kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

PROTOKÓŁ ze spotkania 19 października 2009 roku

Opublikowany:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA DZIELNICOWEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO W DNIU 19.10.2009

W dniu 19 października 2009 w salu 305 Urzędu Dzielnicy Praga Południe odbyło się kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Praga Południe.
Udział w posiedzeniu wzięło 23 przedstawicieli DKDS oraz przedstawicielka burmistrza – Izabela Zwierz.

Porządek obrad :
1. Wybór przewodniczacego DKDS,
2. Powołanie podkomisji DKDS
3. Prezentacja działalności Fundacji „Wspólna Droga”


Ad.1
W związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącej Pani Marii Keller – Hameckiej, zgodnie z par.5 pkt 2 „Regulaminu organizacyjnego DKDS w Dzielnicy Praga Południe m.st Warszawa” w momencie rezygnacji w trakcie kadencji Przewodniczącego lub członka Prezydium na najbliższym posiedzeniu członkowie komisji wybierają odpowiednio nowego Przewodniczącego lub członka Prezydium w glosowaniu jawnym lub tajnym większością głosów obecnych na posiedzeniu Komisji. Zgłoszono następujące kandytatury:
1. Pan Artur Backiel – Towarzystwo Śpiewacze na Saskiej Kępie
2. Pani Krystyna Żytecka
3. Pan Marek Borkowski
Swoją knadytaturę wycofal Pan Artur Backiel, pozostałe dwie osoby wyraziły chęć kandydowania.
Na wniosek Pana Tomasza Suskiego nad sposobem głosowania: tajne czy jawne, przegłosowano 23 głosami za, aby głosowanie było jawne. W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego DKDS kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:
Pani Krystyna Żytecka – 12 głosów
Pan Marek Borkowski – 7 głosów
Przewodniczącą DKDS została Pani Krystyna Żytecka.

Ad.2
Przystąpiono do powołania podkomisji DKDS. Po dyskusji wyłoniono cztery podkomisje:
1. Edukacyjna
2. Sportu i Rekreacji
3. Kultury
4.Społeczna
Ustalono, że można działać w kilku podkomisjach. Przystąpiono do zapisywania się do poszczególnych podkomisji. Skład w załączniku nr 1.

W związku z nierozpatrzeniem na poprzednim posiedzeniu wniosku w sprawie priorytetowej budowy ścieżki rowerowej łączącej Park Skaryszewski z Olszynką Grochowską postawiono wniosek za przekazaniem wniosku do podkomisji Sportu i Rekreacji. Za tym wnioskiem głosowało 6 osób, przeciw 1, wstrzymało się 11 osób.
Wniosek przekazano Pani Jadwidze Mazińskiej – Maciaszek.

Ad.3
Pani Małgorzata Mularczyk z fundacji „Wspólna Droga” dokonała prezentacji działalności fundacji.

Ustalono, że następne spotkanie DKDS odbędzie się w dniu 30 listopada o godzinie 17:30 w sali 305 Urzędu Dzielnicy Praga Południe.


Sekretarz DKDS
Wiesław Paszta

Warszawa 2009.10.19

1521

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co PROTOKÓŁ ze spotkania 19 października 2009 roku