kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o konkursie

Opublikowany: 2005-08-23 00:00:00

Urz?d m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe ogłasza konkurs ofert na wynajem 2 pomieszczeń o ł?cznej powierzchni 25,2 m2, usytuowanych w holu wej?ciowym do budynku Urzędu m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274 z przeznaczeniem na prowadzenie działalno?ci małej gastronomii.

Oferta powinna zawierać: 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę oferenta, 2. aktualne za?wiadczenie o prowadzeniu działalno?ci gospodarczej, NIP, REGON, 3. proponowan? stawkę czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu, 4. opis proponowanej działalno?ci gastronomicznej, 5. udokumentowanie przychodów, rozchodów i zysku za ostatni rok, 6. za?wiadczenie o nie zaleganiu z podatkami wobec ZUS i urzędu skarbowego.

Uwaga - w lokalu nie ma możliwo?ci sprzedaży alkoholu.

Oferty w zamkniętych kopertach, oznakowanych "KONKURS-GASTRONOMIA", można składać w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym dla Dzielnicy Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274 pok. 121 codziennie w godzinach 11:00-14:00.

Termin składania ofert - do 19 wrze?nia 2005 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpo?rednio w Wydziale Administracyjno- Gospodarczym dla Dzielnicy Praga Południe przy ul. Grochowskiej 274 pok. 121, lub telefonicznie pod nr 810-18-12 (Artur Pałasiewicz). Lokal można ogl?dać codziennie w godz. 11:00 - 14:00.

Urz?d m. st. Warszawy Dzielnica Praga Południe zastrzega możliwo?ć unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

272

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum