kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Handel obwoźny

Opublikowany:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 16 marca 2020 r. Uchwałę Nr 2246/2020 w sprawie wyznaczenia miejsca, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Wykaz miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego w dzielnicy Praga-Południe - Załącznik do uchwały nr 2246/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2020 r. (plik do pobrania).

 

Lp. Położenie miejsca (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb) Poza pasem drogowym/ w pasie drogowym Dane kontaktowe zarządcy terenu odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udostępnienie stanowiska
1 ul. Międzynarodowa/ al. Jerzego Waszyngtona Działka 7, obręb 3-01-02 W pasie drogowym mapa Wydział Infrastruktury, ul. Grochowska 274, III piętro, tel. (22) 44 35 356
2 ul. Londyńska 6 Działka 106, obręb 3-01-10 W pasie drogowym mapa Wydział Infrastruktury, ul. Grochowska 274, III piętro, tel. (22) 44 35 356
3 ul. Międzynarodowa/ ul. Zwycięzców Działka 22/2, obręb 3-01-11 W pasie drogowym mapa Wydział Infrastruktury, ul. Grochowska 274, III piętro, tel. (22) 44 35 356
4 ul. Nobla/ ul. Obrońców (obok kościoła) Działka 188, obręb 3-01-09 W pasie drogowym mapa Wydział Infrastruktury, ul. Grochowska 274, III piętro, tel. (22) 44 35 356
5 ul. Męcińska/ al. Stanów Zjednoczonych Działka 9, obręb 3-05-04 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
6 ul. Łukowska 7C (obok pawilonu) Działka 6/1, obręb 3-05-18 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
7 ul. Motorowa 1 (przy wodzie oligoceńskiej) Działka 5/2, obręb 3-05-25 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
8 ul. Międzynarodowa/ al. Jerzego Waszyngtona Działka 2, obręb 3-01-11 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
9 Otulina Parku Skaryszewskiego (OWS Waszyngtona) Działka 46/2, obręb 3-05-31 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
10 Teren nad Jeziorkiem Balaton Działka 13/10, obręb 3-06-05 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
11 Park Obwodu Praga AK „Opak” ul. Grochowska/ ul. Podskarbińska Działka 26, obręb 3-02-08 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
12 Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” ul. Grochowska/ ul. Kwatery Głównej Działka 59/1, obręb 3-04-14 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
13 Park Obwodu Praga AK „OPAK” ul. Grochowska/ ul. Podskarbińska Działka 26, obręb 3-02-08 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
14 Park im. płk. Jana Szypowskiego „Leśnika” ul. Grochowska/ ul. Kwatery Głównej Działka 59/1, obręb 3-04-14 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
15 Park im. Józefa Polińskiego ul. Garwolińska/ ul. Szaserów Działka 121/17, 121/18, 121/24, 121/28, obręb 3-04-07 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
16 ul. Męcińska (vis a vis nieruchomości przy ul. Męcińskiej 24) Działka 34, obręb 3-05-04 Poza pasem drogowym mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
17 ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (w rejonie ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego) Działka 3/1, obręb 3-06-01 W pasie drogowym mapa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, tel. (22) 55 89 000
18 ul. Francuska (w rejonie nr 41) Działka 229/2, obręb 3-01-03 W pasie drogowym mapa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, tel. (22) 55 89 000
19 ul. Grochowska/ ul. Zakole Działka 98/8, obręb 3-04-07 Poza pasem drogowym mapa mapa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
20 ul. Grochowska/ ul. Mlądzka Działka 10/3, obręb 3-05-08 Poza pasem drogowym mapa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
21 ul. Grenadierów 2/ ul. Białowieska Działka 171/1, obręb 3-05-13 Poza pasem drogowym mapa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
22 ul. Saska/ ul. Zwycięzców Działka 2, obręb 3-01-14 Poza pasem drogowym mapa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
23 ul. Kinowa/ al. Jerzego Waszyngtona Działka 3, obręb 3-05-02 Poza pasem drogowym mapa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82
24 ul. Stocka (teren przyległy do kortów tenisowych) Działka 12/5, obręb 3-05-06 Poza pasem drogowym mapa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82

 


 

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Uchwałą Nr 2660/2020 z dnia 14 września 2020 r. wskazał Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń jako Koordynatora do spraw handlu obwoźnego prowadzonego na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. (plik do pobrania)

odnośnik na stronę BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/8E080B47-ACBB-4943-A97F-C9AF0160B129,frameless.htm


 

 Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Uchwałą Nr 1967/2015 z dnia 30 grudnia  2015 r. uchwalił sposób przygotowania i zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Zasady wydawania etykiet samoprzylepnych oraz identyfikatorów osobistych dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Praga-Południe (plik do pobrania)

WZÓR ETYKIET SAMOPRZYLEPNYCH ORAZ IDENTYFIKATORÓW OSOBISTYCH

 


Zwrot zajętego towaru

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wzywa właścicieli towaru zabezpieczonego przez pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla dzielnicy Praga-Południe w trakcie przeprowadzanych kontroli zajęcia terenów miejskich pod stoiska handlowe, do jego odbioru. Odbiór zajętego towaru będzie miał miejsce w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy ul. Grochowska 274.

Wnioski o zwrot towaru dostępne są w Informacji Urzędu lub w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Wypełniony wniosek należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 (parter, stanowiska 38-39). Po zaakceptowaniu wniosku przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe właściciele towaru zostaną poinformowani o terminie i zasadach odbioru towaru.


 Warszawskie targowiska


Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m. st. Warszawy (plik do pobrania)


Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego.

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia handlu obwoźnego. 

 

848

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Handel obwoźny