kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Marzenia spełniają się na Gocławiu

Opublikowany: 2019-06-12 14:32:54

Na tę inwestycję Gocław czekał przynamniej kilkanaście lat. Od początku naszych rządów, czyli od 2006 roku wiedzieliśmy, że osiedle liczące ponad 60 tys. mieszkańców, czyli tyle, ile sporej wielkości miasto powiatowe, musi mieć dom kultury z prawdziwego zdarzenia. To nasze i wielu mieszkańców Gocławia marzenie, właśnie się spełnia. – powiedział Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi-Południe, na ceremonii wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Gocławiu, w Warszawie. Uroczystość odbyła się 11 czerwca na placu budowy Centrum. Wzięli w niej udział Michał Szczerba, poseł na Sejm RP, Sławomir Potapowicz, Wiceprzewodniczący Rady Warszawy, radni Rady Warszawy Dorota Lutomirska, Dariusz Lasocki i Paweł Lech, radni Rady Dzielnicy Praga-Południe na czele z jej Przewodniczącym Marcinem Klusiem, Tomasz Kucharski burmistrz Pragi-Południe wraz z całym Zarządem Dzielnicy, reprezentanci przyszłych gospodarzy Centrum, czyli Pani Elżbieta Kamińska Prezes Zarządu UCUDiTW, Pani Mirosława Majewska dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe, Mirosław Salach dyrektor Centrum Promocji Kultury, przedstawiciele samorządu osiedli, spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańcy Gocławia.

Po zrealizowaniu długo wyczekiwanej inwestycji, mieszkańcy Gocławia i całej dzielnicy otrzymają budynek skomponowany z dwóch brył. Wyższej III kondygnacyjnej i niższej jednokondygnacyjnej. Część  jednokondygnacyjna będzie posiadać patio doświetlające i zielony dach. Zieleń na tym dachu wykonana będzie w systemie farmy miejskiej z roślinnością niską i średnią. Ten taras o powierzchni 800 m kw. będzie połączony funkcjonalnie z biblioteką, tworząc obszar tzw. zielonej biblioteki. Punktem centralnym obiektu będzie sala wielofunkcyjna, przeznaczona nawet na 400 miejsc.  Sala ta będzie  spełniać funkcje teatralne, koncertowe a także prezentacyjno-wykładowe. Dzięki wbudowaniu w tylną ścianę sceny, rozsuwanej witryny szklanej, będzie możliwe skomunikowanie sali ze sceną letnią, na zewnątrz budynku.

Tomasz Kucharski, jak sam podkreślił, mógłby długo opowiadać o całym projekcie. Nie krył wzruszenia faktem rozpoczęcia inwestycji w realizację której zaangażował się osobiście. Dziękując wszystkim, którzy się do tego przyczynili, pokreślił szczególną rolę Ryszarda Kalkhoffa, radnego Rady Dzielnicy minionych trzech kadencji i przewodniczącego Komisji Kultury w tej Radzie.  Jako szef Komisji Kultury śledził uważnie losy inwestycji, wspierał ją i wydeptywał ścieżki tam gdzie to było  możliwe. Osobne słowa podziękowania burmistrz Tomasz Kucharski skierował do Pani Elżbiety Kamińskiej, Prezesa Zarządu ECUDiTW, która była pomysłodawczynią umieszczenia siedziby Europejskiego Centrum Uniwersytetów w przyszłym Centrum Kulturalno-Edukacyjnym i konsekwentną propagatorką tego rozwiązania.

Projekt realizowany na Gocławiu jest w pewnym zakresie wyjątkowy. Zdecydowano bowiem, że w budowanym obiekcie znajdzie siedzibę Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku. Z takim łączeniem funkcji centrum kultury, uniwersytetu trzeciego wieku i  biblioteki publicznej, już na etapie tworzenia koncepcji, w historii inwestycji samorządowych, jeszcze nie miano do czynienia. Podkreślił ten fakt w swoim wystąpieniu burmistrz Tomasz Kucharski oraz poseł Michał Szczerba, zajmujący się tą tematyką od lat. Poseł powiedział także: W październiku obchodzić będziemy niezwykłą rocznicę,      45-lecie ruchu uniwersytetów trzeciego wielu. Nie ma większego prezentu dla tego ruchu niż to Centrum Kulturalno-Edukacyjne w którym ma być siedziba Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku. Dziękuję za to samorządowi miasta i dzielnicy, burmistrzowi Tomaszowi Kucharskiemu i inicjatorce projektu Pani Elżbiecie Kamińskiej.

Głównym akcentem uroczystości było wmurowanie aktu erekcyjnego.  W akcie tym czytamy min. Pragniemy z radością ogłosić, iż dnia 11 czerwca 2019 roku po usilnych staraniach i przy wielkim zaangażowaniu organów samorządowych i władzy wykonawczej stolicy Polski, Warszawy, oraz jej dzielnicy Pragi-Południe, mając na uwadze rozwój kulturalny, intelektualny i społeczny mieszkańców a także przyszłych pokoleń, wmurowujemy akt erekcyjny i kamień węgielny pod budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Gocławiu w Warszawie.

W tym czasie Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy była pani Ewa Malinowska-Grupińska, Prezydentem m.st. Warszawy był pan Rafał Trzaskowski, Przewodniczącym Rady Dzielnicy Praga-Południe pan Marcin Kluś, burmistrzem Dzielnicy Praga-Południe pan Tomasz Kucharski.

Pod aktem podpisy złożyli: w imieniu Rady m.st. Warszawy, Sławomir Potapowicz, Wiceprzewodniczący Rady Warszawy, Dorota Lutomirska, radna Rady Warszawy, Marcin Kluś, Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe, Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe , Elżbieta Kamińska, prezes Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku Mirosław Salach, dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe, Mirosława Majewska, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe oraz Michał Zydroń, przedstawiciel wykonawcy, prezes firmy MTM Budownictwo.

cc

mm

vv

ff

gg

rr

ss

 

15538

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum