kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Izabela Szostak-Smith

Opublikowany:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe - Izabela Szostak-Smith 

df

Przyjmuje mieszkańców w pok. 105 po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie Zastępcy Burmistrza lub telefonicznie, nr tel. 22 44 35 105, email: [email protected], [email protected]

 

Na podstawie Uchwały Nr 2199/2020 Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia  11 marca 2020 r.  w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Dzielnic Praga-Południe  m.st. Warszawy -  Burmistrzem oraz Zastępcami Burmistrza  Dzielnicy i na podstawie § 46 Statutu Dzielnicy Praga-Południe stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814):

1) wykonuje zadania z zakresu:

a) działalności gospodarczej i zezwoleń,

b) gospodarowania odpadami komunalnymi,

c) obsługi mieszkańców,

d) ochrony środowiska;

2) bezpośrednio nadzoruje w zakresie spraw lokalnych określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz spraw przekazanych do realizacji Dzielnicom na podstawie uchwał Rady m.st. Warszawy i zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy:

a) Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy,

b) Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy,

c) Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy,

d) Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy,

3) współpracuje z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich;

4) na podstawie i w granicach udzielonych pełnomocnictw wykonuje inne zadania z akresu funkcjonowania Urzędu.

12696

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Izabela Szostak-Smith