kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Kwalifikacja Wojskowa w 2018 r.

Opublikowany: 2018-02-07 15:05:53

W poniedziałek, 19 lutego br., w ramach kwalifikacji wojskowej rozpoczyna swoją działalność Powiatowa Komisja Lekarska nr 4, która ma swoją siedzibę w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 przy ul. Mińskiej 1/5.

Komisja będzie działać do 23 kwietnia 2018 r. i jest właściwa dla osób zameldowanych na obszarze Dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła m.st. Warszawy.

W ramach kwalifikacji wojskowej określana jest kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Osoby wzywane stają przed komisją lekarską, upoważnionym przedstawicielem Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień i otrzymują książeczkę wojskową.

Kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

 1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia, a więc w roku 2018 jest to rocznik 1999;
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994–1998, którzy do tej pory nie stawili się przed właściwą Powiatową Komisją Lekarską;
 3. Kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych;
 4. Osoby urodzone w latach 1997–1998, uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej.

 Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pomiędzy 18 (ukończone) a 24 rokiem życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia.

 Oceny, na podstawie przeprowadzonych badań, dokonują Powiatowe Komisje Lekarskie, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • „A" zdolny do czynnej służby wojskowej;
 • „B" czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • „D" niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
 • „E" trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 Terminy stawiennictwa dla poszczególnych Dzielnic:

 • Wawer: 19.02. – 6.03.2018 r.
 • Praga-Południe: 7.03–9.04.2018 r.; 23.04.2018 r. (Komisja nie będzie pracować 30.03.2018 r., tj. w Wielki Piątek)
 • Rembertów: 11.04 – 13.04.2018 r.
 • Wesoła: 16.04 – 20.04.2018 r.

 10.04.2018 r. do kwalifikacji będą wzywane kobiety podlegające temu obowiązkowi.

 Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji wojskowej udzielane są przez pracowników Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 (tel.: 519 047 444) i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Południe (tel.: 22 443 55 18, 22 443 55 20, 22 443 54 93).

df

14856

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum