kontrast kontrast • powiększanie tekstu czcionka normalna czcionka większa czcionka największa • wersja wai tryb wai Powrót do wersji graficznej

Menu strony

Lewe menu

Urząd

Godziny otwarcia:

na czas trwania COVID-19 Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

Adres: ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa


Centrala urzędu 22 44 35 555


[email protected]

Rogatki Grochowskie

Opublikowany:

Rogatkami nazywano budynki miejskie ustawione u wylotu z miasta głównych szlaków komunikacyjnych. W 1823 roku zbudowano u zbiegu dzisiejszych ulic: Zamoyskiego, Lubelskiej i Grochowskiej istniejące do dziś dwa klasycystyczne pawilony rogatek wg projektu słynnego architekta Jakuba Kubickiego (1759-1833) - twórcy m.in.arkad Zamku Królewskiego, rogatek na Mokotowie i w Płocku oraz autora przebudowy Belwederu w 1818 r. W jednym budynku urzędował dozorca policyjny, w drugim - poborca opłat za przejazd.

Od rogatek grochowskich rozpoczynał się Trakt Brzeski, przebudowany w latach 1820-23 na szosę, wiodący przez Siedlce do Brześcia. Jego początkowy odcinek, biegnący przez teren obecnej Dzielnicy Praga Południe, pokrywał się z przebiegiem ulic: Grochowskiej i Płowieckiej. Rogatki grochowskie wyznaczały aż do 1889 r. granice miasta Warszawy.

Charakterystycznym elementem architektonicznym cechującym pawilony rogatek jest wgłębny portyk zwieńczony tympanonem, podtrzymywany przez cztery jońskie kolumny. Ponad oknami pawilonu widnieją wpisane w półkola płaskorzeźby o tematyce militarno - antycznej. Płaskorzeźby o podobnej tematyce znajdują się wewnątrz portyku i na bocznych ścianach pawilonów rogatek.

W związku z modernizacją ul. Grochowskiej, rogatkę północną - od strony Dworca Wschodniego - przesunięto w 1961 r. o ok. 10,5 m, natomiast rogatka południowa - od strony zakładów Wedla - zastała przemieszczona - po 4 latach przygotowań - o 8,7 m dnia 18.06.2001 r. Przemieszczenie z 1961 r., umożliwiające budowę północnej jezdni na ul. Grochowskiej było pierwszym przesunięciem zabytkowej budowli na terenie Warszawy. Przesunięcie z 2001 r. było możliwe dopiero po rozbiórce dwóch 3-piętrowych kamienic należących do zakładów Wedla. Dzięki temu przedsięwzięciu południowa jezdnia ul. Grochowskiej została poszerzona do 3 pasów ruchu, a byt odsuniętej od jezdni rogatki, do tej pory narażonej na wstrząsy i ochlapywanie błotem, nie będzie już zagrożony. Pierwotne miejsce lokalizacji rogatki zaznaczono na jezdni i chodniku klinkierem.

W 1998 r. dokonano remontu kapitalnego pawilonu północnego, a w 2002 roku - pawilonu południowego rogatek grochowskich. W jego trakcie wymieniono konstrukcje dachów, przykrytych następnie miedzianą blachą, wymieniono wewnętrzne instalacje, stolarkę okienną i drzwiową oraz położono posadzki. Uzupełniono też brakującą sztukaterię, a także przywrócono historyczny układ wnętrz.

Rogatki w ciągu swej 180-letniej historii spełniały różne funkcje; w jednej z nich mieścił się przez lata południowopraski zarząd Związku Inwalidów Wojennych, a w drugiej - agenda Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Warta". Obecnie w odnowionym pawilonie rogatki północnej mieści się salon handlowo-wystawienniczy firmy "Cymbeline" oferującej stroje ślubne.

636

Pozostałe artykuły w tym samym dziale co Rogatki Grochowskie