kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Rada Seniorów Dzielnicy Praga-Południe

 

adres email[email protected]
tel. 
22 44 35 340

fanpage rady seniorów 


Miejsca Przyjazne Seniorom - https://www.facebook.com/WarszawaSenioralna/posts/775352325977699

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora - https://www.facebook.com/WarszawaSenioralna/photos/a.181930025319935.1073741828.181363712043233/775843849261880/?type=3&theater

 


 

NOTATKA Z POSIEDZENIA

W dniu 22 marca 2019 r. odbyło się kolejne, drugie  w tej kadencji posiedzenie Rady Seniorów w kadencji 2019-2022. Obrady otworzył Senior Rady, Pan Ryszard Kalkhoff, który powitał przybyłych gości.

W trakcie spotkania przeprowadzono wybory na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Seniorów.

W wyborach na Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe zostały zgłoszone dwie kandydatury: Pani Zofii Backiel oraz Pani Bożeny Pajewskiej.

W wyborach tajnych, stosunkiem głosów 8 do 7 na Przewodniczącą wybrana została Pani Zofia Backiel.

W wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe zostały zgłoszone trzy kandydatury: Pani Barbary Orzechowskiej, Pana Michała Byrskiego oraz Pana Kazimierza Urbańskiego. W wyborach tajnych, w drugiej turze (po pierwszej była równa liczba głosów pomiędzy dwoma kandydatami) stosunkiem głosów 9 do 6 na Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów wybrany został Pan Kazimierz Urbański.

W wyborach na Sekretarza Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe została zgłoszona jedna kandydatura: Pana Jerzego Szymborskiego. Zdecydowaną większością głosów Rady Seniorów został on wybrany na jej sekretarza.

W części roboczej zostały poruszone tematy: administrowania stroną oraz emailem Rady Seniorów, braku miejsc parkingowych przy Urzędzie Dzielnicy oraz uczestnictwa Rady Seniorów w obchodach Święta Saskiej Kępy w dniu 25.05.2019.

 Skład Prezydium Rady Seniorów przedstawia się następująco:

 1. 1.     Pani Zofia Backiel – przewodnicząca
 2. 2.     Pan Kazimierz Urbański – wiceprzewodniczący
 3. 3.     Pan Jerzy Szymborski – sekretarz

 

Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 22.03.2019 r.

 


 

Uchwałą nr 647/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe odwołał w związku z pisemna rezygnacją członka Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe, Pana Jerzego Mądrego i na jego miejsce uchwała nr 648/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. powołał jako przedstawiciela DKDS Panią Wandę Orzeszek.

 

Skład Rady Seniorów Praga-Południe:

1) p. Zofia Backiel – przedstawiciel mieszkańców,
2) p. Teresa Bugajska-Nyc – przedstawiciel mieszkańców,
3) p. Michał Byrski– przedstawiciel mieszkańców,
4) p. Witold Grzywacz – przedstawiciel mieszkańców,
5) p. Ryszard Kalkhoff – przedstawiciel mieszkańców,
6) p. Kazimierz Kosim – przedstawiciel mieszkańców,
7) p. Barbara Orzechowska – przedstawiciel mieszkańców,
8) p. Bożena Pajewska – przedstawiciel mieszkańców,
9) p. Leszek Siejka – przedstawiciel mieszkańców,
10) p. Jerzy Szymborski – przedstawiciel mieszkańców,
11) p. Kazimierz Urbański – przedstawiciel mieszkańców,
12) p. Janusz Zieliński – przedstawiciel mieszkańców,
13) p. Wanda Orzeszek – przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga-Południe,
14) p. Bożena Manarczyk – przedstawiciel Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy,
15) p. Jarosław Karcz – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 


 

NOTATKA Z POSIEDZENIA

W dniu 8 marca 2019 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów w kadencji 2019-2022. Obrady otworzył Zastępca Burmistrza, Pan Jarosław Karcz, który powitał przybyłych gości i pogratulował członkostwa w Radzie Seniorów. Z okazji przypadającego w tym dniu święta kobiet Burmistrz wręczył kwiaty żeńskiej części Rady Seniorów oraz przekazał akty powołania nowym członkom rady.

Następnie prowadzenie obrad przejął najstarszy wiekiem członek Rady Seniorów,  Pan Ryszard Kalkhoff. Pan Jerzy Mądry podał propozycje, aby w najbliższym czasie wprowadzić zmiany w statucie Rady Seniorów polegające na poszerzeniu składu prezydium tej rady. Ustalono, że stosowna uchwała w tym celu zostanie przygotowana po wyborze nowych władz Rady Seniorów.

W wyborach na przedstawiciela Rady Seniorów do Warszawskiej Rady Seniorów zostały zgłoszone dwie kandydatury: Pana Ryszarda Kalkhoffa oraz Pana Jerzego Mądrego. W wyborach tajnych, stosunkiem głosów 7 do 6 na przedstawiciela wybrany został Pan Ryszard Kalkhoff.

W wyborach na zastępcę przedstawiciela Rady Seniorów do Warszawskiej Rady Seniorów zostały zgłoszone dwie kandydatury: Pani Teresy Bugajskiej-Nyc oraz Pana Michała Byrskiego. W wyborach tajnych, stosunkiem głosów 5 do 4 na zastępcę przedstawiciela wybrana została Pani Teresa Bugajska-Nyc.


 

Protokół nr 1 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 08.03.2019 r.

 


 

Uchwałą nr 308/2019 z dnia 27 lutego 2019r. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy powołał na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy następujące osoby:

1) p. Zofia Backiel – przedstawiciel mieszkańców,
2) p. Teresa Bugajska-Nyc – przedstawiciel mieszkańców,
3) p. Michał Byrski– przedstawiciel mieszkańców,
4) p. Witold Grzywacz – przedstawiciel mieszkańców,
5) p. Ryszard Kalkhoff – przedstawiciel mieszkańców,
6) p. Kazimierz Kosim – przedstawiciel mieszkańców,
7) p. Barbara Orzechowska – przedstawiciel mieszkańców,
8) p. Bożena Pajewska – przedstawiciel mieszkańców,
9) p. Leszek Siejka – przedstawiciel mieszkańców,
10) p. Jerzy Szymborski – przedstawiciel mieszkańców,
11) p. Kazimierz Urbański – przedstawiciel mieszkańców,
12) p. Janusz Zieliński – przedstawiciel mieszkańców,
13) p. Jerzy Mądry – przedstawiciel Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Praga-Południe,
14) p. Bożena Manarczyk – przedstawiciel Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st Warszawy,
15) p. Jarosław Karcz – przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 


 

NOTATKA Z POSIEDZENIA

W dniu 17 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne, ostatnie w kadencji 2016-2019 posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Przybyłych członków rady oraz gości powitał Zastępca Burmistrza Jarosław Karcz. Burmistrz podziękował członkom Rady Seniorów za ich aktywność i zaangażowanie podczas mijającej kadencji oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i gadżety.

W części roboczej:

- odczytano i zatwierdzono uchwałą sprawozdanie Rady Seniorów za 2018 rok;

- odczytano sprawozdanie z działalności w ramach Warszawskiej Rady Seniorów w 2018 roku;

- ustalono konieczność kontynuowania kwestii inwestycji na Skwerze Seniora przez Radę Seniorów w kolejnej kadencji;

- ustalono, że zostanie złożona interpelacja w sprawie przejścia przy ul. Nizinnej;

- zwrócono uwagę na problem dużego ruchu samochodowego na ul. Szaserów, niewystarczającej komunikacji Grochowa Północnego z Gocławiem oraz potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa przy SP nr 141 i SP nr 215.


Protokół nr 16 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 28.11.2018 r.


NOTATKA Z POSIEDZENIA

 

W dniu 28 listopada 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Przewodniczący Rady otworzył obrady oraz powitał przybyłych członków rady.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel w podsumowaniu mijającej kadencji Rady Seniorów zauważył konieczność dokończenia projektu zagospodarowania Skweru Seniora oraz kontynuowania zaczętych do tej pory, jak też podejmowania kolejnych inicjatyw.

W części roboczej Rada Seniorów poruszyła następujące kwestie:

- Pan Jerzy Mądry poinformował o zorganizowaniu partnerskiego spotkania z grupą seniorów z Kożuchowa

- podjęto decyzję o podtrzymaniu woli organizacji biegu na najwyższy budynek w dzielnicy w następnej kadencji rady.

- omówiono warunki naboru na kolejną kadencję Rady Seniorów.

- Pan Witold Grzywacz poinformował o potrzebie wykonywania bieżących remontów chodników i podjazdów dla osób niepełnosprawnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych zarządzanych przez Dzielnicę, a Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów B. Pajewska zasugerowała monitorowanie tych spraw.

- Pan Witold Grzywacz przypomniał o potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa na parkingach przy placówkach edukacyjnych m.in. przy basenie i SP nr 215. Wskazał na przypadki kradzieży aut i brak stosownego monitoringu. Radna M. Rynkiewicz zasugerowała zgłaszanie takich spraw do Komisji Sportu i Bezpieczeństwa w dzielnicy.

Protokół nr 15 z posiedzenia Rady Seniorów w dniu 07.09.2018


NOTATKA Z POSIEDZENIA z dnia 7 września 2018 r.

 

W dniu 7 września 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Przewodniczący Rady otworzył obrady oraz powitał przybyłych gości.

Pani Anna Paluch-Bielańska przedstawiła proponowany program Senioraliów 2018.
W dalszej części Pan Jerzy Mądry zaprezentował program Warszawskiej Olimpiady Seniorów w dniu 29 września 2018 r. Zastępca Burmistrza, Pan Michał Wieremiejczyk poinformował, że 12 września 2018 r. odbędzie się trening dla seniorów przed Warszawską Olimpiadą Seniorów.

W części roboczej Rada Seniorów poruszyła następujące kwestie:

- wręczono dyplomy i podziękowania członkom Rady Seniorów za wolontariat podczas różnych wydarzeń miejskich i dzielnicowych;

- Pan Witold Grzywacz zaproponował utworzenie klubu oraz zorganizowanie grupy osób pomagających dla byłych powstańców

- Przewodniczący Rady Seniorów St. Trzmiel przypomniał, że wnioski do konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom” powinny być złożone do 15 września br., potwierdzono że uczestnikami na Pradze-Południe będą: SZPZLO Praga-Południe, OSiR Praga-Południe oraz Klub Kultury Gocław

- poruszono temat niedopracowanych ścieżek rowerowych na ul. Szaserów i wynikających z tego powodu problemów np. potrącenia dzieci przez pędzących rowerzystów.

 


Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 29 czerwca 2018 r.

 


 

NOTATKA Z POSIEDZENIA z 29 czerwca 2018r.

