kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Projekty beneficjentów zewnętrznych (poprzednia perspektywa programowa do 2013 roku).

Opublikowany:

W Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Południe znalazły się 3 projekty beneficjentów zewnętrznych (pełny opis projektów dostępny jest w dokumencie
„Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Południe”).

 
 
1) Przywrócenie i pobudzenie społecznej i kulturalnej roli oraz aktywności Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Pracowników Kultury w środowisku lokalnym dzielnicy i miasta st. Warszawy.
Projekt zakładał modernizację budynków przy ul. Francuskiej 47, Francuskiej 49 i Finlandzkiej 12, a także działania społeczne z zakresu edukacji i kultury.
 
2) Ożywienie społeczne Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipskiej 20 w Warszawie Projekt przewidywał działania edukacyjne.
 
3) „Rewitalizacja Włościańskiej Kolonii Saska Kępa nr 6 – w tym budynku przy ul. Wandy 2” – projekt zrealizowany.
 
787

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Projekty beneficjentów zewnętrznych (poprzednia perspektywa programowa do 2013 roku).