Trasa prowadzi ulicami pełnej zieleni dzielnicy, zabudowanej w okresie międzywojennym przeważnie domami warszawskiej inteligencji. Odnajdziemy tu dzieła architektów, które na trwałe wpisały się w dzieje polskiej architektury, oraz miejsca związane z takimi postaciami jak Agnieszka Osiecka czy Pablo Picasso.

The route takes us through a district of tree-lined streets. In the 1920s and 1930s,the district became popular among Warsaw’s intelligentsia, many of whom choseto have their houses constructed in Saska Kępa. A walk through the district will enable us to look at buildings designed by famous architects and to visit placesconnected with such prominent figures as Agnieszka Osiecka or Pablo Picasso.
Park, uznawany za jeden z najpiękniejszych w stolicy, rozciąga się na 58 ha dawnych łąk i pastwisk, które w XVII i XVIII wieku należały do nieistniejącego już miasteczka Skaryszew. Park zaplanował w 1905 r. dyrektor warszawskich parków i ogrodów Franciszek Szanior. Projektowano go według zasady „ile światła, tyle cienia”, która zakłada równowagę pomiędzy obszarami zadrzewionymi a malowniczymi polanami i stawami. Spacer będzie prowadził wzdłuż obwodowej alei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zobaczymy pomniki oraz rzeźby parkowe wybitnych polskich rzeźbiarzy okresu międzywojennego.

Skaryszewski Park is considered to be one of Warsaw’s most beautiful parks.It occupies 58ha of former meadows and pastures that formed part of the villageof Skaryszew in the 17th and 18th century. The park was designed in 1905by Franciszek Szanior, the director of all of Warsaw’s parks and gardens. The park was designed according to the rule “as much light as shade”, as a result of which woodland, clearings and ponds are in equilibrium. The route leads clockwise along the alley encircling the park. It allows the visitor to see statues and sculpturesby famous Polish artists from the interwar period.
Trasa poprowadzi przez tereny Kamionka przyłączonego do Warszawy w 1891 r. Dzielnica sięga swą historią do XI wieku, gdy funkcjonowała przeprawa przez Wisłę w tutejszym Kamionie. Ta niegdyś robotnicza część miasta była świadkiem m.in. elekcji dwóch polskich królów.Trasa zaczyna się u zbiegu ulic Zamoyskiego i al. Zielenieckieji prowadzi ulicami Kamionka do Urzędu Dzielnicy Praga Południe.

The route leads us through the streets of Kamionek, incorporated into Warsawin 1891. Its history, however, dates back to the 11th century, when Kamion was famous for its Vistula crossing. This former working-class part of the district was also witness to great historical events, like the election of two Polish kings. The route starts on the corner of Zamoyskiego and Zieleniecka Street and leadsalong the streets of Kamionek to the District Council of Praga Południe.
Spacer po centralnej części dzielnicy, wzdłuż osi ulicy Grochowskiej.

A walk along the central part of the district, mostly along Grochowska Street.
Warto zobaczyć

Other interesting places
Popiersie Ignacego Paderewskiego
Ignacy Paderewski’s bust

U wejścia do parku stoi popiersie Ignacego Paderewskiego, polskiego pianisty, kompozytora i premiera, który od 1929 roku patronuje tutejszemu parkowi. Pomnik kompozytora ustawiono w 1988 r. Nieopodal znajduje się blok czarnego granitu z wyrytymi nazwiskami upamiętniający szóstkęPolaków, którzy zginęli 11 września 2001 r. w zamachu terrorystycznymna wieże Światowego Centrum Handlu w Nowym Jorku.

At the entrance to the park, on Waszyngtona Roundabout, stands the bust of Ignacy Paderewski, Polish pianist, composer and prime minister who has been the patronof the park since 1929. The statue dates back to 1988. Nearby there is a sombre memorial, constructed of black marble to commemorate the six Poles who died in the terrorist attackof 9/11 in New York.

Pomnik Żołnierzy Radzieckich
Red Army Soldiers’ monument

Idąc aleją, napotykamy monumentalny pomnik z płaskorzeźbą żołnierza poświęcony pamięci 26 żołnierzy radzieckich poległych we wrześniu 1944 r. w okolicy w czasie walk z hitlerowcami. Pomnik odsłonięto 16 września 1946 r. w miejscu mogiły kryjącej ciała poległych żołnierzy.W trakcie przebudowy ronda w roku 1968 ciała poległych ekshumowanoi przeniesiono na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w alei Żwirki i Wigury,a pomnik przesunięto na obecne miejsce i ustawiono w poprzek głównej alei.