W dniu 29 czerwca 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.
Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Przewodniczący Rady otworzył obrady oraz powitał przybyłych gości.
Pani Janina Chudzyńska Sekretarz Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przedstawiła działalność Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W części roboczej Rada Seniorów poruszyła następujące kwestie:

 • wręczono dyplomy członkom Rady Seniorów za wolontariat podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji „Dnia Taty”;
 • Pan J. Mądry przekazał Przewodniczącemu Rady Seniorów St. Trzmielowi dyplomy dla Rady Seniorów za wolontariat podczas imprez: Bieg Konstytucji 3 maja, Dni Sąsiada na Skwerze Seniora, Bieg Ursynowa, wydarzenia organizowanego z okazji „Dnia Taty”, BMW Półmaratonu Praskiego;
 • zmiany terminu wyjazdu do Sanatorium do Truskawca;
 • Pan J. Mądry przedstawił wydarzenie „Warszawska Olimpiada Seniorów”. Rada ustaliła termin treningu konkurencji, które odbędą się na „Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów” na dzień 9 września 2018 r.(miejsce do ustalenia – najprawdopodobniej KS „Orzeł”);
 • Przewodniczący Rady Seniorów St. Trzmiel przedstawił konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom” oraz zaproponował, aby zgłosić do tego konkursu SZPZLO Praga-Południe oraz OSiR Praga-Południe;
 • Pani J. Klonowska – Żurawska przedstawiła problemy osób poruszających się na wózkach dotyczące poruszania się po chodnikach w Dzielnicy Praga-Południe;
 • dojazdów na wydarzenia związane z Radą Seniorów. Burmistrz M. Wiemierejczyk zaproponował wprowadzenie systemowego rozwiązania dla seniorów, które mogłoby nazywać się, np. „Bus dla seniora”. Rozwiązanie to umożliwiłoby przemieszczanie się seniorów bez potrzeby składania wniosków, np. o dofinasowanie na transport;
 • Pan J. Mądry przedstawił działania przedstawiciela Warszawskiej Rady Seniorów.
 • potrzeby ustalania nowych terminów dyżurów Rady Seniorów.

Protokół nr 13 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 


NOTATKA Z POSIEDZENIA Z 27 kwietnia 2018r.

 W dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Przewodniczący Rady otworzył obrady oraz powitał przybyłych gości.

Pan Zbigniew Niemiec, mieszkaniec Gocławia zwrócił się w imieniu działkowców z prośbą o zajęcie stanowiska przez Radę Seniorów w sprawie ogrodów działkowych przy ul. Perkuna. Ustalono, iż swoją petycję szczegółowo sformułuje na piśmie. W dalszej części posiedzenia przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z
działalności Rady Seniorów w roku 2017. W kolejnym punkcie informację na temat planowanego Centrum Lokalnego Bazaru Rogatka przedstawił pracownik Urzędu Dzielnicy, Pani Katarzyna Mól.

W części roboczej Rada Seniorów poruszyła następujące kwestie:

- ustalono poparcie dla inicjatywy mieszkanki dzielnicy postawienia ławek wzdłuż ulicy Dwernickiego;

- wręczono dyplomy członkom Rady Seniorów za wolontariat podczas Maratonu Warszawskiego oraz Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
- zatwierdzono wniesienie petycji do Zarządu Dzielnicy w sprawie wymiany chodnika przy ul. Paca;

- Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów B. Pajewskapoinformowała o zajęciach jogi dla seniorów, odbywających się we wtorki i czwartki w halach OSiR przy ul. Siennickiej i Saskiej;

- ustalono obecność i promowanie się Rady Seniorów na dzielnicowych wydarzeniach: 26 maja na Święcie Saskiej Kępy oraz 2 czerwca na Dniu Dziecka;

- zadecydowano o aktualizacji listy osób obecnych podczas dyżurów Rady Seniorów;

- ustalono monitorowanie działań Urzędu Dzielnicy w związku z planowanymi inwestycjami na Skwerze Seniora;

- Przewodniczący Rady Seniorów St. Trzmielpoinformował, że tegoroczna Senioriada w Parku Polińskiego odbędzie się 22.09.2018;

- Pan J. Mądry przypomniał, że 28.07 br. odbędzie się Bieg Powstania Warszawskiego


Protokół nr 12 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 16 lutego 2018 r.

 NOTATKA Z POSIEDZENIA

W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Przewodniczący Rady otworzył obrady oraz powitał przybyłych gości.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 16 Pani Bogumiła Szmidt oraz Dyrektor OSiR Pan Marek Karpowicz przedstawili plan inwestycji zlokalizowanej przy hali OSiR na ul. Siennickiej, która ma również służyć seniorom z naszej dzielnicy.

W dalszej części omówiono, wspólnie z Zastępcą Burmistrza Panem Michałem Wieremiejczykiem doposażenie nowego Skweru Seniora. Zostały również zaproponowane wstępne terminy zorganizowania oficjalnego otwarcia Skweru Seniora.

W części roboczej Rada Seniorów poruszyła następujące kwestie:

- ustalono przygotowanie pisma do Zarządu Dzielnicy ws. skrzynki dla seniorów;

- ustalono iż Pan K. Kosim i Pan J. Mądry przygotują sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w 2017 roku;

- Przewodniczący Rady Pan S. Trzmiel wręczył nagrody za wolontariat członkom Rady Seniorów;

- przedstawiono plan pracy Rady do końca 2018r., ustalono że dodatkowe propozycje do planu pracy powinny wpłynąć przed kolejnym posiedzeniem Rady;

- ustalono kolejny termin posiedzenia Rady na kwiecień 2018 r.;

- omówiono odpowiedzi na pisma Rady Seniorów dot. uwag do budowy Obwodnicy Śródmiejskiej oraz dodatkowego przystanku dla linii pośpiesznych na ul. Saskiej;

- Pan K. Kosim zaprezentował uzupełnioną o wpisy i zdjęcia kronikę z działalności Rady Seniorów

- Pan J. Mądry przedstawił sprawozdanie z prac Warszawskiej Rady Seniorów w 2017r. oraz poinformował o zaproszeniu na dzień 27.02.2018 na godz. 15:00 od Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku na debatę
z udziałem posła Michała Szczerby i kandydatem na prezydenta m.st. Warszawy Panem Rafałem Trzaskowskim.

 


 

Protokół nr 11 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 30 listopada 2017 r. 

Lista dyżurów  Dzielnicowej Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe, w Warszawie w okresie od 16 marca 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku 


W dniu 30 listopada 2017 r. odbyło się  uroczyste posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy. Przewodniczący Rady podziękował za organizację i współpracę w przygotowaniu Senioraliów w Parku Polińskiego. Pan Stanisław Trzmiel podkreślił że impreza była bardzo udana, wręczył dyplomy osobom związanym z organizacją Senioraliów. Pan Przewodniczący Rady Seniorów oraz Prezes Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Pan Marek Przewłoka również otrzymali dyplomy od Zarządu Dzielnicy za pomoc
w przygotowaniu Senioraliów. Zastępca Burmistrza Pan Michał Wieremiejczyk poinformował seniorów o inicjatywie sąsiedzkiego spotkania przy choince na skwerze przy ul. Paca.

W części roboczej Rada Seniorów poruszyła następujące kwestie:

- przyjęto stanowisko Rady Seniorów w sprawie budowy obwodnicy śródmiejskiej,

- ustalono dyżury seniorów na 2018 r.,

- omówiono II Seminarium Warszawskich Rad Seniorów, które odbyło się w Centrum Promocji Kultury w dniu 17 listopada 2017 r.

xs

fd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Protokół nr 10 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 11 września 2017 r.

NOTATKA Z POSIEDZENIA

W dniu 11 września 2017 r. odbyło się kolejne  posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Spotkanie odbyło się w Klubie Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2. Na spotkaniu pojawił się szereg informacji dotyczących działalności na rzecz seniorów. Dyrektor Centrum Promocji Kultury Pani Barbara Gebler-Wasiak zaprezentowała i szeroko omówiła działalność placówki oraz elementy współpracy z seniorami w dzielnicy. Działalność w tym zakresie Klubu Seniora przy ul. Pawlikowskiego 2 omówiła Pani Katarzyna Burzymowska a Klub Kultury Gocław przy ul. Abrahama został zaprezentowany przez Kierownika Pana Szymona Tokarczyka. O swojej działalności na rzecz seniorów opowiedział również Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który był reprezentowany przez Prezesa, pana Marka Przewłokę oraz Sekretarza, Panią Janinę Chudzyńską.

W dalszej części posiedzenia odznaczono medalami i certyfikatami uczestników wolontariatu obsługujących punkt nawodnienia podczas BMW Półmaratonu Praskiego. Zostały również poruszone następujące kwestie:

- przyszłoroczny budżet Rady Seniorów,

- stanowisko Rady Seniorów w sprawie likwidacji działek przy ul. Perkuna,

- złożenie wieńca pod pomnikiem ofiar zamachu terrorystycznego 11.09.2001 r.,

- szkolenia dla rad seniorów,

- prowadzenie kroniki Rady Seniorów,

- ewentualne wsparcie inicjatywy postawienia ławek na Przyczółku Grochowskim po wcześniejszym przeanalizowaniu sprawy,

Ustalono datę prezydium Rady Seniorów na 18.09.2017 r. 

 


 

Lista dyżurów

Dzielnicowej Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe, w Warszawie

w okresie od 17 lutego 2017 roku do 16 czerwca 2017 roku

Dyżury są  pełnione w godz. 1200 –1400

w sali 306, IIIp. Urzędu Dzielnicy Praga –Południe, w Warszawie.

 

Data

dyżuru

Osoby

dyżurujące

17 luty

 

Stanisław  Trzmiel

Kazimierz  Majewski

17 marzec

Pajewska Bożena

Kulawik Bogdan

14 kwietnia

 

Jerzy Mądry

Kaczyńska Elżbieta

19 maj

 

Jerzy  Szymborski

Marczyk Barbara

16 czerwca

 

Kosim Kazimierz

Urbański  Kazimierz

 


 

W dniu 9 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne  posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów Bożena Pajewska przedstawiła sprawozdanie z działalności DRS Praga-Południe w roku 2016. Pan Jerzy Mądry przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności przy Warszawskiej Radzie Seniorów w roku 2016.
W dalszej części posiedzenia omówiono organizację Południowo-Praskich Senioraliów, które odbędą się 23 września na terenie Parku Polińskiego. Pani Anna Paluch-Bielańska oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Pani Katarzyna Niwińska szczegółowo przedstawiły aktualny stan przygotowań Urzędu Dzielnicy do imprezy oraz listę zaproszonych gości i proponowanych atrakcji podczas Senioraliów.

Następnie Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel zaapelował o wsparcie inicjatywy dotyczącej powstrzymania nietrzeźwych kierowców przed prowadzeniem pojazdów, zasugerował umieszczenie logo Rady Seniorów na ulotkach reklamujących kampanię, na co Rada Seniorów przyzwoliła w głosowaniu. Przewodniczący poinformował, że organizacją Półmaratonu Praskiego BMW ze strony Rady Seniorów będzie zajmował się Jerzy Mądry oraz zaapelował o wsparcie projektów w budżecie partycypacyjnym dotyczących seniorów m.in. „Złotej rączki dla seniora” złożonego przez D. Lamchę oraz „Ławek dla seniora” w Ogródku Jordanowskim przy ul. Nobla.

Protokół nr 9 z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 09 czerwca 2017 roku 

 


 

W dniu 13 marca 2017 r. odbyło się kolejne  posiedzenie Rady Seniorów, tym razem zorganizowane dzięki uprzejmości dyrekcji ośrodka w siedzibie Domu Opieki Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej 3. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.

Dyrektor domu opieki Pan Andrzej Wyrożemski przedstawił obszernie historię
i warunki funkcjonowania ośrodka.

W dalszej części obrad Przewodniczący poinformował, że w ramach organizowanej przez Zarząd Dzielnicy i Radę Seniorów „Senioriady” zaprasza przedstawicieli ośrodka do zagospodarowania i wystawienia się w jednym z namiotów. Przewodniczący poinformował również o funkcjonowaniu trzech zespołów roboczych w ramach Rady Seniorów.

Członek Rady Seniorów Pan Jerzy Mądry poinformował, że zaproszenie do wspólnej organizacji „Senioriady” zostało pisemnie przekazane dyrekcji Sinfonia Varsovia
i szpitala przy ul. Szaserów. Pan Jerzy Mądry zreferował również tematy omawiane
w ramach ostatniego posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów, były to m.in. przemarsz seniorów w ramach Memoriału Kamili Skolimowskiej, zagospodarowanie namiotu przy organizacji Orlen Maratonu oraz utworzenie strony internetowej Warszawskiej Rady Seniorów.

Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele Rady Mieszkańców Domu Opieki Społecznej, którzy podkreślili chęć podejmowania i organizacji wspólnych z Radą Seniorów inicjatyw.

Protokół nr 8 z posierzenia Rady Seniorów z dnia 13 marca 2017 roku 

 


Ważne seminarium seniorów 


 
W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyło się kolejne  posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel. Przewodniczący i pozostali członkowie Rady Seniorów podjęli dyskusje w zakresie tematu murali. Finalnie uznano, że ze względu na stopień skomplikowania sprawy temat murali zostaje w chwili obecnej zawieszony. W dalszej części obrad Przewodniczący poinformował o inicjatywie nadania nazwy skwerowi przy ul. Paca „Skwerem Seniora”. Rada Seniorów podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury nadania nazwy skwerowi. Przewodniczący Rady Seniorów poinformował, że jest już znany program organizacji Senioriady, są także przyznane środki na jej organizację w wysokości 15 tys. zł. W sprawach różnych Przewodniczący Rady Seniorów St. Trzmiel przedstawił temat likwidacji barier architektonicznych, przypomniał o problemach technicznych z dostaniem się osób starszych i niepełnosprawnych do starszych budynków.  Przewodniczący poinformował, że zaprosił Macieja Augustyniaka z „Polska bez barier” na kolejne posiedzenie w celu konsultacji tematu.
Na posiedzeniu byli obecni przedstawiciele Centrum Społeczne Paca 40 oraz Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej – podkreślili chęć podejmowania i organizacji wspólnych z Radą Seniorów inicjatyw.

Protokół nr 7 z posiedzenia  Rady Senioró z dnia 20 stycznia 2017 roku.


 

W dniu 28 października 2016 r odbyło się kolejne  posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel. Wiceprzewodnicząca Rady Bożena Pajewska przedstawiła informacje nt. zaopiniowanych wniosków dot. „Miejsc przyjaznych seniorom”. Pani Bożena poinformowała, że zostało zaopiniowanych 9 wniosków, z tego 7 pozytywnie. Gościem specjalnym na posiedzeniu była pani Barbara Walecka - pracownik Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zaprezentowała ona działalność Caritasu w obszarze dot. sporządzania testamentów oraz zarządzania majątkiem spadkodawcy, rozdała także seniorom broszury informacyjne dot. szerokiej działalności Caritasu.

W kolejnym punkcie posiedzenia zatwierdzono logo DRS Praga-Południe..

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Seniorów St. Trzmiel poinformował, że 4 listopada odbędzie się I Seminarium Warszawskiej Rady Seniorów. Przewodniczący stwierdził również że obecnie toczą się dyskusje w Radzie m.st. Warszawy dot. tańszych biletów do kina dla seniorów, zaznaczył również, że są już takie bilety dofinansowane w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dalszej części obrad Przewodniczący poinformował o przeprowadzanej akcji „Pola nadziei”, przedstawił również inicjatywę Pana Jerzego Mądrego dot. powstania na terenie Dzielnicy murali poświęconych Seniorom. Ustalono, że każdy z członków Rady Seniorów zastanowi się nad tą inicjatywą i przedstawi swoje przemyślenia na kolejnym posiedzeniu.

