kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]
Jesteś tutaj:

Rada Dzielnicy

Opublikowany:

Rada Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy liczy dwudziestu pięciu radnych.

Do zakresu działania Rady Dzielnicy należy w szczególności:

  • Wybór Burmistrza i Zarządu Dzielnicy oraz kontrola ich działalności,
  • Wnioskowanie w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, należących do zakresu działania m.st. Warszawy, a dotyczących obszaru dzielnicy lub obsługi jej mieszkańców,
  • Opiniowanie i wnioskowanie w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej niższego rzędu na terenie dzielnicy,
  • Wykonywanie zadań przekazanych Radzie Dzielnicy przez Radę m.st. Warszawy,
  • Opiniowanie statutu Dzielnicy,
  • Opiniowanie wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  • Kontrola wykonywania uchwał Rady Dzielnicy.
29

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Rada Dzielnicy