kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

PROTOKÓŁ ze spotkania 29 marca 2010 roku

Opublikowany:

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA DZIELNICOWEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO WARSZAWA PRAGA POŁUDNIE

SIEDZIBA URZĘDU DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE, UL. GROCHOWSKA 274
29 MARCA 2010 ROKU

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele 16 organizacji pozarządowych skupionych w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz dwóch przedstawicieli Urzędu Dzielnicy (Zał. Nr1 - Lista obecności).
Porządek obrad zgodnie z „Regulaminem organizacyjnym DKDS w Dzielnicy Praga Południe” par. 5 pkt. 1 przewidywał:
1. Wybory Przewodniczącego i dwóch członków Prezydium.
2. Wybór Sekretarza DKDS.

W związku z rezygnacją Pani Krystyny Żyteckiej z funkcji Przewodniczącej oraz Pana Marka Borkowskiego z funkcji członka Prezydium, obrady prowadził Pan Wiesław Paszta, Sekretarz Komisji.
Do głosowania uprawnieni byli przedstawiciele 16 organizacji pozarządowych oraz przedstawiciel Urzędu Dzielnicy.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłosiły się następujące osoby:
1. Pani Edyta Salach
2. Pan Tomasz Suski
3. Pan Marek Borkowski

Ad.1
Uczestnicy spotkania zgłosili następujące osoby jako kandydatów do Zarządu:
1. Pan Bogusław Kruk – Prezes Centrum Edukacji - KRUK
2. Pani Małgorzata Mularczyk – Prezes Zarządu Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska
3. Pan Daniel Truszkowski – Polski Związek Niewidomych (Praga Południe)
4. Pani Ewa Komendowska – Prezes Stowarzyszenia CREO
Następnie nastąpiła prezentacja osób zgłoszonych do władz komisji, po której przystąpiono do tajnego głosowania.(Zał.Nr2)
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w tajnym głosowaniu kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
Pan Bogusław Kruk - 11
Pani Małgorzata Mularczyk - 13
Pan Daniel Truszkowski - 9
Pani Ewa Komendowska – 6.

Zgodnie z wynikami wyborów, w skład Prezydium weszły następujące osoby: Pani Małgorzata Mularczyk (Przewodnicząca), Pan Bogusław Kruk, Pan Daniel Truszkowski.

Ad.2
Na sekretarza DKDS zgłoszono kandydaturę Pana Wiesława Paszty, która została zaakceptowana przez 15 obecnych przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym się.

Przewodnicząca podziękowała w imieniu nowo wybranego Prezydium za wybór, a następnie złożyła podziękowania poprzedniemu zarządowi za zaangażowanie w prace DKDS Praga Południe w 2009 roku oraz krótko nakreśliła kierunki działania DKDS na 2010 rok.

Zaproponowano, aby wzorem 2009 roku, spotkania komisji odbywały się w ostatni poniedziałek miesiąca; kolejne posiedzenie DKDS odbędzie się zatem w dniu 26 kwietnia 2010 roku o godzinie 17:30 w sali 305 Urzędu Dzielnicy Praga Południe.

W imieniu Prezydium
Małgorzata Mularczyk, Przewodnicząca

Lista obecności

Członkowie Prezydium - charakterystyka

1885

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co PROTOKÓŁ ze spotkania 29 marca 2010 roku