Protokół nr 6 z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 28 października 2016 roku


Posiedzenie Rady Seniorów

Czternastego września 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe, któremu przewodniczył pan Stanisław Trzmiel, Przewodniczący Rady.
Przedstawicielka Fundacji Zaczyn, pani Magdalena Bartecka, poinformowała zebranych o działalności fundacji oraz przedstawiła propozycje szkoleń merytorycznych organizowanych przez fundację.
Rada Seniorów wyłoniła zespół roboczy do zorganizowania w 2017 r. zawodów sportowych pod roboczą nazwą „Senioralia w Parku Polińskiego”. Postanowiono, że po szczegółowym opracowaniu wniosek zostanie złożony w Radzie i Zarządzie Dzielnicy, by zyskać akceptację radnych i Zarządu.
Na posiedzeniu poinformowano również o aktualnym stanie zgłoszeń do programu „Miejsca przyjazne seniorom”. Rada Seniorów ustaliła ostateczne składy zespołów roboczych ds. organizacji pracy i kultury, ds. współpracy z organizacjami działającymi na rzecz seniorów i organizacjami senioralnymi, oraz ds. zdrowia i jakości życia seniorów.
Przewodniczący Rady Seniorów poinformował, że każdy z członków Rady może korzystać na ogólnie przyjętych zasadach z oferty Klubu Seniora przy ul. Sygietyńskiego 7, jak też innych klubów na Pradze-Południe.
Członek Rady Seniorów, pan Jerzy Mądry, zaproponował wzór logo Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe. Zdecydowano, że głosowanie w kwestii jego akceptacji zostanie przeprowadzone na kolejnym posiedzeniu.
W sprawach różnych zwrócono uwagę na potrzebę rozpropagowania informacji dotyczących działalności Rady Seniorów w prasie lokalnej, przygotowania informatora o ofercie dla Seniorów. Została podsunięta propozycja stworzenia Karty Seniora. Ponadto wytypowano członka Rady Seniorów do prac w Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego 2018. Przypomniano również o akcji Komitetu ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych „Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich”.

Protokół nr 5 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe z dnia 14 września 2016 roku.


W dniu 28 czerwca 2016 r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Seniorów. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel.
Rada podjęła decyzję o uczestnictwie w programie „Karta Życia”, wyłoniono zespół w składzie Pani E. Kaczyńska, Pan J. Szymborski oraz Pan J. Mądry, którego zadaniem będzie sporządzenie szacunkowych danych dotyczących odbiorców „Karty Życia”
Przewodniczący Rady Seniorów Pan Stanisław Trzmiel zaproponował powołanie następujących zespołów roboczych:
• zespół ds. organizacyjno – prawnych
• zespół ds. współpracy z radami seniorów i organizacjami działającymi na rzecz seniorów
• zespól ds. zdrowia i jakości życia seniorów

Ustalono, że posiedzenia Rady Seniorów będą odbywały się raz na dwa miesiące.
W sprawach różnych poruszono temat logo Rady Seniorów, omówiono zasady konkursu „Miejsca przyjazne seniorom”, zwrócono uwagę na potrzebę upowszechnienia informacji nt. instytucji senioralnych w formie informatora. Podjęto decyzję o prowadzeniu kroniki Rady Seniorów.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe  z dnia 28 czerwca 2016 roku

 


 

„Miejsca Przyjazne Seniorom”

Warszawska Rada Seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa jest organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”.  Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Głównym celem tej akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów, działających na terenie miasta Warszawy poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się swobodnie i są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” przyznawany będzie w następujących kategoriach:

 1. publiczne instytucje obsługi mieszkańców,
 2. sport i rekreacja,
 3. kultura, rozrywka, edukacja,
 4. gastronomia tj. bary mleczne, niedrogie restauracje, kawiarnie,
 5. zakłady opieki zdrowotnej, apteki.

Miejsca wybrane w ramach konkursu otrzymają na dany rok certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Wykaz instytucji i organizacji, które otrzymają Certyfikat, będzie nieodpłatnie publikowany w materiałach promocyjnych Urzędu m.st. Warszawy, materiałach informacyjnych Warszawskiej Rady Seniorów oraz w serwisie internetowym www.senioralna.um.warszawa.pl .

Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać następujące kryteria:

a)      posiadać ofertę specjalną skierowaną do osób starszych, realizowaną poprzez zniżki i rabaty lub wydarzenia,

b)      posiadać architekturę oraz wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowanej do osób starszych,

c)      być miejscem do którego uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,

d)     wykazywać otwartość na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz Regulamin wraz z w/w załącznikami można uzyskać w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Warszawa ul. Niecała 2 , a także za pośrednictwem strony internetowej organizatora – www.senioralna.um.warszawa.pl

 

 

 

Regulamin konkursu " Miejsca Przyjazne Seniorom" - plik do pobrania, załącznik 1załącznik 2załącznik 3

 


 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel. Rada przyjęła jednogłośnie Regulamin pracy Rady Seniorów oraz podjęła decyzję o poparciu stanowiska Warszawskiej Rady Seniorów skierowanego do Klubów parlamentarnych Sejmu R.P. w sprawie realizacji przedwyborczych obietnic odnośnie darmowych leków dla osób po 75 roku życia.

Przewodniczący Rady Stanisław Trzmiel  poinformował o projekcie szkoleń dla seniorów i zarekomendował  udział w warsztatach edukacyjnych. Pan Jerzy Mądry poinformował o pilotażowej akcji „Koperta Życia”. Rada uznała, że akcja warta jest szerokiego rozpropagowania. Zwrócono uwagę na konieczność współpracy w tym zakresie z OPS i SZPZLO oraz innymi podmiotami.
Przewodniczący Rady podniósł kwestię ogólnopolskiej karty ulg dla seniorów.
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Pani Małgorzata Rynkiewicz  zaprosiła Radę Seniorów na posiedzenie Komisji w dniu 18.05.2016 r. Pan Jerzy Mądry odnosząc się do wniosku, który wpłynął do Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie miejsc przyjaznych seniorom w Warszawie  poprosił o wskazanie takich miejsc na  Pradze – Południe.

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Trzmiel zakończył posiedzenie Rady Seniorów.

 

Protokół nr 3 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe  z dnia 27 kwietnia 2016 roku

 W dniu 8 marca 2016 r. o godz. 10:00 w sali nr 305 Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 odbyło się II posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Podczas posiedzenia wybrany został przewodniczący Rady Seniorów, zastępca, sekretarz oraz zespół zadaniowy w sprawie opracowania regulaminu.


Skład Prezydium Rady Seniorów przedstawia się następująco:

 1. Pan Stanisław Trzmiel - przewodniczący
 2. Pani Bożena Pajewska - zastępca
 3. Pani Elżbieta Kaczyńska- sekretarz
   

W skład zespołu zadaniowego wchodzą:

 1. Pan Stanisław Trzmiel
 2. Pan Kazimierz Kosim
 3. Pani Elżbieta Kaczyńska

GRATULUJEMY !!!

 

Protokół nr 2 z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe dnia 8 marca 2016 roku

 


 

W dniu 27 stycznia br. w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbyło się pierwsze posiedzenie Dzielnicowej Rady Seniorów. Posiedzenie otworzył Burmistrz Tomasz Kucharski, który na wstępie przywitał członków Rady oraz obecnych: Przewodniczącego Rady Dzielnicy Praga Południe Pana Marcina Klusia, Zastępcę Burmistrza Pana Michała Wieremiejczyka, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Panią Katarzynę Niwińską, Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej i Projektów  Panią Ewę Sęk i Kierownika Referatu Obsługi Rady Dzielnicy Pana Pawła Fisza.

Obradom przewodniczył Pan Bogdan Kulawik - Senior najstarszy wiekiem. W głosowaniu jawnym wybrano Pana Jerzego Mądrego do pełnienia funkcji przedstawiciela Rady w Warszawskiej Radzie Seniorów, oraz jego zastępcę Pana Kazimierza Kosima.

 

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz seniorów w Dzielnicy Praga-Południe.

Załącznik:

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 27 stycznia 2016 r. (plik do pobrania)

 


 

Ogłoszenie wyników głosowania do Rady Seniorów

Poniżej przestawiamy ogłoszenie wyników głosowania do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, które odbywało się w dniach 23 listopada - 11 grudnia 2015 roku.

 

protokółProtokół

ze spotkania  wyborczego w sprawie wyłonienia kandydatów do Rady Seniorów

w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

26 października 2015 r. o godz. 17.00 w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty przy ul. Grochowskiej 262 odbyło się otwarte spotkanie wyborcze dla kandydatów do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zorganizowane przez Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.  W spotkaniu uczestniczyli członkowie  Zarządu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – Pan Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Pan Michał Wieremiejczyk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Pani Małgorzata Rynkiewicz Radna Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, pracownicy Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, kandydaci do Rady Seniorów oraz mieszkańcy.

 

W związku z tym, że w ramach naboru do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wpłynęło 29 poprawnych formalnie zgłoszeń kandydatów, a liczba ta przekroczyła dwukrotną liczbę przedstawicieli mieszkańców (24 kandydatów) należało przeprowadzić otwarte spotkanie wyborcze dla kandydatów.

 

Celem spotkania była prezentacja kandydatów i ustalenie w formie głosowania jawnego ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców czyli 24 osób.

 

Po zakończeniu ustnej prezentacji każdego z obecnych kandydatów nastąpiło głosowanie jawne na kandydatów. Każda osoba obecna na spotkaniu i uprawniona do głosowania  (osoba powyżej 60 lat i mieszkająca na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy) – łącznie z kandydatami mogła głosować na nie więcej niż na trzy osoby.

 

Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów:

 

Lp

 

Imię i nazwisko

 

Liczba uzyskanych głosów

1

Backiel Zofia Barbara

5

2

Bortkiewicz Teresa

0

3

Brzyska Teresa

7

4

Budziejewska Halina

0

5

Bugajska-Nyc Teresa

7

6

Byrski Michał

18

7

Czarnota Monika

kandydatka wycofała się

8

Głębikowska Jadwiga

7

9

Grabka Alicja

0

10

Grzywacz Witold Mieczysław

1

11

Jasiński Edward

15

12

Kaczyńska Elżbieta

5

13

Klonowska-Żurawska Jolanta

5

14

Kopczyńska Ewa

0

15

Kosim Kazimierz

2

16

Kulawik Bogdan

5

17

Majewski Kazimierz

3

18

Marczyk Barbara

12

19

Mądry Jerzy

13

20

Mosingiewicz Antoni

1

21

Ochal Dorota Amelia

0

22

Pajewska Bożena

22

23

Polakowska Joanna

2

24

Stoińska Lucyna

16

25

Szymborski Jerzy

1

26

Ślebzak Maria Renata

7

27

Trzmiel Stanisław

16

28

Urbański Kazimierz

5

29

Zacharska Anna

0

 

 

W związku z uzyskaną liczbą głosów ustalono ostateczną listę kandydatów do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy:

 

 

Lp

 

Imię i nazwisko

1

Backiel Zofia Barbara

2

Brzyska Teresa

3

Bugajska-Nyc Teresa

4

Byrski Michał

5

Głębikowska Jadwiga

6

Grzywacz Witold Mieczysław

7

Jasiński Edward

8

Kaczyńska Elżbieta

9

Klonowska-Żurawska Jolanta

10

Kosim Kazimierz

11

Kulawik Bogdan

12

Majewski Kazimierz

13

Marczyk Barbara

14

Mądry Jerzy

15

Mosingiewicz Antoni

16

Pajewska Bożena

17

Polakowska Joanna

18

Stoińska Lucyna

19

Szymborski Jerzy

20

Ślebzak Maria Renata

21

Trzmiel Stanisław

22

Urbański Kazimierz

 

 

 

Protokół sporządziła:

Magdalena Mroczek – Wydział Organizacyjny  w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

Protokół ze spotkania  wyborczego w sprawie wyłonienia kandydatów do Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (plik do pobrania)


 

W związku z ogłoszeniem wyników naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Pan Tomasz Kucharski zaprasza na kolejny etap postępowania, tj. otwarte spotkanie wyborcze, które odbędzie się w dn. 26 października br. w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 262 o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej.

Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie w formie głosowania jawnego ostatecznej listy kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 


 

W związku z §7 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 65/XI/2015 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz „Ogłoszeniem o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, po zakończeniu etapu zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ogłasza się listę kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu postępowania.

W procedurze zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów wyłoniono 29 kandydatów spełniających wymogi formalne naboru. Lista kandydatów poniżej. 

LISTA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

1

Backiel Zofia Barbara

zam. Warszawa

2

Bortkiewicz Teresa

zam. Warszawa

3

Brzyska Teresa

zam. Warszawa

4

Budziejewska Halina

zam. Warszawa

5

Bugajska-Nyc Teresa

zam. Warszawa

6

Byrski Michał

zam. Warszawa

7

Czarnota Monika

zam. Warszawa

8

Głębikowska Jadwiga

zam. Warszawa

9

Grabka Alicja

zam. Warszawa

10

Grzywacz Witold Mieczysław

zam. Warszawa

11

Jasiński Edward

zam. Warszawa

12

Kaczyńska Elżbieta

zam. Warszawa

13

Klonowska-Żurawska Jolanta

zam. Warszawa

14

Kopczyńska Ewa

zam. Warszawa

15

Kosim Kazimierz

zam. Warszawa

16

Kulawik Bogdan

zam. Warszawa

17

Majewski Kazimierz

zam. Warszawa

18

Marczyk Barbara

zam. Warszawa

19

Mądry Jerzy

zam. Warszawa

20

Mosingiewicz Antoni

zam. Warszawa

21

Ochal Dorota Amelia

zam. Warszawa

22

Pajewska Bożena

zam. Warszawa

23

Powakowska Joanna

zam. Warszawa

24

Stoińska Lucyna

zam. Warszawa

25

Szymborski Jerzy

zam. Warszawa

26

Ślebzak Maria Renata

zam. Warszawa

27

Trzmiel Stanisław

zam. Warszawa

28

Urbański Kazimierz

zam. Warszawa

29

Zacharska Anna

zam. Warszawa

W związku ze zgłoszeniem liczby kandydatów przekraczającej dwukrotnie liczbę przedstawicieli mieszkańców, określonej w Statucie Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy zorganizuje otwarte spotkanie wyborcze w ciągu 14 dni od ogłoszenia listy kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 Szanowni Mieszkańcy!
 

Informuję, że rozpoczyna się nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

W załączeniu przekazuję ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów wraz z formularzem zgłoszeniowym kandydata oraz załącznikami, które można pobrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 lub ze strony internetowej www.pragapld.waw.pl , oraz w: 

 • Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2;
 • PROM’ie KULTURY SASKA KĘPA, ul. Brukselska 23;
 • Klubie Kultury Seniora, ul. Pawlikowskiego 2;
 • Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Meissnera 5;
 • Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11;
 • Ośrodku Sportu i Rekreacji Praga-Południe, ul. Siennicka 40 (od dnia 10.08.2015 r.);
 • Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40.

 

Tomasz Kucharski

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe

 m.st. Warszawy

 

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków

Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr 65/XI/2015 Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów, Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

1. Przedstawicielem mieszkańców Dzielnicy w Radzie Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat i spełniająca wymogi określone w punkcie 2 Ogłoszenia.

2. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia, zawierającym:

 

1) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL kandydata;

2) krótką notę biograficzną kandydata;

3) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;

4) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady Seniorów;

5) oświadczenie kandydata o niekaralności;

6) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, podpis oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady Seniorów.
 

 3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25.09.2015 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy w siedzibie Urzędu Dzielnicy przy ul. Grochowskiej 274 w Warszawie.

 4. Niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania kandydatów Burmistrz Dzielnicy ogłasza listę kandydatów, która jest zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy, na tablicy ogłoszeń Urzędu i jednostek organizacyjnych Dzielnicy, oraz przekazuje się lokalnym organizacjom pozarządowym.

 5. W przypadku zgłoszenia liczby kandydatów przekraczającej dwukrotnie liczbę przedstawicieli mieszkańców wskazaną w § 3 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Burmistrz organizuje otwarte spotkanie wyborcze w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru kandydatów.

 6. Celem spotkania wyborczego jest prezentacja kandydatów i ustalenie w formie głosowania jawnego ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w § 3 ust. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, decyduje losowanie zorganizowane przez Burmistrza na spotkaniu wyborczym.

7. Spotkanie wyborcze kończy się głosowaniem selekcyjnym. Każda osoba obecna i uprawniona do głosowania - łącznie z kandydatami, głosuje na nie więcej niż trzy osoby. Ze spotkania wyborczego sporządza się protokół w dniu tego spotkania.

 8. W ciągu 7 dni od spotkania wyborczego, ostateczną listę kandydatów, w liczbie określonej w pkt 9, wraz z krótkimi informacjami o nich, ogłasza się na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, jednostek organizacyjnych Dzielnicy, w prasie lokalnej oraz przekazuje lokalnym organizacjom pozarządowym.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

 Dokumenty do pobrania:

 

Protokół nr 3

z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe

z dnia 27 kwietnia 2016 godz. 10:00

Protokół nr 11

z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Praga-Południe

z dnia 30 listopada 2017 r.

130671