kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Olszynka Grochowska

Opublikowany:
 

Lasek rozciągający się obecnie między ulicami Marsa, Szeroką, Chłopickiego i torami kolejowymi był terenem zaciekłych walk o jego utrzymanie jako kluczowej pozycji obronnej wojsk polskich podczas bitwy grochowskiej 25.II.1831 r. Poległ tu gen. Franciszek Żymirski, po jego śmierci dowodził gen. Jan Skrzynecki. Olszynkę opanowały przeważające siły rosyjskie dopiero podczas piątego natarcia. Długotrwała bitwa o Olszynkę zatrzymała Rosjan na przedpolach Pragi, udaremniając im szturm Warszawy.

Upamiętniono ją w literaturze pięknej oraz w artykułach prasowych. Po ustąpieniu Rosjan z Warszawy podczas I wojny światowej zaczęto, począwszy od 1916 r., uroczyście obchodzić rocznicę bitwy. Patronat nad uroczystościami objęło w okresie międzywojennym Towarzystwo Przyjaciół Grochowa, staraniem którego ustawiono w 1936 r. pamiątkowy krzyż i tablicę. Po 1989 r. organizacją uroczystości i opieką nad mogiłą zajęły się: Oddział Grochów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Stowarzyszenie Olszynka Grochowska, a także władze administracyjne dzielnicy, parafie kościelne oraz organizacje kombatanckie i harcerskie.

W XIX w. i na początku XX w. lasek Olszynkę Grochowską w większości wycięto, co doprowadziło do powstania podmokłych łąk. Ostatnią uschniętą olchę pamiętającą czasy bitwy, ścięto w 1935 r. W połowie lat 30-tych przeprowadzano w Olszynce prace melioracyjne, a następnie ponownie zalesiono jej teren. Planowano też budowę mauzoleum narodowego. Obecnie tereny dawnej Olszynki pokrywa częściowo las przewagą drzew liściastych, głównie brzozy, uznany w 1983 roku za rezerwat przyrodniczo - historyczny.

645

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Olszynka Grochowska