Further along the path stands a monument with a low-relief representing a Red Armysoldier. It commemorates the death of twenty six Russian soldiers killed by the Nazisin September 1944. The monument was constructed on the site where the bodiesof the soldiers were buried and was inaugurated on 16th September 1946. In 1968,during construction works the bodies were exhumed and transported to the Red Armycemetery on Żwirki i Wigury Street and The monument was relocated across the mainpath leading through the park

Pomnik Edwarda House’a
Edward House’s monument

Po kilkudziesięciu metrach skręcamy w lewo w alejkę, która prowadzi do okazałego pomnika Edwarda House’a. Ten amerykański polityk był doradcą prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona. Jako gorący orędownik odzyskania przez Polskę niepodległości po zakończeniu I wojny światowej zaskarbił sobie wdzięczność Polaków. Pomnik ufundował Ignacy Jan Paderewski, przyjaciel prezydenta Wilsona. Monumentz posągiem dłuta Franciszka Blacka odsłonięto w 1932 r. Choć przetrwał II wojnę światową, władze komunistyczne go usunęły. Na szczęściedokonano jego rekonstrukcji w 1991 r. i ustawiono w obecnym miejscu.

Several dozen meters further along the path, we turn left into another path that leadsto the monument of Edward House, the most trusted advisor of the AmericanPresident Thomas Woodrow Wilson. House was one of the politicians who advocatedthe independence of Poland after World War I. The monument was foundedby Ignacy Paderewski, also a friend of President Wilson, and constructed by Franciszek Black in 1932. Although it survived World War II, it was removed by the Communistauthorities. The present monument is a reconstruction of the original, made by Marian Konieczny.

„Kąpiąca się”
“Bathing Women”

W okresie międzywojennym park został wzbogacony rzeźbami znanych pol-skich artystów, których prace zakupiły władze miejskie. Na pagórku w pobliżu stawu zwanego zachodnim ustawiono w 1929 r. rzeźbę „Kąpiąca się” dłuta Olgi Niewskiej. Niedawno odnowiona rzeźba ustawiona jest na basenie, który powinna wypełniać woda. Z pagórka możemy zejść ścieżką w lewo, by dotrzeć do asfaltowej obwodnicy parku.

During the 1920s and 1930s, Skaryszewski Park was decorated with sculptures by contemporary Polish artists, which were purchased by the city authorities. Situated on a small hill by the lake referred to as “western lake”, a sculpture of a bathing woman by Olga Nieniewska was located in 1929. Recently the sculpture was placed inside a pool that is supposed to be filled with water. At the top of the hill we take a path on the left and walk towards the main path encircling the park.

„Tancerka”
“Dancer”

W ogrodzie różanym, zwanym różanką, urządzonym w 1926 r., znajduje się kolejna ciekawa rzeźba – „Tancerka”. Ukazuje ona młodą tancerkę uchwyconą przez rzeźbiarza w chwili ekstatycznego tańca. DziełoStanisława Jackowskiego odsłonięto w parku w 1927 roku, jednak jużdwa lata wcześniej „Tancerka” zyskała uznanie na wystawie w Paryżu.

The rose garden, dating back to 1926, is adorned with another interesting sculpture, that of A dancer by Stanisław Jackowski. It represents a young woman and captures a moment of ecstatic dancing. The sculpture was inaugurated in the park in 1926, however it had been displayed in an exhibition held in Paris.

Pomnik pilotów brytyjskich
British pilots’ monument

Na skraju ogrodu różanego, w pobliżu Jeziorka Kamionkowskiego, znajduje się głaz-pomnik upamiętniający poległych pilotów brytyjskich, których samolot został zestrzelony przez Niemców w nocy z 13 na 14 sierpnia 1944 r., gdy dokonywali zrzutów broni i zaopatrzenia dla powstańców warszawskich. Samolot rozbił się dokładnie w miejscu, gdzie dziś znajduje się pamiątkowy głaz odsłonięty 4 listopada 1988 r. przez premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Z siedmioosobowej załogi liberatora ze 178. dywizjonu bombowego RAF przeżył tylko jeden lotnik, który również brał udział w ceremonii odsłonięcia pomnika. W marcu 1996 r. miejsce to odwiedziła równieżkrólowa brytyjska Elżbieta II.

Towards the border of the rose garden, near Kamionkowskie Lake, stands a monument commemorating the death of British pilots whose plane was shot down by Germans on13th August 1944. The British air servicemen were air-dropping ammunition and foodfor Warsaw’s insurgents when the plane was hit. The monument, unveiled in 1988 byMargaret Thatcher, is located on the site where the plane crashed. Only one pilot, out ofa team of seven pilots of Liberator from RAF’s 178th squadron, survived. In March 1996, the monument was visited by the Queen Elisabeth II.

