kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Rewitalizacja - wspólna sprawa

W ramach projektu „Rewitalizacja wspólna sprawa”  współfinasowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, na które Miasto st. Warszawa otrzymało dofinasowanie prowadzone są m.in. prace związane z utworzeniem na wyznaczonym w dzielnicy Praga-Południe podobszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi dwóch centrów lokalnych. Lokalizacja centrów lokalnych oparta została o wyznaczone miejsca w opracowaniu pn.: „Studium koncepcyjnym dotyczącym centrów lokalnych w Warszawie – Centra Lokalne” Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Na Kamionku, tj. podobszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi centra lokalne powstaną na terenie dawnego Bazarku Rogatka oraz przy ul. Lubelskiej 30/32.

Pierwszym etapem planowanych działań w ramach projektu będą konsultacje społeczne skierowane do lokalnej społeczności planowane w pierwszej połowie roku 2017 r. Głównym celem konsultacji będzie określenie możliwego zagospodarowania obszaru pod kątem zgłoszonych potrzeb oraz pomysłów na realizację na terenie dawnego bazarku i wokół kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32 różnorodnych wydarzeń i działań służących okolicznym mieszkańcom. W oparciu o wnioski z konsultacji opracowane zostaną koncepcje architektoniczno-urbanistyczne oraz w dalszej kolejności dokumentacje techniczne uwzględniające działania konieczne do utworzenia centrów lokalnych.

Prace podejmowane w ramach projektu stanowią uzupełnienie działań związanych z rewitalizacją warszawskiej Pragi. 

Link do strony projektu – informacja na temat wszystkich działań podejmowanych w ramach projektu