kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Kościół na Kamionku

Opublikowany:

Po południowej stronie ul. Grochowskiej, naprzeciw zakładów Wedla, znajduje się modernistyczny kościół Bożego Ciała pw. Matki Bożej Zwycięskiej. Wzniesiony został, dzięki długoletnim staraniom ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Garncarka, w latach 1929 - 1933 na miejscu drewnianej kaplicy cmentarnej z 1912 r., jako wotum za zwycięstwo w bitwie warszawskiej w 1920 r. Świątynię wybudowano według projektu architekta Konstantego Jakimowicza - członka Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów. Bryła kościoła nawiązuje do architekrury romańskiej i ma układ bazylikowy z apsydą zwróconą w kierunku Jeziorka Kamionkowskiego. Wystrój wnętrza kościoła z drewnianymi ołtarzami nawiązuje do sztuki starochrześcijańskiej. Znajdują się tam m.in. XVI-wieczny tryptyk o tematyce maryjnej oraz XVII-wieczny obraz przedstawiający Św. Kazimierza Królewicza. Z projektu Jakimowicza nie zrealizowano budowy wysokiej dzwonnicy oraz krużganków, które miały łączyć kościół, plebanię oraz dzwonnicę.

Na ogrodzonym terenie otaczającym obecny kościół wcześniej znajdował się cmentarz, funkcjonujący od XIV do schyłku XIX wieku, tzn. do otwarcia cmentarza na Bródnie w 1884 r. Oprócz mieszkańców okolicznych miejscowości (Praga, Grochów, Bródno, Targówek, Kawęczyn) grzebano tam poległych w trakcie trzydniowej bitwy ze Szwedami w dniach 28-30.VII.1656 r., ofiary urządzonej przez Suworowa rzezi Pragi w dniu 4.XI.1794 r. oraz zmarłych w pobliskim lazarecie uczestników bitwy o Olszynkę Grochowską w dniu 25.II.1831 r. Mówią o tym tablice pamiątkowe umieszczone na zewnętrznym murze obecnego kościoła oraz u podnóża obelisku z piaskowca upamiętniającego istnienie cmentarza. Większość nagrobków została zniszczona w trakcie budowy kościoła, wśród nielicznych (ok. 50) zachowanych jest nagrobek jednego z dowódców obrony Pragi w 1794 r., a zarazem poety i działacza politycznego - gen. Jakuba Jasińskiego oraz nagrobek poległego również 4.XI.1794 r. gen. Tadeusza Korsaka. Teren byłego cmentarza uporządkował i wystawił pamiątkowy obelisk długoletni proboszcz parafii - ks. bp. Zbigniew Kraszewski.

 

640

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Kościół na Kamionku