kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Obwoźna działalność gastronomiczna ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach

Opublikowany:

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 16 marca 2020 r. Uchwałę Nr 2245/2020 w sprawie wyznaczenia wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Wykaz miejsc, na której dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów - Załącznik do uchwały nr 2245/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 marca 2020 r. (plik do pobrania).

  

Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy
Lp. Nazwy parków, skwerów lub położenie innych obszarów o charakterze rekreacyjnym (adres lub ulica albo nazwa skrzyżowania, numer działki ewidencyjnej i obręb) Ilość wózków/rowerów gastronomicznych mogących korzystać z wskazanego terenu Zarządca terenu, w tym jego dane kontaktowe
1. Park im. płk Jana Szypowskiego „Leśnika" W rejonie ulic Grochowskiej, Kwatery Głównej, Osowskiej i Trembowelskiej Działka 59/1, obręb 3-04-14 (teren położony od strony ulicy Osowskiej) 1 mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
2. Park im. Józefa Polińskiego W rejonie ulic Garwolińskiej i Szaserów Działka 121/17, obręb 3-04-07 (teren położony przy placu zabaw) 1 mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
3. Park im. Obwodu Praga Armii Krajowej („OPAK”) W rejonie ulic Grochowskiej i Podskarbińskiej Działka 26, obręb 3-02-08 (teren położony przy fontannie) 1 mapa Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe, ul. Grochowska 274, tel. (22) 44 35 274
4. Skwer Seniora przy ul. Ludwika Michała Paca 44 W rejonie ulic Ludwika Michała Paca i Ludwika Kickiego Działka 49, obręb 3-04-02 1 mapa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Walewska 4, tel. (22) 277 30 82

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Uchwałą Nr 2659/2020 wyznaczył Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń do pełnienia  funkcji Koordynatora do spraw obwoźnej działalności gastronomicznej prowadzonej na terenie dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. (plik do pobrania)

odnośnik na stronę BIP: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/DA5C8CF9-576E-405A-A8A4-2801DEDABD8A,frameless.htm

 


Zarząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy podjął 22 listopada 2017 r. Uchwałę nr 5277/2017 w sprawie przygotowania i określenia zasad wydawania identyfikatorów osobistych wśród podmiotów prowadzących obwoźną działalność gastronomiczną ze stoisk mobilnych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawa.

- treść uchwały Nr 5277/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe z dnia 22 listopada 2017 r.

- zasady wydawania identyfikatorów osobistych podmiotom prowadzącym obwoźna działalność gastronomiczną ze stosik mobilnych,

- wzór identyfikatora osobistego 


Zarządzenie nr 5848/2014 r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych na terenie m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Zarządzenie nr 5979/2014r. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Zarządzenie nr 5791/2014r. Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi (plik do pobrania).

Zarządzenie nr 5915/2014r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych "targami gastronomicznymi" w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi (plik do pobrania).

 

12228

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Obwoźna działalność gastronomiczna ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach