kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Kamionek

Opublikowany:

W średniowieczu Kamion, który od XI w.należał do biskupa płockiego, był osadą stanowiącą ośrodek wymiany towarowej oraz miejsce przeprawy przez Wisłę do Solca. W wieku XIII wzniesiono tu kościółek drewniany, który do roku 1681 pełnił funkcję kościoła parafialnego. W 1580 r. Kamion obejmował ok. 200 ha gruntów uprawnych i ok. 35 ha ogrodów.

W czasie wojny ze Szwedami w 1656 r. Kamion został zniszczony i stracił znaczenie na rzecz wydzielonego w 1591 r. z jego dóbr Skaryszewa, który w 1641 r. został kościelną jurydyką (prywatnym miastem).

W 1573 r. na polach Kamiona wybrano królem polskim Henryka Walezego, a w 1733 r. - króla Augusta III Sasa. W 1780 r. dobra Kamion kupił król Stanisław August Poniatowski, odstępując je następnie swemu bratankowi Stanisławowi, który w 1781 r. założył miasteczko Kamion. W 1790 r. Kamion liczył 59 posesji, a główny trakt miasteczka otrzymał nazwę ulicy Grochowskiej. Zniszczony w listopadzie 1794 r., stał się Kamion w okresie zaboru pruskiego własnością państwową, a na jego gruntach rozpoczęła się budowa osiedla Kamionek.

W 1880 r. na Kamionku było ok. 110 domów zamieszkiwanych przez ok. 1200 osób. W 1889 r. Kamionek został przyłączony do Warszawy. W latach 1899-1900 wzniesiono przy ul. Grochowskiej gmach Instytutu Weterynaryjnego - placówkę niezwykle ważną dla Pragi ze względu na jej ogromną rolę w handlu i uboju zwierząt.

Od lat 70-tych XIX w. z uwagi na bliskość węzła kolejowego - Dworca Terespolskiego (ob. Dworzec Wschodni) oraz kolei nadwiślańskiej z Lublina do Mławy, niską cenę gruntu i dostępność terenów pod zabudowę, zaczęły powstawać na Kamionku zakłady przemysłowe, z których większość ewakuowano do Rosji z początkiem I wojny światowej.

Około połowy XIX w. przy ul. Grochowskiej założono cmentarz starowierców, zlikwidowany po II wojnie światowej.W latach 1929-1931 przy ul. Grochowskiej, na miejscu zamkniętego w 1887 r. cmentarza parafialnego, zbudowano kościół p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej, będący od marca 1992 r. Konkatedrą Diecezji Warszawsko - Praskiej.

W okresie międzywojennym Kamionek przekształcił się w trzeci pod względem wielkości zatrudnienia (14% ogółu zatrudnienia) rejon przemysłowy w granicach Warszawy. W 1938 r. istniały tu 42 zakłady przemysłowe, głównie branży metalowej. Powstały wtedy Zakłady Amunicyjne "Pocisk", Fabryka Aparatów Elektrycznych "Szpotański", Zakłady Elektroniczne "Bracia Borkowscy", Państwowe Zakłady Tele- i Radiotechniczne, Fabryka Samochodów Osobowych i Półciężarowych oraz Fabryka Wyrobów Gumowych "Rygawar".

W latach okupacji Kamionek został częściowo zniszczony. Po wojnie nastąpił dalszy rozwój przemysłu; powstały Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Cora", Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego i Drukarnia Naukowo-Techniczna. Od 1989 r. zakłady przemysłowe tracą swoje dawne znaczenie, ulegając bądź likwidacji, bądź zmianom strukturalno - własnościowym.

W 1989 roku wzniesiono przy ul. Grochowskiej 274 budynek Urzędu Dzielnicy Praga Południe - siedzibę władz samorządowych. Najnowszą inwestycją budowlaną na Kamionku, oddaną do użytku w listopadzie 2002 r. jest osiedle apartamentowe "Sonata" powstałe między ul. Grochowską a Jeziorkiem Kamionkowskim.

644

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Kamionek