kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Rezerwat Olszynki Grochowskiej

Opublikowany:

Powstały w 1983 roku rezerwat przyrodniczo - historyczny "Olszynka Grochowska" położony w północnej części dzielnicy obejmuje teren najkrwawszej bitwy czasów powstania listopadowego. W jej trakcie poległo ok. 9400 żołnierzy armii carskiej i ok. 7300 żołnierzy armii Królestwa Polskiego, w tym dowodzący w Olszynce gen. Franciszek Żymirski, a głównodowodzący - gen. Józef Chłopicki został ciężko ranny. Choć bitwa zakończyła się odwrotem wojsk polskich na szańce Pragi, poniesione przez Rosjan straty udaremniły im szturm Warszawy.

Wydarzenia z dnia 25.II. 1831 roku upamiętnia pomnik wzniesiony na krypcie, w której umieszczono szczątki poległych żołnierzy odkopane na terenie Olszynki Grochowskiej w trakcie prac melioracyjnych przeprowadzonych w połowie lat 30-tych XX wieku. Napis na umieszczonej tam tablicy głosi:

 
 

Przechodniu, powiedz współbraciom,
że walczyliśmy mężnie i umierali bez trwogi
Ale z troską w sercu o losy Polski
Losy przyszłych pokoleń - o wasze losy.

Olszynka Grochowska - obszar kluczowej pozycji wojska polskiego broniącego Warszawy w lutym 1831 r. - obejmowała piaszczystą wydmę wśród olchowego lasu na bagnach, z czasem jednak człowiek zmienił to środowisko. Najpierw wycięto las, mocno zniszczony w trakcie bitwy, wskutek czego teren przekształcił się w podmokłe łąki, które przetrwały do lat międzywojennych. Z olszynki ocalała tylko jedna olcha otaczana sentymentem przez mieszkańców Grochowa. Jednak i ona uschła po melioracji terenu, której przeprowadzenie było konieczne w celu usunięcia utrzymującego się na mokradłach ogniska malarii.

W tym też czasie, staraniem Towarzystwa Przyjaciół Grochowa, zaczęto zabezpieczać obszar historycznej Olszynki w celu utworzenia na jej terenie parku - mauzoleum pamięci narodowej. Wykupiono grunty z rąk prywatnych i rozpoczęto zalesianie terenu, lecz dalsze plany pokrzyżował wybuch II wojny światowej.

Po jej zakończeniu nie były one, ze względów politycznych, przez dłuższy czas realizowane. Teren Olszynki okrojono wskutek budowy lokomotywowni i rozjazdów kolejowych. Nie zdobią jej też biegnące nad powierzchnią gruntu przewody ciepłownicze z elektrociepłowni "Kawęczyn". Dopiero w ostatnich latach wznowiono prace nad porządkowaniem terenu dawnego pobojowiska. Zbudowano drogę dojazdową i parking od strony gminy Warszawa - Rembertów.

W planie zagospodarowania przestrzennego stolicy, Olszynka przeznaczona jest do zachowania jako leśny park o funkcji rekreacyjno - klimatycznej, co nie będzie kolidować z historycznym znaczeniem tego miejsca.

641

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Rezerwat Olszynki Grochowskiej