kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Informacja dla rodziców uczniów obecnych klas III i VI szkół podstawowych

Opublikowany: 2019-02-05 09:57:00

zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), możliwe jest przyjęcie przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, na wniosek rodziców: • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę III szkoły podstawowej, do klasy IV (w latach 2017/2018–2021/2022), • niektórych uczniów, którzy ukończyli klasę VI szkoły podstawowej, do klasy VII (w latach 2017/2018–2021/2022).

Z dniem 1 września 2017 r. na terenie Dzielnicy Praga-Południe, w wyniku przekształcenia gimnazjum, powstały 4 szkoły podstawowe:
 Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Angorskiej 2
 Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12
 Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich przy ul. gen. R. Abrahama 10
 Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej przy ul. Afrykańskiej 11.
W związku z powyższym rodzice uczniów obecnych klas III i obecnych klas VI szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka z dniem 1 września 2019 r. do ww. szkół podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV lub klasy VII.
Wnioski (druk wniosku w załączeniu) należy składać do dyrektora wybranej szkoły podstawowej w terminie do dnia 1 marca 2019 r.
W sprawie ostatecznej decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka, Rodzice kontaktują się bezpośrednio z wybraną szkołą; warunkiem pozytywnej decyzji jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych oraz dostarczenie wymaganych dokumentów w terminie określonym przez wybraną szkołę.
Dyrektorzy ww. szkół organizują dla zainteresowanych rodziców i uczniów spotkania otwarte w ww. szkołach w następujących terminach:
1. Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orląt Lwowskich przy ul. gen. R. Abrahama 10
– 18 lutego o godz. 1800,
2. Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Paderewskiego przy ul. Angorskiej 2 – 20 lutego o godz. 1730,
3. Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej przy ul. Afrykańskiej 11 – 25 lutego o godz. 1730,
4. Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. Piotra Szembeka przy ul. Boremlowskiej 6/12

rekrutacja - wniosek rodzica w sprawie przeniesienia dziecka

art. 205 - procedura

15324

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum