kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Obszar rewitalizacji Dzielnicy Praga-Południe (poprzednia perspektywa programowa do 2013 roku)

Opublikowany:

Wsparcie skierowane zostanie na obszary problemowe wyznaczone 

w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta st. Warszawy do 2022 r.


Obszar rewitalizowany (problemowy) na terenie Dzielnicy Praga-Południe obejmuje teren osiedla Kamionek oraz cześć Grochowa i osiedla Kinowa do Ronda Wiatraczna i Al. Waszyngtona – obszar szerszy, natomiast podobszar węższy obejmuje  tereny osiedla Kamionek i jest ograniczony ulicami Grochowską i Terespolską. Obszar kryzysowy na terenie dzielnicy jest częścią szerszego obszaru kryzysowego wyznaczonego w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji, na którym koncentrowane będą główne działania rewitalizacyjne, tj. na terenie Pragi-Południe, Pragi-Północ i Targówka.   

 

 

 

 

 

 

 


Obszar rewitalizowany na planie Dzielnicy Praga-Południe (za: Plan Dzielnicy Praga-Południe 1:12500; PAG 2001)

781

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Obszar rewitalizacji Dzielnicy Praga-Południe (poprzednia perspektywa programowa do 2013 roku)