania i administrowania budynkami komunalnymi,
 2. utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. utrzymania czystości i gospodarki odpadami,
 4. tworzenia i utrzymania terenów zielonych,
 5. tworzenia i funkcjonowania placówek usługowych, handlowych i targowisk,
 6. tworzenia i funkcjonowania parkingów i infrastruktury technicznej,
 7. utrzymania i organizacji na drogach lokalnych i gminnych,
 8. funkcjonowanie komunikacji miejskiej, narodowej tym lokalizacji przystanków,
 9. placówek oświatowych i opiekuńczych,
10. pomocy społecznej,
11. kultury, w tym utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej,
12. sportu i rekreacji,
13. samopomocy sąsiedzkiej,
14. popularyzowania wśród mieszkańców Osiedla idei samorządności,
15. projektów planów zagospodarowania Osiedla i jego rozwoju,
16. spraw przekazywanych do rozpatrzenia przez Radę Dzielnicy Praga Południe.

 

Mapa granic osiedli
(kliknij, aby powiększyć)

 

 

tel. 785-501-398

47

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Grochów Centrum