kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Kościół przy Placu Szembeka

Opublikowany:

Jedną z najbardziej znanych i charakterystycznych budowli na terenie Pragi Południe jest Kościół Najczystszego Serca Marii przy Placu Szembeka, wzniesiony w latach 1933-1940 przez Stanisława Kowalkowskiego w stylu modernistycznym, według projektu architekta Andrzeja Boni. Górująca na płn.-wsch. cześcią Grochowa modernistyczna bryła kościoła cechuje się nowoczesną żelbetonową konstrukcją. 

Jej wygląd zdominowany przez strzelistą wieżę, wąskie i wysokie, zakończone łukami okna oraz trójkątne zwieńczenia portali, nawiązuje do stylu gotyckiego. Neogotyckie elementy są wyraźnie widoczne również we wnętrzu tej trzynawowej świątyni, której krzyżowe sklepienie wspierają dwa rzędy wysokich kolumn. Liczne są boczne ołtarze, wykonane w marmurze, który dominuje w wystroju wnętrza kościoła.

Kościół wzniesiono jako pomnik ku czci żołnierzy poległych w walkach o Olszynkę Grochowską. Kamień węgielny pod budowę świątyni położono w setną rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W głównym przedsionku kościoła wmurowano tablice z czarnego marmuru z nazwami pułków i nazwiskami ich dowódców w czasie bitwy o Olszynkę Grochowską. Druga, identyczna w formie tablica upamiętnia żołnierzy 21 pp. "Dzieci Warszawy" poległych w obronie Pragi we wrześniu 1939 r. oraz żołnierzy AK z III Rejonu Grochów obwodu praskiego.

Głównym animatorem budowy kościoła był pierwszy proboszcz powstałej w 1924 r. parafii grochowskiej - ksiądz Jan Sztuka, którego imieniem nazwano ulicę po zachodniej stronie Placu Szembeka (dawna ul. Załęże).

639

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Kościół przy Placu Szembeka