kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Konta bankowe i REGON urzędu

Opublikowany:

Regon:

 • Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy: 015259640-00073
 • Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy: 015259663-00075


Wydział Budżetowo-Księgowy uprzejmie informuje, iż wszelkie wpłaty dokonywane za pośrednictwem poczty lub przelewem bankowym na rzecz Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy winny być kierowane na konta:
 

 • 63 1030 1508 0000 0005 5002 5019
  (wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłat administracyjnych za czynności urzędowe, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości (gruntu), opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego)
   
   
 • Uwaga!
  Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów winny być dokonywane na indywidualne konta wskazane w decyzjach wymiarowych oraz informacjach o wysokości opłaty. W przypadku braku indywidualnych numerów rachunków bankowych prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Praga – Południe.
   
 • 17 1030 1508 0000 0005 5000 7126
  (wpłaty z tytułu: opłat komunikacyjnych tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne)
 • 61 1030 1508 0000 0005 5000 7304
  (wpłaty z tytułu: opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew, kar za wycięcie drzew bez decyzji)
 • 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096
  (wpłaty z tytułu depozytów, zabezpieczeń należytego wykonania umów)
 • 39 1030 1508 0000 0005 5000 7118
  (wpłaty z tytułu opłat skarbowych)
 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 7061
  (wpłaty za udostępnienie danych osobowych)


WSZYSTKIE OPŁATY GEODEZYJNE należy wnosić na rachunek Urzędu miasta stołecznego Warszawy o numerze 36 1030 1508 0000 0005 5105 4675

Opłatę za ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU należy wnieść na rachunek Urzędu Dzielnicy Praga Południe o numerze 39 1030 1508 0000 0005 5000 7215

13

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Konta bankowe i REGON urzędu