kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Konkurs z dnia 17 listopada 2016 roku na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem lokali użytkowych na okres do lat 3.  

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016 roku o godz. 9:00. 

Miejsce składania ofert: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, przy ul. Grochowskiej 274, stanowisko 19, 20 oraz 21.
Zapraszam wszystkich oferentów na otwarcie ofert i odczytanie wysokości oferowanych stawek czynszu i proponowanej działalności w dniu 19 grudnia 2016 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe ul. Grochowska 274, sala 305. W trakcie otwartej części konkursu możliwe będzie składanie wyjaśnień i oświadczeń.

 

Dokumenty do pobrania: