kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Radni o budżecie i Komisji Rewizyjnej

Opublikowany: 2005-07-06 00:00:00

Na XLII sesji Rady Dzielnicy Praga Południe, która odbyła się 5 lipca br. radni wnioskowali o zwiększenie tegorocznego załącznika nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do budżetu miasta, przyjęli uchwały w sprawie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, a także omówili plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2005 roku.

Podczas wtorkowej sesji Rady Dzielnicy radni pozytywnie zaopiniowali wykazy kilkudziesięciu lokali mieszkalnych na terenie dzielnicy, które zostaną przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.

Radni wnieśli również uchwałę do Rady Miasta st. Warszawa w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia br. następujących szkół ponadgimnazjalnych:

- Policealnego Studium Ekonomicznego nr 7 na ulicy Szczawnickiej 1

- Zasadniczej Szkoły zawodowej nr 25 na ulicy saskiej 78 wchodzącej w skład Zespołu szkół nr 21 na ul. Saskiej 78

- V Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na ulicy Kordeckiego 54, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 na ul. Kordeckiego 54

Likwidacja wyżej wymienionych szkół jest zabiegiem porządkującym, jako że szkoły te od kilku już lat nie prowadzą kształcenia z powodu braku chętnych. Dyrektorzy tych szkół zostali powiadomieni o planowanych zmianach pismem z dnia 24 lutego br. oraz zostali zobowiązani do podania tej informacji radom pedagogicznym.

Radni wnioskowali także do Rady Miasta st. Warszawa o zwiększenie o około 18 milionów złotych tegorocznego budżetu dzielnicy. Pieniądze miałyby być przeznaczone m.in. na: remont ulic Makowskiej (na odcinku Ludwisarska-Kresowa), bieżące funkcjonowanie WOM, budowę boisk szkolnych: przy Szkole Podstawowej nr 255 na ulicy Kamionkowskiej 26/44, SP nr 246 przy ulicy Białowieskiej 22, Zespole Szkół Dwujęzycznych nr 4 przy ulicy Zwycięzców 44 oraz Gimnazjum nr 28 przy ulicy Umińskiego 11, a także wykonanie projektów kilku boisk szkolnych na terenie dzielnicy.

Na wtorkowym posiedzeniu radni przyjęli sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy z kontroli gospodarowania lokalami użytkowymi w Zakładzie Administrowania Nieruchomościami (obecnie ZGN) w latach 1998-2002, a także w zakresie przeprowadzonych przez ZAN remontów w latach 1998-2002. Radni zatwierdzili też plan pracy Komisji na II półrocze br., zgodnie z którym Komisja poza realizowaniem zadań rozpoczętych w I półroczu zajmie się m.in. kontrolą celowości zakupów inwestycyjnych na potrzeby Wydziału Informatyki Urzędu Dzielnicy oraz skontroluje inwestycję - „Budowa sali gimnastycznej przy ulicy Bartosika 5”.


Uchwały

254

Pozostałe aktualności:

Zobacz archiwum