kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Konsultacje w sprawie budowy Trasy Siekierkowskiej

Opublikowany: 2005-07-01 00:00:00

Zarz?d Dróg Miejskich informuje, że od 4 lipca do 26 sierpnia 2005 r. w?ród mieszkańców Dzielnicy Praga Południe prowadzone będ? konsultacje w sprawie budowy Trasy Siekierkowskiej - odcinek IIB od węzła Bora-Komorowskiego do ulicy Płowieckiej oraz odcinek IIC od węzła Marsa do ul. Ostrobramskiej.

Konsultacje przeprowadzi – na zlecenie ZDM – firma AT „Consulting” sp.z.o.o.

W ramach prowadzonych konsultacji zorganizowane zostan? dwa spotkania z mieszkańcami. Będ? one przeprowadzone w Przedszkolu nr 218, przy ulicy Rechniewskiego 5 b, w dniach 12 lipca br. i 2 sierpnia br. o godzinie 17.30. W trakcie spotkań rozdane zostan? m.in. ankiety badaj?ce opinię mieszkańców o planowanej inwestycji.

Budowa Trasy Siekierkowskiej będzie zgłoszona do współfinansowania ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Warto?ć projektu wynosi 130,5 mln złotych, w tym przewidywane dofinansowanie 97,9 mln zł.

Planowana inwestycja jest czę?ci? większego zadania „Budowa Trasy Siekierkowskiej od węzła Czerniakowska – Beethovena do węzła Marsa” podzielonego na 6 etapów, z których 4 zostały wykonane. Obecnie budowany jest odcinek trasy IIB od węzła Bora-Komorowskiego do ulicy Płowieckiej długo?ci 2 544 m. W dalszej kolejno?ci Zarz?d Dróg Miejskich przyst?pi do budowy pozostałej czę?ci węzła Marsa obejmuj?cej wł?czenie ulic: Ostrobramska, Marsa, Grochowska do węzła Marsa.

Trasa Siekierkowska jako element etapowej obwodnicy Centrum jest planowana jako droga główna ruchu przy?pieszonego (GP). Trasa ma na celu usprawnienie ruchu, odci?żenie centrum miasta od ruchu tranzytowego i ułatwienie wyjazdu w kierunku wschodnim.

Budowa Trasy Siekierkowskiej odcinek IIB od węzła Bora-Komorowskiego do węzła Marsa została zaprojektowana jako droga dwujezdniowa z pasem rozdzielaj?cym, z czterema pasami ruchu na każdej jezdni. Wraz z węzłem zaprojektowano szereg obiektów inżynierskich, w tym estakady, wiadukty drogowe i mosty. Przy węzłach zaprojektowano dodatkowo szereg rozjazdów, przy czym główna czę?ć trasy biegnie w tych miejscach na estakadzie.

Szczegółowe informacje o budowie Trasy Tysi?clecia znajduja sie równiez na stronie internetowej ZDM, na której zbierane s? opinie społeczne odno?nie projektowanej inwestycji. Adres strony: www.lucasoft.pl/zdm

Informacji na temat prowadzonych konsultacji społecznych oraz projektu budowy trasy udziela:

Zarz?d Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

tel. 890-80-65

tel/fax. 890-80-67

e-mail: [email protected] lub [email protected]

273

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum