kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Ogólna informacja o projekcie

Opublikowany:

 
Projekt „Wysokie standardy współpracy z NGO w Dzielnicy Praga Południe Miasta stołecznego Warszawy” był realizowany w okresie od stycznia 2014 r. do maja 2015 r. Realizacja projektu wynikała z potrzeby udoskonalenia zasad współpracy (standardów współpracy) JST-NGO’s na terenie Dzielnicy Praga- Południe Miasta Stołecznego Warszawy.
Projekt był przedsięwzięciem partnerskim, którego liderem była 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, a partnerami Dzielnica Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Celem głównym projektu było:
• Usprawnienie standardów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy do V 2015 r. 
Cel główny był realizowany zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych, którymi były:
• Wzmocnienie mechanizmów komunikacji, wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy NGOs i JST w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy poprzez wdrożenie Strategii Współpracy NGOs-JST do V 2015 r. 
• Usprawnienie mechanizmów zlecania i realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Praga- Południe Miasta Stołecznego Warszawy poprzez dopracowanie procedur do V 2015 r. 
• Podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli NGOs i JST (51 kobiet i 19 mężczyzn)  w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy w obszarze współpracy poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze do V 2015 r. 
• Wsparcie inicjatyw i procesów integracji pomiędzy JST a NGOs w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy do V 2015 r. 
Działania zrealizowanymi w projekcie były:
• Opracowanie Strategii Współpracy JST – NGOs (01.2014 r.- 05.2015 r.) 
• Przeprowadzenie szkoleń dla JST – NGOs dotyczących współpracy (03.2014r.-05.2015r.).  
• Przeprowadzenie /uaktualnienie wdrożeń dot. współpracy JST – NGOs (01.2014r.-05.2015r.) 
• Organizacja imprezy plenerowej – „Prasko-południowe prezentacje” (9 maja 2015r.)
 
Dzięki realizacji projektu zostały wypracowane trwałe standardy współpracy JST z NGOs na terenie Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Budżet projektu wynosił: 364 680,21 PLN
Instytucją Pośredniczącą było: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 

 

Projekt „Wysokie standardy współpracy z NGO’s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Więcej informacji na stronie: www.frdl.mazowsze.pl/frdl,aktualne-projekty  
Inne strony ngo-pragapld.pl
 

11812

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Ogólna informacja o projekcie