kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Możliwości uzyskania dofinansowania przez przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe


Przedsiębiorcy

Wsparcie w nowej perspektywie programowej możliwe w formie dotacji oraz instrumentów zwrotnych. Wybrane obszary wsparcia dla przedsiębiorców: 

Obszar Badania i Rozwój (B+R) możliwość dofinansowania działań w ramach następujących Programów: 

 • Program Inteligentny Rozwój, Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Horyzont 2020

Obszar Innowacje możliwość dofinansowania działań w ramach następujących Programów: 

 • Program Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia,  
 • Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
 • programy sektorowe dot. rozwoju wsi i rybołówstwa

Obszar Energetyka, Ochrona Środowiska możliwość dofinansowania działań w ramach następujących Programów: 

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
 • programy sektorowe. 

Obszar Wsparcie dla Małych Średnich Przedsiębiorstw możliwość dofinansowania działań w ramach następujących Programów: 

 • Program Inteligentny Rozwój,
 • Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
 • Horyzont 2020. 


Ważne strony: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl 
Program Inteligentny Rozwój - www.poir.gov.pl
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl
Program Operacyjny Polska Wschodnia - www.polskawschodnia.gov.pl
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - www.polskacyfrowa.gov.pl
Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – www.rpo.mazowia.eu oraz www.mazowia.eu

Inne strony: 
Centrum Przedsiębiorczości Smolna  www.firma.um.warszawa.pl
Forum Przedsiębiorców na Targówku kontynuuje spotkania dla przedsiębiorców – szczegóły:
http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1624 
http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1626

 
Inne możliwości dofinansowania dla przedsiębiorców:

 1. Program rządowy - Program pierwszy biznes – wsparcie w starcie – Bank Gospodarstwa Krajowego – informacje o programie 
 2. Fundusz Dopłat – Premia Termomodernizacyjna -Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje o funduszu 
 3. Fundusze unijne regionalne – Regionalny Program Operacyjny WM
 • Oś Priorytetowa 3 Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działania 3.1, 3.2 3.3 dla MŚP – informacja o terminach planowanych konkursów – harmonogram naboru wniosków

 

Organizacje pozarządowe

Dofinansowanie z funduszy unijnych dla ngo w podziale na obszary: 
Ekonomia i rynek pracy:

Młodzież, osoby starsze, Edukacja i wychowanie,  Demokracja i dialog społeczny

 • Programy: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  Erasmus +, Program „Europa dla Obywateli”

Ekologia i Środowisko:

 • Program Life + 

Kultura 

 • Program Kreatywna Europa - http://kreatywna-europa.eu/kultura/, Konkursy organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne:

 • Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Kronenberga, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Program „Przemiany w Regionie” RITA, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - konkursy dotacyjne dotyczące wsparcia seniorów (programy ASOS, Senior-WIGOR), dotacje dzielnicowe, miejskie i inne.

Ważne strony: 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.power.gov.pl
www.rpo.mazowia.eu
www.pozytek.gov.pl
www.erasmus.org.pl
http://europadlaobywateli.pl/

Portal dla organizacji pozarządowych Miasta stołecznego Warszawy: www.ngo.um.warszawa.pl

Wsparcie i porady - Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej (SCWO) http://ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/scwo