kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 8:00 - 18:00*

Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

 

*w poniedziałki w godzinach 16:00 - 18:00 dyżury pełnią pracownicy:

- Wydziału Obsługi Mieszkańców

- Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich

- stanowisk kasowych Wydziału Budżetowo-Księgowego

- Urzędu Stanu Cywilnego

 

Terenowy Punkt Paszportowy czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 10:00 - 17:30

wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Opłaty paszportowe i geodezyjne wyłącznie gotówką

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Izabela Szostak-Smith

Opublikowany:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - Izabela Szostak-Smith 

df

Przyjmuje mieszkańców w pok. 105 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zastępcy Burmistrza lub telefonicznie, nr tel. 22 44 35 105, email: [email protected].

 

Na podstawie Uchwały Nr 1490/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia  6 listopada  2019 r.  w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe  m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza  Dzielnicy i na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814):

1) Wykonuje zadania z zakresu:

a) działalności gospodarczej i zezwoleń,

b) gospodarowania odpadami komunalnymi,

c) obsługi mieszkańców,

d) ochrony środowiska,

e) spraw społecznych,

f) zamówień publicznych;

2) Bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział  Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy,

b) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,

c) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy,

d) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy,

e) Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy,

f) Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy,

3) Nadzoruje  pracę:  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy;

4) Współpracuje z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich oraz z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego;

5) Na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw wykonuje inne  zadania z zakresu funkcjonowania Urzędu.

12696

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Izabela Szostak-Smith