kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Jak poprawić dostępność i jakość usług społecznych w Warszawie?

Opublikowany: 2021-05-17 08:33:00

Zdrowie, edukacja i otwarcie na społeczną aktywność grup zagrożonych samotnością i wykluczeniem to usługi, z których na co dzień korzystamy w najbliższym sąsiedztwie. Program „Usługi blisko domu na lata 2021-2025” opisuje w jaki sposób chcemy dbać o ich jakość i dostępność.

Program „Usługi blisko domu" obejmuje cztery obszary, w ramach których określono następujące cele szczegółowe:
Edukacja
- Kształcimy blisko domu
- Dbamy o standardy edukacji
Ochrona zdrowia
- Rozwijamy opiekę medyczną
- Podnosimy jakość usług medycznych
Pomoc społeczna
- Wspieramy aktywność (zapewnienie usług aktywizacji społecznej mieszkańców, głównie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, m.in. oferta placówek dziennych)
Usługi cyfrowe (rozwój i popularyzacja systemów elektronicznych umożliwiających świadczenie usług przez urzędy, ośrodki zdrowia, placówki edukacyjne)
- Unowocześniamy usługi
Czy działania wskazane w Programie są wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów? Do 28 maja 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu. Szczegółowe informacje znajdują się na Warszawskiej Platformie Komunikacji Społecznej http://konsultacje.um.warszawa.pl/uslugi_blisko_domu
Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji podczas konsultacji społecznych.
16910

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum