kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Programy Operacyjne

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której korzysta Polska w latach 2014-2020 jest przyznawana w ramach poszczególnych programów operacyjnych, które wpisują się w założenia Strategii Europa 2020 przyjętej 17.06.2010 r. przez Radę Europejską.
Każdy z programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym określa na jakie typy przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego a jednocześnie określa podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Podział Programów Operacyjnych realizowanych przez Polskę:

Programy krajowe:

Program Inteligentny Rozwój  
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Program Operacyjny Polska Wschodnia   
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
• Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Programy Regionalne – 16 regionalnych programów Operacyjnych.


W województwie mazowieckim jest to:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Inne Programy - wybrane:

•  Unijne:
Horyzont 2020
COSME
Erasmus +
Łącząc Europę
Program Kreatywna Europa


•  Regionalne:
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Regionalne Inwestycje Terytorialne


•  Sektorowe:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Program Rybactwo i Morze


•  Ponadregionalne:
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020:

  • Interreg V-A Republika Czeska - Polska
  • Interreg V-A Polska-Słowacja
  • Interreg Region Morza Bałtyckiego
  • Interreg Europa Środkowa
  • Interreg Europa 

Gdzie szukać informacji:  www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Program Inteligentny Rozwój - www.poir.gov.pl
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - www.pois.gov.pl
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - www.power.gov.pl
Program Operacyjny Polska Wschodnia -  www.polskawschodnia.gov.pl
Program Operacyjny Polska Cyfrowa - www.polskacyfrowa.gov.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – www.rpo.mazowia.eu oraz  www.mazowia.eu
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – www.parp.gov.pl
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbir.pl