Jeziorko Kamionkowskie
Kamionkowskie Lake

Jezioro jest starorzeczem Wisły, czyli pozostałością przebiegu dawnego koryta Wisły. Obszar Saskiej Kępy i parku Skaryszewskiego był przed wiekami wiślaną wyspą, później półwyspem, aż ostatecznie został całkowicie wchłonięty przez praski brzeg. W niewielkiej przystani usytuowanej na południowym brzegu jeziorka można wypożyczyć kajaki i rowery wodne.

The lake is an old river bed of the Vistula. Centuries ago, what is now Saska Kępa and Skaryszewski Park used to be an island on the Vistula, which later formed a peninsula and finally an integral part of Praga’s bank. Canoes and pedalos are available for hire in a rental place located in the small dock on the lake’s southern bank.

Amfiteatr
Amphitheatre

Miejsce, w którym organizowane są liczne imprezy artystyczne, koncertyoraz pokazy filmowe dla mieszkańców dzielnicy i całej Warszawy. W roku 2003 muszla koncertowa przeszła gruntowny remont.Wybudowano wówczas charakterystyczną widownię o układzieschodkowym z kolorowymi krzesełkami.

The place where cultural events, concerts and film screenings for the inhabitants of Praga and the entire Warsaw are organised. The concert bowl underwent thorough renovation works in 2003, when the auditorium, with its characteristic step structure and colourful seats, was constructed.

„Rytm” Henryka Kuny
“Rythm” by Henryk Kuna

Na brzegu wschodniego parkowego stawu stoi rzeźba autorstwa wybitnego polskiego rzeźbiarza okresu międzywojennego Henryka Kuny. Przedstawia ona młodą kobietę z uniesionymi rękami, a zatytułowana jest „Rytm”, tak jak nazwa nieformalnej grupy warszawskich plastyków, do której należał artysta. Rzeźba z 1925 znajduje się w parku od 1929 roku.

The sculpture located on the bank of the eastern pond was created by a famous Polish artist, Henryk Kuna. The sculpture represents a young woman with raised arms andis entitled Rhythm, like the informal group of visual artists that Kuna belonged to.The sculpture was made in 1925 and placed in the park in 1929.

Kapliczka
Shrine

Naprzeciwko „Rytmu”, na niewielkim wzniesieniu, znajduje się nieduży jasny obiekt zwieńczony krzyżem – kapliczka z 1937 r. Wzorowana jest na sztuce ludowej. Została wykonana z betonu pobielonego wapnem według projektu Janusza Alchimowicza, który w 1937 r. zdobył za nią nagrodę na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu. Kapliczka, stanowiąca połączenie tradycji z nowoczesnością zastosowanego materiału, stała tam przed polskim pawilonem wystawienniczym. We wnęce kapliczki pierwotnie umieszczono wizerunek Matki Boskiej. W pobliżu kapliczki zwraca uwagę malownicza kaskada wodna zbudowana z olbrzymich głazów. Ze szczytu tego sztucznego wodospadu możemy podziwiać widok na tę część parku, obejmującejm.in. wschodni staw i stojącą nad jego brzegiem rzeźbę Henryka Kuny.

Opposite Rhythm, atop a small hill, stands a shrine dating from 1937. It was inspired by traditional folk shrines, but made of concrete and painted white. It was designed by Janusz Alchimowicz, and awarded at the exhibition “Art and Technology” in Paris in 1937. The shrine, as a combination of a traditional theme with modern material, was locatedin front of the Polish exposition gallery. A statue of the Virgin Mary stands inside the shrine. In the neighbourhood of the shrine a picturesque water cascade made of huge boulders attracts the attention of visitors to the park. Once atop the cascade, one can admire a great view of this part of the park, including the eastern pond and the sculpture by Henryk Kuna located on its bank.

Dąb Wolności
Freedom Oak

W parku, w pobliżu alei Waszyngtona, rośnie okazały dąb posadzony 3 maja 1932 r. w dwusetną rocznicę urodzin Jerzego Waszyngtona.Drzewo określane Dębem Waszyngtona lub Dębem Wolności ma trzy pnie, które zwane są od nazwisk bohaterów walk o niepodległośćStanów Zjednoczonych Waszyngton, Kościuszko i Pułaski.

On 3rd May 1932, an oak tree was planted by Waszyngtona Avenue to commemorate the 200th anniversary of George Washington’s birthday. The oak is known as “Washington’s Oak” or “Freedom Oak”. Its three trunks are named after three heroes of the United States War of Independence: “Washington”, “Kościuszko” and “Pułaski”.