kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Karol Kowalczyk

Opublikowany:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - Karol Kowalczyk

sd

Adres e-mail: [email protected][email protected], telefon: 22 44 35 102

Na podstawie Uchwały Nr 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia  11 marca 2020 r.  w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe  m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza  Dzielnicy i na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814):

Zastępca Burmistrza – p. Karol Kowalczyk:

1) wykonuje zadania z zakresu:

a) informatyki,

b) infrastruktury,

c) nadzoru nad gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy;

2) bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Informatyki dla Dzielnicy,

b) Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy;

3) nadzoruje pracę:

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy;

na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw wykonuje inne zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu.

15440

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Karol Kowalczyk